BG | EN

След разследване на „За истината“ Севлиево обяви, че може да се справи със скитащите коне, но нямало пари

Снимка: Емилия Димитрова

Седмица след като „За истината“ публикува разследването „Стотици „безстопанствени“ коне в Стара планина може да бъдат умъртвени, ако Община Севлиево не реагира спешно“, от общинската администрация отговориха на въпросите, които зададохме преди публикацията.

В отговора от Общината обясняват, че не са възможни промени в действащата нормативна уредба, тъй като се засягат обществени отношения, регулирани от Закона за опазване на селскостопанското имущество и Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са нормативен акт от по-висш ранг спрямо действащата в община Севлиево Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни и „такъв акт би бил незаконосъобразен“.

По отношение възможността скитащите коне да бъдат прибирани и връщани на собствениците им след заплащане на глоба, регламент, който работи в общини с аналогични проблеми, от администрацията не отричат, че е „възможно да бъде осигурено място за прибиране на скитащите коне при спазването на необходимите санитарно-хигиенни норми и при възможност за изхранване на животните, за което обаче трябва да бъде осигурен финансов ресурс“.

От общинската администрация не опровергават информацията, изнесена от „За истината“ и потвърждават, че „безстопанственото отношение към селскостопанските животни и пускането им на свобода и без надзор действително е причина за множество нарушения като замърсяване на общинските пътища и други частни и обществени територии, затрудняване на движението, създаване на потенциална опасност от пътни произшествия, увреждане на селскостопанската реколта и др.“

Що се отнася до предприетите мерки, обясняват, че на територията на общината има действаща Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни, която задължава собствениците да осигурят условия за безопасност както на животните, така и на стопаните на имоти, „но това задължение невинаги се спазва от недобросъвестни стопани, в това число и собственици на коне“.

Две наказателни постановления са издадени от началото на 2018 г. за неспазване на Закона за опазване на селскостопанското имущество, уточняват още от Община Севлиево.

Отговорите на Община Севлиево потвърждават, че проблемът със скитащите коне в севлиевските села на Стара планина е по-сериозен, отколкото изглежда. А липсата на конкретни намерения и срокове приемаме като сигнал, че на администрацията е необходимо време, за да изработи регламент и да започне да го изпълнява.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините