BG | EN

Инициативна група, ръководена от кмета на Дряново, ще финансира с 300 хил. лв. дружество на председателя на общинския съвет

Парите, които ще получи компанията „А и Г Казакови“, ще бъдат отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Централния площад в Дряново
Снимка: Google Street View

Дружеството „А и Г Казакови“, собственост на председателя на общинския съвет в Дряново Георги Казаков (ГЕРБ) и сестра му, ще получи малко над 300 хил. лв. европейско финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“. Това показва разследване на „За истинта“. Парите са част от от общо 7.3 млн. лв., с които Дряново и Трявна ще трябва да приведат в действие стратегията, разработена от местната инициативна група (МИГ) „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за развитие на бизнеса, културата и гражданския сектор в района. Любопитното в случая е, че ръководител на екипа, който е определял печелившите проекти, е кметът на Дряново Мирослав Семов.

Парите, които ще получи компанията „А и Г Казакови“, ще бъдат отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Одобреният проект е на стойност 347 хил. лв. В тази сума влизат 265 хил. лв. от Европейския фонд за регионално развитие, близо 47 хил. лв. – национално финансиране и 35 хил. лв. собствено участие на компанията – бенефициент.

С тези пари дружеството, собственост на председателят на Общинсксия съвет в Дряново и сестра му, ще купи модерна производствена линия за бисквити в цеха си за сладкарски изделия. Така компанията трябва да получи възможност да повиши качеството на продукцията си и да излезе на нови пазари у нас и в чужбина. Това е записано в обосновката на проекта, която може да бъде открита в информационната система за наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020.

Според информацията, публикувана там, „А и Г Казакови“ възнамерява „да придобие и въведе в експлоатация нова, енергоефективена, високопроизводителна автоматична линия за дозиране и пакетиране“ и „по този начин реализацията на проекта пряко ще допринесе за постигане на висока ресурсна ефективност от дружеството, за високата конкурентоспособност на компанията и нейното устойчиво възходящо развитие“.

Обстоятелства и почтеност

В амбицията на едно дружество за производство на сладкиши да се сдобие с нова модерна техника няма нищо необичайно и нередно. Освен ако не са на лице обстоятелства, които хвърлят сянка на съмнение върху начина, по който трябва да бъде осъществено доброто намерение.

Местните инициативни групи са сдружения или фондации, осъществяващи общественополезна дейност по смисъла на Закона на юридическите лица с нестопанска цел. Тези групи действат като „разплащателни агенции“ по места. Учредителите им са представители на местния бизнес, културни институти, неправителствени организации, общини и кметства. Те излъчват екип (колективен управляващ орган, б.ред.), който има последна дума за това кои от подадените проекти да бъдат предложени за финансиране и кои да бъдат отхвърлени.

Допустимите проекти са на земеделски производители, занаятчии, хотелиери, читалища, общини и малки предприятия. Целта е идеи, които са важни за развитието на съответните общини, да получат финансиране. А с това да се даде шанс на местни предприемачи да развият дейности, които ще съживят малките населени места и ще създадат нови работни места. При оценката на пректите задължително трябва да се получи и становището на независим оценител.  

Одобрението за финансиране на проектите не става от Управляващия орган на съответната Оперативна програма, а от комисии, сформирани по места. Така подозренията, че печелившите се определят на базата на зависимости и обвързаност, особено в малки общини като Дряново, получават сериозни основания.  

Справка в Търговския регистър показва, че представляващ Местната инициативна група „Дряново -Трявна – в сърцето на Балкана“ е кметът на Дряново Мирослав Семов. В сайта на организацията срещу името му е изписано „председател на колективен управляващия орган“.

Според Закона за местно самоуправление и местна администрация кметът на общината представлява изпълнителната власт, а орган на местното самоуправление е общинският съвет. Разделението е в контролните функции, които общинският съвет упражнява върху дейността на администрацията.

В конкретния случай председателят на Общинския съвет в Дряново Георги Казаков е овластен да контролира как работи екипът, ръководен от кмета Мирослав Семов. Но след като получава финансиране за дейността на частната си компания с решение на орган, оглавяван от самия Семов, сериозните съмнения в бъдещата му обективност получават сериозни основания.

Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) дефинира подобна зависимост като конфликт на интереси. Той e налице, когато се дава превес на частния пред публичния интерес. За това по казуса с финансирането, отпуснато на председателя на Общинския съвет в Дряново вероятно ще трябва да се произнесат компетентните органи.  

Когато много питаш

Георги Казаков е председател на общинския съвет в Дряново от април 2018 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предшественика му Тодор Георгиев (и двамата от ГЕРБ, б.ред.) по искане на петима негови колеги и съпартийци.

„Георгиев изпадна в немилост, защото започна да задава много неудобни въпроси за прозрачността на политиката на кмета Семов“, казва Румяна Станчева, гражданин на Дряново. Обяснението на самия Георгиев за ситуацията бе в засилената му активност по отношение работата на общинската администрация и най-вече при контрола по разходването на публичните финанси. Това според него не се харесвало на кмета Семов. В града се говори също, че именно Семов стои зад свалянето на доверието от Георгиев и подмяната му с Казаков.

Съмнения или факти

Подозренията, че в групата са включени само сдружения и бизнесмени, близки до кмета на Дряново Мирослав Семов се появиха още при учредяването на Местната инициативна група „Дряново – Трявна-в сърцето на Балкана“.

Присъствали на учредителното й събрание твърдят, че Семов еднолично е организирал присъствието на фирми и сдружения, за да си гарантира подкрепа при управлението на бъдещата инициативна група, която ще разпредели солиден финансов ресурс – 7.3 млн. лв. За сравнение – годишните бюджети на Дряново и Трявна през последнте няколко години не надхвърлят 8 млн. лв.

Мирослав Семов отрече да е бил пристрастен като ръководител на инициативната група, която е одобрила проекта на „А и Г Казакови“ за финансиране по програма „Иновации и конкурентоспособност“. Той обясни, че законността при учредяването на инициативната група е била наблюдавана от юрист, специално нает за тази цел. Появиха се дори съмнения за фалшифицирани протоколи от учредителното събрание на групата, но прокуратурата не намери данни за престъпление и отказа да образува досъдебно производство.  

„За мен няма сблъсък“

Георги Казаков

„Ако колегите от ГЕРБ намерят конфликт в ситуацията и поискат оставката ми като председател на общинския съвет, готов да я подам, каза Георги Казаков пред „За истината“. За мен няма сблъсък на интереси, нито виждам възможност да бъда поставен в зависимост в работата си като председател на общинския съвет“, каза още той.

Според него окончателната преценка кой проект да получи финансиране по оперативната програма се извършва не от община Дряново, а от Министерството на икономиката.

„Освен това средствата, които ще получат малки и средни предприятия в Дряново, едно от които моето, ще влязат в икономиката на Дряново и Трявна, което би се отразило на социалния статус на живеещите в тях, каза Казаков. „Бизнесът със сладкарство е основната ми дейност. Нормално е да търся начини да го развивам. Не намирам наличие на конфликт или зависимост, напротив, очаквам повече фирми да проявят интерес към възможностите, които се дават от местните инициативни групи“, каза Георги Казаков.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините