BG | EN

Как чиновници от четири общини са усвоили 700 хил. лв. по европроекти

Дейностите по проекти с европейско финансиране се извършват най-често в работно време, за което общинските служители получават и заплатите си.

Служители в Община Габрово са получили малко над 300 хил. лв. по 23 проекта. В Севлиево – 271 хил. лв., а в Дряново и Трявна съответно 68 хил. лв. и 33 хил. лв.
Илюстрация: „За истината“.

Общински служители в четирите общини на област Габрово, участвали в екипи по управление на проекти с европейско и национално финансиране, са „заработили“ близо 700 хил. лв. над заплатите си. Справката е за тригодишен период – от началото на 2015 г. до есента на 2018 г. В единични случаи бонусите са десетки хиляди лева, а размерът им не е пропорционален на стойността на проектите.

Най-голяма е сумата, изплатена на служители в Община Габрово – малко над 300 хил. лв. по 23 проекта. В Севлиево парите са малко по-малко – 271 хил. лв. за чиновници, назначени в екипите на 17 проекта. /б.ред общия брой на изпълняваните от Община Севлиево проекти е 24, но по седем от тях не е имало бюджет за управление/. На фона на тези цифри полученото от служители в общините Дряново и Трявна е нищожно – съответно 68 хил. лв. и 33 хил. лв. Информацията „За истината“ получи по реда на Закона за достъп до информация. От Община Габрово обаче спестиха подробности.

Малки тайни

Въпреки изричното искане да бъде уточнен размерът на възнагражденията за всеки нает в екипа за управление на проект, от администрацията в Габрово представиха само обобщена справка, от която не може да се извлече детайлна информация. Твърде общите данни показват, че най-голям бюджет за управление е имал проекта „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“. Стойността му е 11 млн. лв., а сумата, разпределена между седем общински служители, е почти 61 хил. лв. или средно по 9 хил. лв. на човек.

Системата за управление и наблюдение на европеските фондове (ИСУН) дава повече информация. Парите за едно от най-големите инвестиционни начинания в Габрово са получени от зам.-кмета Николай Меразчиев, назначен по проекта като технически специалист архитектура, директорът на дирекция Марияна Костадинова, която е ръководител на проекта, главните експерти Момчил Корназов, Иван Иванов, Милка Кехайова и Васил Георгиев, технически специалисти по проекта и началник на отдел Деян Дончев. За него справката не дава ясна информация каква длъжност е изпълнявал в управленския екип по проекта.

За всички от сърце

Други 35 хил. лв. са били разпределени в Габрово между осем служители в местната администрация за работа по проекта „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“. Стойността на този проект е 13.4 млн. лв., но бюджетът му за управление е почти наполовина по-малък от проекта за съвременна градска среда.

Четирима служители от местната администрация са получили общо 23.7 хил. лв., за да управляват проект „Подкрепа за независим живот“. Бонусите за същия брой служители за работа по „Портфолио за ефективна подкрепа на Малки и средни предприятия“ са 21 хил. лв. Допълнителният доход на печленния екип, въвел „Комплекс за социално-здравни услуги на деца и семейства“ е 22 хил. лв., 15 хил. лв. е бюджетът за управление на проект „Интеграционни мерки за повишаване на училищната готовност на децата в община Габрово“, разплатени на четирима служители.

Главният юрисконсулт на Община Габрово е работил в екип по управлението на пет проекта, показа справката, поискана от „За истината“. Дали става дума за един служител обаче не е ясно, тъй като Община Габрово има двама главни юристконсулти. Най-често в управлението на проекти се назначават старши експерти, главни експерти, старши счетоводители и директори на дирекция. Само по три проекта са наети зам.-кметове.

Тежък труд – от сутрин до здрач

В Севлиево най-голямата сума, изплатена за управление на проект, е 66 хил. лв. Проектът е „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, чиято стойност е 4.7 млн. лв. – близо три пъти по-малко от най-големия габровски проект /б. ред. цитиран по-горе, на стойност 13.4 млн. лв./. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“, а парите за управление са получили седем чиновници. Най-много – 20 хил. лв., са изплатени на Калина Георгиева, зам.-кмет на общината и ръководител на проекта. Нейното име нашумя през 2013 г. с работата й по т.нар. воден цикъл. Тогава Георгиева бе назначена в администрацията на града на 12 часов работен ден – на 4 часа като зам.-кмет и с втори трудов договор на 8 часа като ръководител на проекта, за което й бяха изплатени 46 хил. лв. над заплатата. /б.ред. данните са получени също по реда на ЗДОИ/.

Най-много – за техническия сътрудник

На единия от техническите сътрудници по „Прилагане на мерки за енергийна ефективност“ в Севлиево са изплатени почти 12 хил. лв., на другия – 8,5 хил. лв. Чиновниците, работили като координатор, юрист, счетоводител и инвеститорски контрол са се подписали под суми от 4 до 7 хил. лв.

По проект със сходен бюджет – „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Севлиево“, парите за управление са значително по-малко. Негов ръководител е директора на дирекция „Териториално и селищно устройство“, чието възнаграждение е 6,2 хил. лв. и е по-малко от изплатеното на координатора – зам.-кметът Невена Тодорова, която е получила почти 11 хил. лв. Най-голям е хонорарът на техническия сътрудник – близо 13 хил. лв.

Почти 20 хил. лв. са получили четирима служители от екипа по управление на проекта „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип на деца и младежи с увреждания“ в Севлиево. Около 31 хл. лв. са платени на същия брой служители за управление на проект „Равен шанс за всички“. На двама чиновници, управлявали проект за изграждане на дневен център за възрастни с увреждания, са платени общо 7.5 хил. лв.

„Независимият живот“ на общинските чиновници

В Дряново Общината е работила по седем проекта, като по два от тях не е имало възнаграждение за управленски екип. Най-много е платеното за управление на проект „Енергийна ефективност на сгради“ – общо 18 хил. лв. на четирима служители.

В Община Трявна са реализирали седем проекта с европейско финансиране. Най-много пари за управление – малко над 15 хил. лв., са получили петима общински служители, наети за работа по „Център за независим живот“.

Най-често – в работно време

Наемането на общински служители за работа по проекти е допустимо по три начина – с граждански договор, като допълнително възнаграждение към основния трудов договор или като втори трудов договор.

Дейностите по проекти с европейско финансиране се извършват най-често в работно време, за което общинските служители получават и заплатите си.Това означава, че за едни и същи отработени часове, се плаща два пъти – веднъж по основен трудов договор и втори път за изпълнението на проект. А допълнителните пари при някои служители са се равнявали и на годишната им заплата.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините