BG | EN

За три години прокуратурата е протестирала 52 пъти наредби на общинските съвети в област Габрово

Снимка: pixabay.com

От началото на този управленски мандат, прокуратурата в област Габрово е подала 52 протеста срещу наредби или отделни текстове от тях, приети с решения на общинските съвети в четирите общини на областта. Само в четири случая съдът е отхвърлил протестите. В останалите наредбите са отменени, а в последствие прегласувани.

Най-много протести са подадени срещу общинския съвет в Габрово – шестнайсет (една наредба е протестирана от неправителствена организация, б.ред.). Съдът е трябвало да отсъди и срещу четиринайсет искания от прокурор за отмяна на наредби, приети от общинския съвет в Трявна. Извън тях кметът на Трявна Дончо Захариев е водил две дела за отмяна на решения на местните законодатели, и по двете съдът е отсъдил в негова полза.

Шестнайсет пъти са протестирани цели наредби или отделни текстове от тях, гласувани в общинския съвет на Севлиево. На фона на тази статистика съветниците в Дряново са отличници с едва пет протестирани наредби и три искания за отмяна на текст от наредба.  

Справката сочи и една любопитна подробност – прокуратурата е била най-активна през 2018 г., когато е налице бум от искания за отмяна или промяна на наредби на общинските съвети. Важно е и уточнението, че част от наредбите, които съдът е отменил, са гласувани от предишен състав на общинските съвети. В малки общини като Дряново, Трявна и Севлиево обаче съставите през този управленски мандат не са много по-различни от предишния.

Най-голям брой протестирани наредби през този мандат, но гласувани в предишни, има в Трявна – от 16 искания за отмяна на текстове, само три са приети с решение на сегашния общински съвет. В Габрово тази статистика е едно към едно – от 19 протестирани наредби, 10 са приети в предишни мандати.  В Севлиево е обратното – от 16 протестирани, само четири наредби не са приети от сегашния общински съвет.

Справка в делата, образувани по искане за отмяна на текстове от общински наредби показва, че по едно и също време прокурори искат отмяна на текстове в едни и същи наредби. Според юристи не става дума за съвпадение. Тъй като общинските наредби са подзаконов нормативен акт, е задължително да са съобразени със съответния закон. Невинаги обаче общинските администрации, които подготвят текстовете на наредбите, ги приспособяват с действащото законодателство, което ги прави  незаконосъобразни.

Компетентността на общинските съвети е друга причина за големия брой протестирани общински наредби. В Севлиево например една и съща наредба, за администрирането на местните такси и цени на услуги, е атакувана три пъти в съда за последните три години. Два пъти е поискана отмяна на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на Община Севлиево.

Недостатъчната осведоменост на съветниците в Трявна е най-вероятната причина кметът на общината да заведе две дела срещу решения на местния общински съвет. Едното освен незаконосъобразно, според съдебното решение за отмяната му, е гласувано с по-малко от задължителния брой гласове, което го прави нелегитимно.

В подкрепа на казаното по-горе е нищожният брой отхвърлени от съда прокурорски протести. Само по четири дела с искане за отмяна на наредби съдът е отхвърлил искането – три в Габрово и едно в Дряново.  

На фона на големия брой незаконосъобразни наредби, отменени от съда, е странно защо нито едно решение, с което са приети те, не е върнато от областния управител на Габрово.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините