BG | EN

Групата на „удобните“ или кой ще усвои 7.3 млн. лв. в Дряново и Трявна

Местната инициативна група „Дряново -Трявна в сърцето на Балкана“ ще оценява и ще финансира проекти по Програмата за развитие на селските райони. Но още при учредяването й се появиха подозренията, че в нея са включени само сдружения и бизнесмени, близки до кмета на Дряново Мирослав Семов.

Трявна
Скрийншот от Google Maps

В следващите две години малкият и среден бизнес, както и неправителствения сектор в Дряново и Трявна могат да полуат безвъзмездно финансиране в размер на 7.3 млн. лв. от Програмата за развитие на селските райони. Парите са помощ за т.нар. „водено от общностите местно развитие”. С тази цел през 2016 г. е създадена Местна инициативна група (МИГ) „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Тя ще трябва да управлява финансирането, но и да осъществява надзора по изпълнението на проектите, които ще бъдат подпомагани. Но още при учредяването й се появиха подозренията, че в групата са включени само сдружения и бизнесмени, близки до кмета на Дряново Мирослав Семов.

В края на ноември 2015 г. Семов и колегата му от Трявна Дончо Захариев решават двете общини да кандидатстват за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. -2020 г. Водещ по проекта е Дряново. Местните общности трябва да излъчат по двама партньори от неправителствения сектор и двама от бизнеса. На свиканото събрание в Дряново присъстват около 30 бизнесмени и членове на граждански сдружения. Чрез гласуване присъстващите определят за партньори по проекта, който предхожда създаването на Местна инициативна група, Фондация „Вяра“, читалище „Дряновска пробуда-2008“, дружеството „Д къмпани“ и земеделския производител Иво Балевски. В началото на декември 2015 г. общинските съвети в двата града утвърждават избора.

Но само година по-късно се оказва, че трима от избраните няма да са партньори на Община Дряново.

Персонално и спешно

На 28 ноември 2016 г.е насрочено учредителното събрание на сдружение „МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“. Обявата за това е публикувана в местни медии в последния работен ден от седмицата, а самото събрание е насрочено за понеделник – само три дни по-късно, два от които почивни. Поканите са изпратени персонално до потенциалните учредители.

Краткият срок става причина в събранието да участват представители на неправителствения сектор без задължителните пълномощни за гласуване от името на сдруженията си. А това автоматично ги лишава от право на участие в работата му, твърди Марияна Велева, секретар на читалище „Върбан Р. Генчев“ в с. Царева ливада. Поради кратките срокове, в които е свикано събранието, читалищното настоятелство не успяло да се събере, за да я упълномощи по законния ред. „Когато пристигнах бях изумена от пълната зала, казва Велева. Как са разбрали толкова хора? Няма как, ако предварително някой не им е съобщил“. Заради липсващото пълномощно тя така и не става учредител на местната инициативна група.

Липсващите

На въпросното събрание присъстват 50 представители на фирми и организации и 37 от тях слагат подпис под учредителния протокол. Но представителите на читалище „Дряновска пробуда 2008“ не са сред тях. Според неговия председател Йордан Млъзев причина за това е, че текстът на протокола не му е бил предоставен за подпис.

Сред присъствалите на учредителното събрание е и Манол Петров, който представлява друго читалище – „Надежда-1925“ в с. Туркинча. Той твърди, че е имал изрядни документи, а участието му в събитието е надлежно протоколирано. Неговото име обаче също липсва в учредителния протокол на Местната инициативна група. „Бях на първия ред, а срещу мен стояха кметовете на Дряново и Трявна, казва Петров. После ми обясниха, че ме били търсили да се подпиша, но не ме намерили и занесли протокола в съда без моя подпис“.

Земеделският производител Иво Балевски не присъства на учредителното събрание, тъй като е в чужбина. Няма представители и от дружеството „Д къмпани“ тъй като по това време се извършва преструктуриране на собствеността и управлението му.

Всичко това дава основание на Йордан Млъзев и Манол Петров от читалищата в Царева Ливада и Дряново да твърдят, че кметът Мирослав Семов еднолично е организирал присъствието на фирми и сдружения, за да си гарантира подкрепа при управлението на бъдещата инициативна група.

Членове, ама друг път

Дончо Захариев, кмет на Трявна
Снимка: obtryavna.org
Мирослав Семов, кмет на Дряново
Снимка: dryanovo.bg

„Обвиненията са безпочвени и лъжливи, казва в отговор Семов. Местна инициативна група „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ кандидатства за европейско финансиране и искаме всичко, свързано с него, да е изрядно. Затова бяхме ангажирали юрист с опит в тази сфера, който не е от района и няма предпочитания към една или друга организация. Учредителният протокол е изготвен именно от него“.

Става дума за Станислава Давидова от Ловешката адвокатска колегия. „Ръкописен протокол от събранието не е съставян, твърди тя. По време на учредителното събрание протоколчикът си водеше бележки, които по-късно послужиха за оформяне на протокола, представен в съда. От читалище „Дряновска пробуда 2008“ отказаха да го подпишат, с което губят качествата на учредители“, обяснява Давидова. Но според нея това не е кой знае какъв проблем, тъй като включването на нови членове в сдружението може да стане и на по-късен етап.

За да започне работа по местната Стратегия за развитие, с решение на Общинския съвет в Дряново от началото на т.г. на „МИГ Дряново-Дрявна в сърцето на Балкана“ са предоставени помещение за офис и временна финансова помощ. Ресурсът, който групата ще трябва да разпредели до края на 2020г. е 7.3 млн. лв. С тях районът, който е привлекателна туристическа дестинация, трябва да съхрани природата, традициите и занаятите си. Помощ ще получат и местните дребни, средни предприемачи и земеделски производители, за да се развиват, да инвестират и да бъдат конкурентоспособни.

Сумата е съпоставима с годишните им бюджети. За 2017 г. този на Дряново е почти 8.5 млн. лв., а на Трявна – малко над 8 млн. лв.

„Всичко е законно!“

На обвиненията, че иска да си осигури контрол върху работата на бъдещата Местна инициативна група кметът на Дрянво Мирослав Семов отговаря също с обвинение: „Има злоупотреба от страна на дряновските партньори, които не допринесоха с нищо за проекта. Включиха се доброволно и когато не успяха да затвърдят контрола си върху сдружението, започнаха да пречат като подават сигнали до министерства и прокуратура. Оттам назначиха проверки, които потвърдиха, че всичко е законосъобразно.“, твърди той.

Фалшифициран ли е учредителният протокол?

Ощетените учредители изпращат жалба до прокуратурата. В хода на назначената проверка са снети обяснения от 12 души. Твърденията на шестима от тях се припокриват с тези, описани в жалбата. Останалите са от екипа на новоучреденото сдружение. Те не отричат, че в началото на събранието е назрял конфликт заради липсата на пълномощни на някои от участниците в него, което ги оставило без право на глас.

Тъй като ръкописен вариант на протокол от учредителното събрание не е открит, няма как той да бъде сравнен с представения в Окръжния съд. А това затруднява и установяването на истината . В своето заключение по проверката Районната прокуратура в Трявна се позовава на факта, че на събранието е присъствал юрист, който е съблюдавал за законността при провеждането му, а в последствие е изготвил и представил учредителните документи в съда при липса на претенции от страна на 37 от участниците в учредителното събрание. Възражение имат само представителите на читалищата „Дряновска пробуда 2008“ и „Надежда-1925“. По тази причина от прокуратурата решават, че не е налице престъпление от общ характер и отказват да образуват досъдебно производство.

На 10 февруари т. г. Окръжния съд в Габрово регистрира „МИГ Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“. В Управителния орган на сдружението влизат двете общински администрации, тревненската Фондация „Вяра“ и читалището на с. Кисийците „Съединение-1933“. Бизнесът е представен от три дружества – регистрираното в Трявна „Криско Спорт“ и дряновските „Експрес-БД“ и „Ники-75.

Стари познати

„Ники 75“ е еднолична собственост на Никлай Енчев. То има широк предмет на дейност, но е специализирано в търговията с хранителни стоки.

По време на кампанията си за местните избори през 2015 г. общинският съветник Нено Ненов („Заедно за Дряново“ – Реформаторски блок и Българска нова демокрация) изпрати сигнал до Общинската избирателна комисия, че в магазини на дружеството се извършва агитация за сегашния кмет на Дряново Мирослав Семов. Според сигнала на Ненов агитацията е била придружена с раздаване на пакети с храна. Подкрепата за Семов от страна на собственика на търговската верига беше очевидна. По време на кампанията, а и в самия изборен ден магазините му бяха облепени с предизборни плакати на сегашния дряновски кмет.

Николай Енчев е собственик на „Ники 75“от септември 2015 г. Преди това дружеството е собственост на брат му Стефан Енчев. Най-вероятната причина за прехвърлянето е фактът, че през 2015 година той е избран за общински съветник в Дряново от „Партия на зелените“.

Какво е МИГ и защо интересът към нея е толкова голям?

По правноорганизационна си форма местните инициативни групи са сдружения или фондации, осъществяващо общественополезна дейност по смисъла на Закона на юридическите лица с нестопанска цел. Но на практика групите действат като са „разплащателни агенции“. Те финансират проекти на местните общности – земеделски прозводители, занаятчии, хотелиери, читалища, общини и малки производители. Проектите се одобряват от специална комисия, излъчена от самата Местна инициативна група. Идеята е добрите проекти, които са важни за местните общности, да получат финансиране, за да развиват дейност основно в сферата на дребния и среден бизнес. За Дряново и Трявна 7.3 млн.лв. са сериозна сума, която би дала тласък за развитието на туризма в региона. И макар методиката за определяне на финансираните проекти, да е подробно регламентирана, а последната дума да е на Държавен фонд „Земеделие“, не е изключено местните инициативни групи да започнат да работят за политики, в които имат свои интереси.

Добрата новина в случая е, че за добрите идеи има пари. Лошата – че недоверието в местната власт би могло да спъне усвояването им. Практиката до момента не дава много основания за оптимизъм.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините