BG | EN

Последен ден, в който гражданите могат да определят най-добрия според тях проект за център на Добрич

Визията на един от класираните проекти за центъра на Добрич
Изображение: „Проектантско бюро Албена“ ООД, България

В 16.00 часа днес (29 декември) изтича срокът, в който гражданите могат да гласуват, за да изберат най-добрия, според тях, проект за централната пешеходна зона на Добрич.

Добричлии избират като гласуват тук измежду три проекта, които бяха определени от професионално жури като най-качествени и напълно изпълними в международен архитектурен конкурс.

Класираните са:

първо място – Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“, България

второ място – Консорциум „ЕНИ КАЛЪР ПОНИ НССН“, България

трето място – “Проектантско бюро Албена” ООД, Българи

Жителите на Добрич могат да определят с гласа си проекта с най-функционално и красиво пространство, като изберат на кое място класират всеки един от проектите.

Община Добрич пак ще ремонтира центъра с кредит до 12 млн. лв. – тук

Трите проекта останаха след като от подадените общо 9, шест бяха отстранени от конкурса. От Община Добрич след края на конкурса съобщиха, че след разглеждане на документите по допустимост, международното жури предлага на възложителя да бъдат отстранени от класирането шест проекта, които не отговарят на критерия цена. Сред тях е проект с индивидуален уникален номер 971 на Can Kubin – Турция, предложил проектна стойност 18 781 835,49 лева.

Равнопоставеността на участниците е основен принцип, залегнал в чл.2, ал.1, т.1 ЗОП, посочиха от Общината. Представянето на проект, който не е съобразен с предварително установените условия, нарушава стопанския баланс и именно с цел защита интересите на икономическите оператори, които са изготвили съвестно и коректно своите проекти, тя следва да бъде отстранена от конкурсната процедура. Подобни проекти са несъпоставими с всички останали, които са посочили коректно проектна стойност на строежа. Аналогична е ситуацията с проектите, които съдържат проектна стойност на строежа, надхвърляща максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя. Въз основа на това журито е отправило следните предложения до възложителя:

Проект с индивидуален уникален номер 115, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

– Проект с индивидуален уникален номер 238, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

– Проект с индивидуален уникален номер 285, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

Проект с индивидуален уникален номер 683, предложил проектна стойност „9 904 740,00“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

– Проект с индивидуален уникален номер 967, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

– Проект с индивидуален уникален номер 971, предложил проектна стойност „18 781 835,49“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия.

В резултат на това в крайното класиране на първо място е класиран проектът на Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“, България. 

Класираният на първо място идеен проект за централната част на Добрич – дело на Обединение Плейсмейк – Дизайн Груп Студио – екип от урбанисти от София

Второ място бе присъдено на конкурсен проект с присъден индивидуален номер 498  -Консорциум „ЕНИ КАЛЪР ПОНИ НССН“, България:

Трето място зае конкурсен проект с присъден индивидуален номер 768  на “Проектантско бюро Албена” ООД, България. При първоначално обявените резултати проектът на екипа от Добрич беше на четвърто място, но след отстраняването на турския проект, се нареди сред отличените три.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините