BG | EN

Финансови корекции в размер на 25% са наложени на проект за велостоянки в Силистра

Велоалея с велостоянка, която е все още затворена
Снимка: Димитър Пецов

През 2021 г. Силистра започна изпълнението на проект  „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“. Той е съвместен с румънската община и включва изграждането на мрежа от свързани велоалеи и система за споделени велосипеди с велостоянки.

За изпълнението на строително монтажните работи по проекта Силистра обяви обществена поръчка през 2020 г.

Началото на строителните дейности през 2021 г. беше съпътствано от

недоволството на гражданите,

изненадани от липсата на информация за реализацията на този проект. Недоволство предизвика и начинът на проектиране  на велоалеите, които минават през зелени площи и тротоари, като отнемат пространството на пешеходците.

Оказа се, че не само граждани са разочаровани от проектирането на велостоянките и алеите. Недоволен от начина на провеждане на обществената поръчка за избор на изпълнител се оказа и ръководителят на националния орган за управление на програмата. В резултат на това е наложена финансова корекция в размир на 25 % от стойността на допустимите разходи по договора за възлагане на обществена поръчка, сключен с изпълнителя.

Община Силистра е обжалвала решението за наложената корекция

и в момента е образувано дело пред Административен съд в града.

Нов бюджет на Силистра – нови лаптопи за съветниците – тук.

Според документите по делото, публикувани на страницата на съда, управляващият орган е обосновал решението си да „ореже“ финансирането на проекта въз основа на констатации за извършено нарушение на чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки(ЗОП). То се изразява в това, че офертата на избрания изпълнител не отговаряла на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като техническото предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за осигуряване на гаранционна поддръжка на доставената система.

Става дума за случай на нередности, съставляващи

нарушения на правилата за определяне на изпълнител

според Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Те са извършени чрез действия или бездействия от страна на бенефициента(Община Силистра), които биха нанесли вреда на финансирането от страна на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обществената поръчка е обявена от Община Силистра през април 2021г., като открита процедура с предмет „Доставка, монтаж и внедряване на система за алтернативен публичен транспорт “. Тя предвижда по трасето на изградените вече велоалеи на територията на гр.Силистра, които са били предмет на друга обществена поръчка от 2020 г., да бъдат монтирани площадки за паркиране на велосипеди.

Според проекта трябва да бъдат монтирани

6 велостоянки, оборудвани с автономна слънчева зарядна станция

на цена малко над 1.2 млн. лв. и 1 велостоянка без фотоволтаична инсталация за 86 хил. лв. Една велостоянка трябва да има 12 места за паркиране, като 6 от тях трябва да са за електрически велосипеди, захранени от фотоволтаичната централа, изградена на покрива на велостоянката. Другите 6 места трябва да бъдат за стандарти велосипеди. Предмет на поръчката е и доставка на 30 броя електрически и 30 броя стандартни велосипеди. Общата цена за изпълнение на поръчката е близо 1.5 млн. лв. без ДДС.

Като конкуренти в процедура се явяват три компании:

„Ай Ти Ди груп“ ЕООД, „Ей Ем Ди Тех“ ЕООД и „Сентра“ ООД, а поръчката е спечелена от „Ай Ти Ди груп“, а останалите участници са отстранени на различни основания. Това е същата компания, която е спечелила и поръчката за изграждането на мрежата от велоалеи в Силистра през 2020 г. на стойност близо 2 млн. лв. Тя е собственост на сина на бившия зам директор на ДАНС Иван Драшков, който носи същите имена.

Защо строителството на ново спешно отделение в Силистра се оказа невъзможно – тук.

Според Закона за обществените поръчки „Ай Ти Ди груп“ е трябвало да бъде отстранен от процедурата, тъй като проверката на управляващия орган е установила, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Това, разбира се, не е направено и дружеството е спечелило поръчката. Именно за това е наложена и финансовата корекция.

Освен нея,

в момента проектът е спрян и по него не се извършват никакви дейности.

Причината е, че в хода на изпълнението са направени съществени изменения в сравнение с първоначалния вариант на инвестиционния проект на общината. Това обясни в заседанията на комисиите на общинския съвет зам.кметът по устройство на територията Тихомир Борачев. Спирането е на основание чл.154 от Закона за устройство на територията, като според него измененията изисквали съгласувания със съответните институции и се очаква до месец да се продължи с дейностите.

Една от промените е, че велостоянките – големите бели навеси до велоалеите, в които ще бъдат поставени велосипеди за свободно ползване, били изградени с различен размер от първоначално проектирания. В сегашния си вариант те са разширени, а  две от тях са построени на различни от първоначално проектираните места.

Една от тях трябваше да бъде изградена по първоначалния проект на тротоара до магазин СВА на кръстовището на Старата автогара (на мястото на спирката), но е била преместена, защото там ще бъде вход на паркинга за магазина, който в момента се изгражда, и сега е от другата страна на кръстовището – на тротоара до паметника на 31-ви полк. Също се предвиждаше велоалеята да минава върху тротоара покрай магазина, което е било съобразено със сегашните паркоместата на магазина. След направените промени обаче велоалеите ще минават през пътното платно, не по тротоара, а паркоместата на магазина ще бъдат премахнати, разясни г-н Борачев.

Именно съобразяването с паркоместата на магазина, за които са дадени разрешения от бившия кмет Иво Андонов, и недовършването на велоалеята в този участък, провокира подозрения, изразени и от някои общински съветници, че собственикът Стоил Стойчев, който също е общински съветник, се ползва с привилегировано отношение. Оказа се, че и той самият не бил доволен от проектирането на алеите и също е обжалвал проекта, но пред Националния строителен контрол.

Потърсен за коментар от „За истината“ дали финансовите корекции ще се отразят на проекта, зам-кметът на Силистра Тихомир Борачев коментира, че „по принцип във всеки проект имало някакви финансови корекции и се надявал в случая с велостоянките и алеите те да паднат на 5%, а съвсем скоро да бъдат възобновени и спрените дейности“.

По проекта трябва да се изгради и Соларен паркинг с две зарядни устройство за елктромобили.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Димитър Пецов
Димитър Пецов е журналист на свободна практика и граждански активист от Силистра. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за гражданин, най-активно използвал правото си за достъп до обществена информация.

Още от автора

Чистка по сталински в земеделската служба в Силистра след разследване на „За истината“ и телевизионен репортаж

След разследване на "За истината" и последвал репортаж на Би Ти Ви, разкриващ нарушенията и при провеждане на търгове за отдаване на земи от Държавен поземлен фонд,  директорът на  Областна дирекция земеделие в Силистра Гинка Катева, която уж беше назначена временно, набързо е уволнила трима дългогодишни служители.

Втори дубъл за поемане на общински дълг в Силистра, но този път с лихви

На последното си редовно заседание общинският съвет в Силистра прие две решения, с които за втори път одобри поемането на заем за дофинансиране на европроектии изпълнявани от местната администрация.

Земя за „наши хора“ – какво се случва, в Силистра, когато законът няма значение

След проверка, извършена по пет жалби срещу процедури за отдаване под аренда на терени от държавния поземлен фонд, през есента на миналата година земеделското министерство реши да анулира търговете заради "тежки нарушения на процедурата".

Още за новините

От Айнщайн до Желю Желев – едно предизборно шоу на Слави Трифонов в Стара Загора

лави Трифонов дойде в Стара Загора в петък вечер, когато е време за забавления, а в заведенията може да се намери място само след предварителна резервация.

За три дни АЕЖ – България събра парите за правна защита на Mediapool

Само за три дни Асоциацията на европейските журналисти - България (АЕЖ) е успяла да събере сумата, необходима за правна помощ на електронното издание Mediapool.bg, след като то попадна под ударите на иск за 1 млн. лв., заведен от застрахователната компания “Лев Инс”.

Договорът за безвъзмездно отдаване на русенското летище не гарантира възстановяване на гражданските полети

Частният инвеститор “Еърпорт Русе”, който наскоро получи общинското Летище Русе за безвъзмездно ползване през следващите 10 години, не е длъжен да възстанови редовните граждански полети.