При по-малко боклук за рециклиране в Севлиево ще плащат повече за сепариране

Сепариращата инсталация в Севлиево подава наполовина по-малко от изискваното количество отпадъци за рециклиране към 2020 г.
Снимка: „За истината“

Близо 5.2 млн. лв. с ДДС ще получи до 2027 г. дружеството „Еко Титан Груп“ за рециклиране на отпадъците на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Това е с близо 2 млн. лв. повече отколкото същата компания е получила за последните пет години.

В избора на „Еко Титан Груп“ не би имало нищо смущаващо, ако не беше обстоятелството, че то не е изпълнило заложените в досега действащия му договор с Община Севлиево клаузи.

Не достигат тонове боклук

Въпросният договор е от 16 януари 2017 г., сключен е след проведена процедура за избор на оператор на сепарираща инсталация, срокът му на действие е 5 години, стойността – 3.4 млн. лв. с ДДС. В този договор е заложено до 1 януари 2018 г. да бъдат предадени за рециклиране най-малко 40 т от всички отпадъци, включващи хартия, пластмаса, метал и стъкло. Предадени са само 5 т по данни на Изпълнителната агенция по околна среда.

До 1 януари 2020 г. за рециклиране трябва да бъдат предадени 50 т от общото количество отпадъци. Предадени са 21 т.

Вероятно затова сумата, изплатена след приключване на договора, е 1.2 млн. лв., вместо заложените 2.8 млн. лв. без ДДС. Основанието е в чл. 5, ал. 1 от договора с Община Севлиево, който гласи, че при отсортиране на смесени битови отпадъци под определените проценти офертната цена се коригира на годишна база.  

Конкуренция, роднинство и съвпадения

Видно е, че „Еко Титан Груп“ не е изпълнил в цялост договореното с Общините в Севлиево, Дряново и Сухиндол, което не е пречка същото дружество да продължи да изпълнява същите дейности до 2027 г. То бе предпочетено от комисия с председател зам.-кметът на Севлиево Невена Тодорова, след като конкурентът му бе отстранен от участие още преди да представи ценовата си оферта. Впоследствие отстраненият участник внесе жалба пред Комисията за защита на конкуренцията, която неясно защо в последствие оттегли и производството бе прекратено.

Когато в Севлиево не вали сняг, валят пари за почистването му – тук.

Още една подробност не е за пренебрегване. Ръководител на сепариращата инсталация е сестра на зам.-кмета на Севлиево, председателствал комисията, избрала оператора на инсталацията за сепариране. Възможно е разбира се това да е обикновено съвпадение, както и обстоятелството, че „Еко Титан Груп“ или сателитните му дружества от години са предпочитани за изпълнение на обществени поръчки по инфраструктурни обекти в Севлиево, като най-често договори се сключват с „Еко Традекс Груп“.

Всичко от един изпълнител

„Еко Традекс Груп“ е сред българските фирми, които имат най-много обекти по Националната програма за саниране. В Севлиево санира три училища и шест детски градини, в изпълнение на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура“, за близо 3.9 млн. лв. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Едно обстоятелство се набива на очи по този проект – хасковска фирма санира и хасковска фирма контролира качеството на изпълнение – строителния надзор на проекта е възложен на дружество „Гарант 2000“, регистрирано в Хасково. Това, разбира се, също може да е просто съвпадение.

25 млн. лв. от големите проекти на Севлиево са отишли към едни и същи фирми – тук.

Сепариращата инсталация, пусната в експлоатация през 2017 година, е изградена от „Еко Свят 2“ – дружество по задълженията и договорите, представлявано от Величко Минев, който представлява и „Еко Титан Груп“.  Боклука в Севлиево се събира, извозва и депонира от „Нео Титан“ – дружество, което има 15-годишен договор с Община Севлиево, чийто срок изтича през 2023 г. Представляващ това дружество също е Величко Минев, договорът е сключен от предишното общинско управление.

На практика в Севлиево всички дейности покрай боклука се извършват от един и същи кръг фирми, т.е. парите от такса смет на севлиевските данъкоплатци отиват на едно и също място.

Смолян – в ТИТАН-ична хватка – тук.

Освен окупирането на дейностите покрай боклука в Севлиево на „Еко Традекс Груп“ или „Еко Титан Груп“, както стана ясно то е едно и също, се възлагат ремонт на улици и тротоари, зимното поддържане на улици и дори реконструкция на довеждащия водопровод. Зад всичко това освен явно много доброто партньорство с Община Севлиево стоят милионите левове на българските и европейските данъкоплатци.

Севлиево не е единствената община, в която дружеството е предпочитан партньор, след като Агенцията за обществени поръчки включва „Еко Титан Груп“ сред дружествата с най-голяма обща стойност на сключените договори по обществени поръчки от началото на 2022 г.- близо 4 млн. лв., а за 2021 г. „Еко Традекс Груп“ фигурира сред най-голямите получатели на средства по обществени поръчки с 15 млн. лв.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам