BG | EN

Колеж без акредитация откри учебна година с поощрението на Община Дряново

  • Община Дряново насърчи създаването на колеж, за който в МОН не са чували, настани го в общински имот, а кметът лично сряза лентата за откиването
  • Бъдещите колежани ще учат в окаяни условия срещу 1500 лв. на семестър, а дипломите им няма да са валидни у нас
Откриването на колежа
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

„На 22 март т.г. в Дряново бе открит Висш колеж по биодинамика. Това е същият колеж, за който „За истината“ разказа през февруари т.г. в текста „Как Дряново не стана световен град на природосъобразния начин на живот?“. Още тогава бе  ясно, че висшето училище не е легитимно, което не бе пречка месец по-късно лично кметът на Дряново да среже лентата за неговото откриване.  

Висшият колеж по биодинамика няма акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация, което прави дипломите му просто един лист хартия не само у нас, но и в Европа, където всяка страна има свои правила за признаване на чуждестранни дипломи. Това явно не е пречка за високата семестриална такса от 1500 лв. при положение, че според Министерството на образованието най-скъпо у нас е обучението по медицина – 900 лв. на семестър за студенти от Европейския съюз.

Различният модел

Тъй като от колежа не са правени постъпки за легализиране на училището по българския Закон за висшето образование, на завършилите в Дряново се обещават британски дипломи. Ще ги издава „Кроссфийлд институт“ – неправителствена организация в сферата на образованието. Институтът е автор на учебните планове и програми за новия колеж, които предлагат различен от познатия модел на университетско образование.  

Студентите в Дряново няма да държат приемен изпит. Приемът им ще става след подадено заявление по образец и събеседване. Задължително условие, за да бъдат записани, е да са платили семестриална такса. Ако нямат финансова възможност, могат да отработят дължимото, т.е. да заплатят с труд, обяснява Николай Зайцев, посочен като лице за контакти на сайта на колежа. Как ще се остойности този труд и къде ще бъде отработен, на този етап не е ясно.

Обучението ще трае три години, или шест семестъра, а лекциите са само в събота и неделя. „Нашите колежани са предимно фермери, които през седмицата работят“, разяснява Зайцев, като добавя, че в Дряново залагат на практиката, не на теорията.

Това е и причина академичната година да бъде открита през март – месецът, когато започва активната селскостопанска работа, разяснява Зайцев, като добавя, че британският образователен модел позволява прием на студенти два пъти годишно. Вярно че моделът прилича повече на завършен курс, вместо университет, но от колежа са категорични, че става дума за висше образование по британски образец.     

Британски дипломи

„Кроссфийлд институт“, който ще издава дипломите на завършилите в Дряново, не е в регистъра на учебните заведения, които имат право да издават дипломи за висше образование по Закона за висшето образование на Обединеното Кралство. Регистърът се поддържа от Образователния отдел (The Departament for Education) – независима обществена организация, създадена през 2017 г. по Закона за висше образование във Великобритания. Тя се отчита директно пред британското правителство.

Колежите и университетите в този регистър са оторизирани да издават документ за британска образователна степен, уточняват оттам, като подчертават, че „Кроссфийлд институт“ „не се признава от органите на Обединеното кралство за институция с правомощия за присъждане на образователна степен“.

Институтът обаче е в друг списък – на OFQUAL – правителствената агенция на Великобритания за акредитация на учебните заведения. Според този списък той има право да издава документи за квалификация за няколко нива по британската система на обучение. А ниво 6, каквото ще получават студентите в Дряново, е “еквивалент на бакалавърска диплома“. Същото уточниха за „За истината“ и от самия институт.

Това, че „Кроссфийлд институт“ е вписан в един британски регистър, а липсва в друг, както и уточнението „еквивалент на бакалавър“ не променят факта, че дипломите на завършилите в Дряново няма да бъдат признати в България, съмнителна е тяхната легитимност и в Европа.

Кметът на Дряново с изпълнителния директор на „Висш колеж по биодинамика“ АД Ивайло Зайцев
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

Освен високите такси за обучение и нелигитимните дипломи на студентите в Дряново ще се наложи да преглътнат и доста примитивните условия, при които ще учат.

Смели планове с гратисен период

Сградата, в която е настанен колежа, е била гимназия за подготовка на кадри за железопътния транспорт. Собственост е на Община Дряново, а в края на 2016 г. с решение на общинския съвет е отдадена за 10 г. под наем на „Регионално сдружение за социален просперитет“ за целите на висше училище.

Решението на съветниците е взето след две заседания, на които от сдружението представят амбициозните си планове за академична дейност. Те трябва да превърнат Дряново в „световен град на природосъобразния начин на живот“ и „средище на хора, които ще имат трайно място на световната карта, както като града на Колю Фичето, така и като града, създал първия колеж по биодинамично земеделие, градинарство и занаяти в България“.

Първата крачка към грандиозната идея е договора за наем, който през декември 2016 г. подписват Гроздалина Георгиева, представляваща „Регионално сдружение за социален просперитет“ и Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. Съгласно този договор Община Дряново предоставя имота срещу месечна наемна цена от 4642 лв. без ДДС.

За първите две години от срока на договора, поради извършването на ремонти, „които трябва да приведат сградата в съответствие с изискванията за съответния тип учебно заведение“, наем не се дължи, но направените ремонти не трябва да са на по-ниска стойност от дължимия наем за същия период. Това означава малко над 111 хил. лв., вложени в ремонтиране и осъвременяване на сградата.

(Предложението на кмета на Дряново за отдаване на сградата на бившия жп техникум можете да изтеглите от линка в кря на текста).

Каквото има в склада

В малкото „обзаведени“ помещения са използвани стари износени мебели, напълно нефункционални и оставящи усещането, че са извадени от вехтошарски склад, само за да видят гостите, че стаите не са празни.

Единствената класна стая е обзаведена с чинове и столове от миналия век
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

На първия етаж в сградата на представения като „единствен в Югозападна Европа колеж по биодинамика“, има само една учебна стая с познатите от миналия век  чинове, столове и дори учителска катедра.

Съседното помещение е празно, на вратата му виси табела, според която това е „Стоматологичен кабинет“. До нея е „Лекарски кабинет“. Там за обзавеждане е избран стар секционен шкаф, от който липсват чекмеджета, а вратите му не се затварят. На една от тях има стикери на червения кръст, което вероятно е спомен от някогашното предназначение на мястото.

Спомени от миналото на сградата, в която би трябвало да се преподава биодинамика
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

Следващата врата по коридора води до видео зала. Само че в нея видео апаратура няма. Подът е застлан с избелели черги, които биха минали за шумоизолация, ако не бяха предположенията, че крият нещо, което не трябва да бъде видяно.

На втория етаж ремонт не е правен, обяснява директорът на колежа Росен Наумов, който услужливо показва учителската стая – единственото помещение на етажа, което явно е предвидено да се ползва. Мястото не е променено от времето, когато тук са учили учениците на бившия техникум за подготовка на ж.п. кадри. 

Сметката за ремонта или ремонт на сметка

„Около стотина хиляди лева са вложени в ремонт“, казва Росен Наумов, когато подхвърляме, че не личи да са влизали майстори, а обстановката е обидна за някой, който ще плати 1500 лв. на семестър, за да учи при тези условия.

Дворът на колежа, където според инвестиционното намерения трябва да има оранжерии и опитни полета за практическо обучение на колежаните
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

Парите отишли предимно за поправки на пораженията, нанесени от влагата, защото Община Дряново била лош стопанин и при изпразването на сградата преди години нито радиаторите и парната инсталация били източени, нито дограмата обезопасена, обяснява Наумов. На места радиаторите били спукани, а водата текла в стаите, което отворило доста работа на наемателите. Наложило се да махат и изнасят надигнал се от влагата паркет. Влага имало и по стените, заради остарялата дограма.

Дали поправката на пораженията от „лошото стопанисване на сградата“, както твърди Наумов, е струвала 100 хил. лв., в Община Дряново трябва да знаят, щом са прихванали дължимия наем срещу ремонта. Има обаче една подробност, заради която може да се предположи, че тази цифра е добре пресметната за пред собственика.

Един подписва, друг стопанисва

Кой е извършил ремонт в общинския имот и кой е задължен към Община Дряново за наем след изтичане на гратисния период, е излишен въпрос, след като има договор. В тази история обаче нищо не е, каквото изглежда.

Както стана ясно договорът за наем е между кмета на Дряново Мирослав Семов и Гроздалина Георгиева – представляващ „Регионално сдружение за социален просперитет“. Поканите за откриването на колежа обаче не са от сдружението, а от името на „Висш колеж по биодинамика“ АД, чийто изпълнителен директор  Ивайло Зайцев приветства гостите и благодари на Община Дряново за подкрепата.

Залата за видео е застлана плътно със стари и избелели черги
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

Според портфолиото на „Висш колеж по биодинамика“ АД дружеството е „създадено с търговска цел“ и „фокусирано върху създаването на няколко мини производства на територията на колежа, управление на стопанствата и продукцията от тях“. Това означава, че не неправителствената организация, наела общинския имот, ще ръководи дейността на новото училище, а акционерното дружество.

Дружеството е създадено през април 2017 г., негови учредители са Ивайло Зайцев, Стефан Наумов и Олег Асенов. Тримата съставляват и Съвета на директорите. Година по-късно Олег Асенов е освободен, а на негово място е вписано „Белмонт Инвест“ ЕООД. През февруари 2019 г. в протокола от общото събрание на дружеството за първи път се появава като акционер „Регионално сдружение за социален просперитет“ с най-малко дялово участие от 10%.   

Учителската стая
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

Има ли основание „Висш колеж по биодинамика“ АД да открие колеж в общинска сграда, е въпрос, на който общинският съвет в града, като стопанин на собствеността на Общината, трябва да потърси отговор. Защото в договора за наем има ясно разписани права и задължения на страните и според тях „наемателят няма право да пренаема помещението, да го преотдава или да го ползва съвместно с трети лица“.

Ангажименти на хартия

В договора за наем е записано още, че „наемателят се ангажира да получи регистрация и акредитация, така че да започне ефективна работа през учебната 2018-2019 година. Както вече стана ясно по този пункт ангажиментът не е изпълнен и колежът бе открит без в българското Министерство на образованието и науката да са чували за него, уточниха оттам за „За истината“.

Къде са студентите?

В МОН може да не знаят за колежа, който се оказа единствен по рода си в Югозападна Европа, според речта на кмета на Дряново при откриването и единствен на Балканите в речта на изпълнителния директор Ивайло Зайцев. Ако този детайл изглежда маловажен, не такъв е отсъствието на студенти при откриването на колежа в Дряново. Защото в началото на всяка учебна и академична година в центъра на събитието са учениците и студентите, а на тържеството там не бе представен нито един колежанин, въпреки, че според Николай Зайцев записаните за първата година са двайсет, а според Росен Наумов – петнайсет.

Двайсетина гости уважиха събитието
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

С участието на прокуратурата

Липсата на колежани не бе причина за ритуалното рязане на лентата пред новия колеж. Срязаха я кметът Мирослав Семов и изпълнителният директор Ивайло Зайцев. Плътно до Семов бе Николай Зайцев, който се оказа значима фигура в тази история.

През 2016 г. Зайцев е редом с Гроздалина Георгиева на срещите с общинската управа в Дряново, присъства и говори и на заседанията на общинския съвет, на които се решава дали колежът ще се настани в общински имот и при какви условия. След като през 2016 г. двамата получават ключовете от сградата и подписват приемо-предавателните протоколи, на сцената е основно Зайцев.

През 2017 г., когато машините и оборудването на бившата ж.п. гимназия са изнесени от общинския имот, кметът назначава комисия, която да извърши проверка на място. Проверката установява че „Регионално сдружение за социален просперитет“ е преотдало на три фирми машини и оборудване за хиляди лева, намиращи се в имота, с което е нарушен договора с Община Дряново, където ясно е разписано, че наемателят няма право да преотдава имущество без съгласието на собственика. За действията на Зайцев кметът на Дряново сезира прокуратурата, която в края на 2018 г. намира данни за престъпление и образува досъдебно производство за обсебване срещу Николай Зайцев. Работата по разследването продължава и към момента, а пред „За истината“ Зайцев каза, че „машините ги има и ако Общината ги поиска, ще й бъдат върнати“.

Въпреки много въпросителни и неясноти около новото висше училище, този месец в него трябва да влязат първите колежани. Те и тези след тях ще превърнат Дряново в световен град на природосъобразния начин на живот. Поне такава е амбицията на създателите на колежа, подкрепяни от Община Дряново.

Две години по-късно очакванията, че пред гостите за откриването на колежа ще блесне модерна сграда, оборудвана и обзаведена според стандартите за висше училище, което обещава британски дипломи, не се оправдават.

Всъщност историите с нелегитимни университети у нас до една си приличат по това, че всичките са имали подкрепата на местната власт. Дряново не е изключение.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова - Данкова работи като журналист от завършването на висшето си образование, а от 2015 г. развива собствен сайт за новини от Севлиево и региона. Била е главен редактор на вестник „Севлиево днес“, журналист във вестник „Росица“ и отговорен редактор на новините в кабелна телевизия „Киви-ТВ“ в Севлиево. От 2015 г. е координатор на „Програма Достъп до информация“ за област Габрово. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за 2018 г.

Още от автора

Съдът отказа повторно броене на бюлетините в Севлиево и потвърди решението на ОИК за избора на кмет

Жалбата срещу обявените изборни резултати в Севлиево бе подадена от кандидата за кмет - Богомил Петков от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).

Община Севлиево глоби любимите си две фирми заради лошо снегопочистване

Община Севлиево наложи глоба от 10 хил. лв. на дружество по задълженията и договорите(ДЗЗД) "Зимно почистване Севлиево" "за несправяне със снежната криза"

Невалидните бюлетини в Габровска област са колкото гласовете за един кметски мандат

Всяка пета бюлетина за общински съветници в община Севлиево е невалидна. Общината е с най-голям брой недействителни бюлетини на изборите в неделя - 20.29%, но ситуацията не е много по-различна в Габрово, Дряново и Трявна.

Още разследвания

2,5 млн. лв. „в брой в пликове и торбички“ (видео)

Мъж от Бургас обвини кмета на Бургас Димитър Николов, който е кандидат на ГЕРБ за пореден мандат в корупция в особено големи размери. Във видео, за което телевизия "Еврокам" твърди, че е получено на електронната й поща мъжът с имена Михаил Михайлов твърди, че е получил около 2,5 млн. лв. "в брой в пликове и торбички" от самия Николов и негови приближени. 

Университетската кариера на почетния консул на Барбадос отново е под въпрос

Ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков няма намерения да обяви нов конкурс за длъжността „доцент“ по публично право, на която назначи Петър Илиев – адвокат от Софийската колегия и бивш преподавател по конституционно право в Юридическия факултет на СУ.  

Десетки дървета изгоряха „случайно“ на варненската ул. „Зеленика“, за да разчистят строителен терен

Това е история за унищожаване на дървета във Варна. В нея липсва художествена измислица и журналистически коментар. Само факти. Разиграва се на ул. „Зеленика“ в т. нар. "Цветен квартал".