Фондации и прокурори тормозели Общинския съвет в Силистра, оплака се председателят му

Председателят на съвета д-р Мария Стойчева (втората от ляво надясно), в присъствието на тримата заместник председатели – Ивелин Неделчев, Иванка Ташева и Димитър Трендафилов  представи отчет за работата на ОбС-Силистра.
Снимка: Димитър Пецов

Неправителствени организации и прокуратурата тормозели със съдебни дела и проверки работата на общинските съветници в Силистра. От това се оплака председателят им Мария Стойчева по време на традиционната си среща с журналисти, която се състоя вчера.

Председателят на съвета Мария Стойчева съобщи данни, според които през изминалата година Общински съвет – Силистра е провел 30 заседания, на които са били приети 258 решения.

Неприетите решения са били 13, едно е било върнато от областния управител за ново прегласуване и 2 са обжалвани от областния управител пред Административен съд – Силистра.

Един от тези обжалвани актове на общинския съвет от областния управител  засяга

скандалното решение от миналата година

на съвета да продаде голяма част от емблематичната сграда на „Бизнес инкубатор“ или т.нар. „Нова баня“ преференциално на бизнесмена Милен Делийски и то на много ниска цена. След сигнали, депозирани от граждани и общински съветници до областния управител и прокуратурата, беше образувано дело пред  Административен съд-Силистра, което да момента не е приключило. 

Като

нещо „много неприятно“

за работата на съвета председателката посочи зачестилите протести на прокуратурата  във връзка с приети нормативни актове.

„Не знам защо прокуратурата започна да ни протестира решения, които аз лично не смятам, че са в ущърб на някого. И те ги протестират в цялата страна“, каза Стойчева. Като особено несправедливо в това отношение тя посочи оспорването на разпоредба от Правилника за реда и организацията на общинския съвет, който предвижда създаването на Председателски съвет като отделен орган. Според прокуратурата, председателски съвет не можело да бъде създаден като отделен орган чрез правилника на съвета, защото го нямало в йерархически по високо стоящия нормативен акт – Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и така отнемал правото на решение на председателя на общинския съвет.

Много от решенията през изминалата година, които се отнасят до дневния ред, например, включително за провеждане на

заседания, затворени за медии и граждани

бяха обявени като приети от председателския съвет. Заседанието по делото за легитимността на председателския съвет е насрочено за 26-ти януари пред Административен съд-Силистра, за което от общинския съвет са представили становища, в които настояват да се запази органът председателски съвет като израз на демократично начало.

Мария Стойчева изрази и неудовлетвореност от степента на участие на гражданите в дейността на институциите. „Отчет на бюджет, приемане на бюджет, проекти когато се обсъждат залата е винаги празна“, заяви тя. Това нейно мнение предизвика дискусия с журналистите, които предложиха варианти за подобряване на участието на гражданите в обсъждания и приемане на решения. Една от идеите беше за обявяване на видно място в Силистра на актовете на общинския съвет, за да могат хората, които не ползват интернет да се запознаят с тях. В момента протоколите от заседанията могат да се намерят в печатен вид в регионалната библиотека.

Но основно средство за участие според ръководителя на съвета засега оставало приемното време на председателя с гражданите. Те от своя страна поставяли обикновено като обществено значими проблеми за решаване

подобряването на инфраструктурата

в квартала или населеното място –  асфалтиране на  конкретна улица, например и др. Граждани присъстваха редовно на заседанията на комисиите и съвета през изминалите години, но тази традиция беше прекъсната от мерките на пандемията.

През новата година приоритет ще бъде привличането и задържането на здравни специалисти в общината. За фонд „Здраве“ е отделен бюджет от 10 хил.лв., като 22 молби от 23 постъпили от лекари и медицински сестри са одобрени, отчете председателят на Общинския съвет в Силистра.  Като израз на благодарност за грижите към гражданите общинският съвет е наградил миналата година с отличието „За граждански принос“ целия персонал на МБАЛ Силистра.

Като форма на

злоупотреба с правото

беше посочена практиката в последно време различни неправителствени организации да наемат адвокатски кантори, за да обжалват  разпоредби от вече приети наредби на общинския съвет.

„В момента те го обърнаха на бизнес тези фондации, но като имат право по закона, правят си го“, оплака се Мария Стойчева пред журналистите. „В момента имаме две наредби, които се обжалват от Фондация „Гринберг“, която е с адрес в гр.Пловдив и, която обжалва разпоредби от Наредба за организацията на движението в община Силистра, относно паркирането на хора с увреждания“, каза тя. Другата наредба, обжалвана от същата фондация е Правилника на клубовете на инвалида и пенсионера в община Силистра. Това се правело според нея с цел въпросните фондации да акумулират финансови средства от спечелени дела.

Проверка в публикуваните документи в сайта на общинския съвет показва, че въпросната фондация, която е учредена в частна, а не в обществена полза, обжалва наредбата на основание, че не е поискано и съответно дадено становище на Агенцията за хората с увреждания в процеса на приемане на акта от общинския съвет, което формално е нарушение на закона. Но вече има казус с постановено определение на Административен съд – Силистра, който миналата година отхвърли подобно обжалване, направено от друга фондация – “Върховенство на закона“.

Засега

не се обмисля въвеждане на

за зелен сертификат за сградата на общинския съвет

на Силистра и достъпът ще е свободен за граждани и журналисти.

Стойчева не можа да отговори, обаче, на въпроса колко от общинските съветници са ваксинирани, като само предположи, че това може би са 50 процента от съветниците.

От четиримата съветници, присъстващи на срещата с журналистите, двете дами – Мария Стойчева и Иванка Ташева са ваксинирани, колегата им Димитър Трендафилов има зелен сертификат за преболедувал, а другият зам.-председател – Ивелин Неделчев не е ваксиниран.  

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам