Как Дряново не стана „световен град на природосъобразния живот“

  • Защо „Регионално сдружение за социален просперитет“ пое ангажимента да създаде първия в България Висш колеж по биодинамика в Дряново?
  • Две години по-късно нищо от обещаното не е направено, но прокуратурата е започнала досъдебно производство за обсебване на общинско имущество
Снимка: Емилия Данкова

Неправителствена организация с оптимистичното име „Регионално сдружение за социален просперитет“ е обявило прием на студенти за учебната 2018-2019 г. в новосъздадения Висш колеж по биодинамика в Дряново. Според публикуваната обява след три години първите завършили трябва да имат диплома за бакалавър, издадена във Великобритания. Тя няма да е призната в България, но това очевидно не е пречка приемът все пак да бъде обявен. Не пречи и досъдебното производство за обсебване на общинско имущество, което прокуратурата е образувала в края на миналата година срещу един от представителите на колежа.

Колежът в Дряново е рекламиран като първия по биодинамично земеделие на Балканите. По предложение на кмета на града Мирослав Семов през 2016 г. Общинският съвет отдава за 10 години на собственика му – „Регионално сдружение за социален просперитет“ сградата на бившата професионална гимназия за подготовка на кадри за железопътния транспорт. Определеният месечен наем е определен на 4642 лв. Съгласно договора, сключен между кмета на Дряново и председателя на сдружението Гроздалина Георгиева през първите две години той ще е за сметка на подобренията и ремонтите, които е трябвало да бъдат направени в общинския имот, за да стане той годен за академични цели. Дворът на старото училище също трябва да бъде променен, като според инвестиционното намерение там трябва да има опитно поле, ботаническа градина, оранжерии и дори тенис-корт, „защото колежаните трябва да спортуват“. Според същия договор „наемателят се задължава да получи регистрация и акредитация, така че да започне ефективна работа през учебната 2018-2019 г“.

Така изглежда сградата, в която „Регионално сдружение за социален просперитет“ трябваше да създаде Колеж по биодинамично земеделие.
Снимка: Емилия Данкова

Без наем, но и без подобрения

Гратисният период на наемните отношения между Община Дряново и „Регионално сдружение за социален просперитет“ е изтекъл на 2 декември м. г. Проверка на „За истината“ от края на януари т. г. показа, че дворът на училището, предоставено за нуждите на колежа е буренясал. Няма видими следи от ремонт и в сградата. През прозорците й се виждат само кофи с латекс, разхвърляни валяци и четки, но нито едно от помещенията, в които може да се надникне през прозорците, не прилича на място, в което ще се водят лекции и упражнения. За оранжерии и ботаническа градина в двора и дума не може да става. Ясно е че академичната година няма как да е започнала през декември м. г., освен ако забавянето не е съгласувано с гъвкавия модел на образование, който се предлага в колеж. Подробности за този модел научаваме от сайта на сдружението за социален просперитет и от отговори на въпроси, изпратени до един от преподавателите в колежа.

Един „напълно различен модел“

Според сайта на новия колеж по биодинамика приемът в него няма да става след приемен изпит, а на база заявление, което кандидат-студентите ще попълват. „След разглеждане на подадените заявления с всеки кандидат ще бъде проведено индивидуално кратко интервю и на база на него и подадените документи той ще бъде класиран“, пише в сайта. Таксата за семестър е 1500 лв., но в бъдеще можело да се заплаща и с труд, положен от студентите. Тази подробност пред „За истината“ разясни Силвия Велкова, един от преподавателите в колежа. Според нея обучението за степен бакалавър ще бъде три години или шест семестъра. През първата година ще се изучават 6 модула, всеки от които включва 80 часа теория и 120 часа практика.

Част от Инвестиционното предложение за създаване на колежа в Дряново

„Пълното разпределение на програмата се изготвя в момента, но продължителността ще е около 6 месеца за всички 6 модула, каза още Вълкова. Обучението ще започне в края на март т. г., вече има и записани студенти – от с. Желява, Варна, Бяла, Дряново и др.“.

Пак според Силвия Велкова при завършване на тригодишната програма и успешно взети изпити студентите щели да получат т.нар. Level 6 диплома от Кросфийлд институт във Великобритания, равняваща се на диплома за висше образование, издавана от българските висши учебни заведения. „Всички студенти освен в колежа ще бъдат оценявани и външно, от експерти и преподаватели от Кросфийлд институт, за да се гарантира пълното качество на обучението“, обясни Силвия Великова.

Нейните отговори на поставените въпроси естествено напълно се припокриват с написанато в сайта на колежа. Само от там обаче може да бъде научена важна подробност: дипломите за бакалавърска степен щели да бъдат признати в цял свят.

Какво не знаят кандидат – студентите?

В отговор на въпроси, зададени от „За истината“ от просветното министерство припомниха, че дипломите от висшите училища у нас, независимо дали те са българско или филиал на чуждестранен университет, не се признават в страната, ако училището не е получило акредитация. А „Министерството на образованието и науката не разполага с информация за функционирането на висш колеж по биодинамика в страната и неговото откриване“, каза Галина Дреновска, началник отдел „Координация и контрол“ в дирекция „Висше образование“ на министерството. Тази подробност не отрича и Николай Зайцев, лицето, посочено за контакти в сайта на колежа. Той потвърждава, че дипломите на завършилите колежани няма да бъдат легитимни у нас, но тази подробност е спестена на „кандидат – студентите“.

Спестена е и от общинската администрация и съветниците в Дряново, пред които през лятото на 2016 г. е представено инвестиционното предложение за създаване на колежа от „Регионално сдружение за социален просперитет“.

Отговорът на въпроси, зададени от „За истината“ до Министерството на образованието и науката.

Защо точно „биодинамично“ земеделие?

В протокола от заседание на дряновския Общински съвет, проведено на 26 август 2016 г., е документирано изказване на председателя на сдружението Гроздалина Георгиева. Ето как обяснява тя мотивът, с който е бил избран точно този профил на обучението в колежа:

„На нас ни се струва, че в сегашната каша в образователната система, каша и в икономиката, по някаква степен, е много важно да се създава образователен модел, който да създава самостоятелно мислещи хора, способни да се справят сами, обяснява Георгиева. Биоземеделие, динамично земеделие, занаяти, градинарство – това е поминък… И това не е свързано с лутаниците в образователната ни система в момента, защото колежът ще дава много практична насоченост на младите хора“.

„Районът (на Дряново) е с прекрасна природа, която отговаря на философията на биодинамичното земеделие, е записано в инвестиционното предложение на сдружението за социален просперитет. Считаме, че след създаването на колежа всичко стопани постепенно ще преминат към биодинамично отглеждане на техните култури и с времето дряновска община ще стане пример за цяла България“.

Дряново – световен град на природосъобразния живот

Според инвеститорите обучението на колежаните ще стимулира развитието на хотелиерството в района, създаването на къщи за гости и заведения за хранене, на социалния живот. Плановете им обаче отиват и доста по-далеч!

„Ние смятаме, че за няколко години всички жители на общината ще бъдат приобщени към каузата, пише в представянето на проекта, изпратен през 2016 г. до Общинския съвет в Дряново“. Освен това „след успешно преминаване на курсове и обучение в американския „Рудолф Щайнер колидж“ и „Кросфийлд институт“ във Великобритания“, възпитаниците на колежа ще могат и сами да станат преподаватели в него.

Най-вдъхновяващата част от представянето на идеята за създаване на колежа обаче е следната: „Считаме, че можем да направим Дряново средище на хора, които ще имат трайно място на световната карта, както като града на Колю Фичето, така и като града, създал първия колеж по биодинамично земеделие, градинарство и занаяти в България. (…) Ще можем да издигнем града до ранга на световен град на природосъобразния начин на живот“.

„…полза на община Дряново“

Срокът за създаване на колежа е две години и той започва да тече през 2016 г. За това време е трябвало да бъдат получени всички лицензионни и разрешителни документи, а в бившата професионална гимназия по жп транспорт да са приключили строително-монтажните работи за привеждането му в съответствие с потребностите на обучението по съответните учебни планове и програми.

„А в случай, че нищо от планираното не бъде свършено, то всички направени от нас подобрения в материалната база ще останат в полза на община Дряново“, обещават от „Регионално сдружение за социален просперитет“.

Нищо от това обаче не се случва.

Според инвестиционното предложение, изпратено още през 2016 г. до Общинския съвет в Дряново днес по тази алея трябваше да вървят първите колежани, следващи биодинамично земеделие.
Снимка: Емилия Данкова

Две години по-късно освен, че сградата на бившата ж.п. гимназия не е ремонтирана, от нея са изнесени десетки машини за обработка на метали – стругове, фрези, преси, гилотини, бормашини и др. Липсват голям брой столове, радиатори, маси и шкафчета. Изнесени са дори металната естакада към задния вход, цистерни и съдове за нафта. Липсите са установени от комисия, назначена от кмета на Дряново Мирослав Семов, която прави оглед на имота през май 2017 г. Част от Инвестиционното предложение за създаване на колежа в Дряново

Проверката установява, че „Регионално сдружение за социален просперитет“ е преотдало на три фирми движимото общинско имущество, намиращо се в имота, с което е нарушен договора с Община Дряново. Според него наемателят няма право да преотдава имущество без съгласието на собственика. Комисията, извършила огледа, предлага на кмета на Дряново да сезира прокуратурата, която в края на 2018 г. намира данни за престъпление и образува досъдебно производство за обсебване. Работата на прокуратурата продължава и към момента.

Още няколко обстоятелства

Към инвестиционното предложение, внесено в Община Дряново през 2016 г. от „Регионално сдружение за социален просперитет“, е приложен и списък на организации, които ще подкрепят финансово бъдещия колеж. В него фигурират добре познати имена – Фондация „Америка за България“, фонд „Юнкер“, програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм“ на ЕС.

Проверка на „За истината“ в сайта на „Америка за България“, където всички проекти, получили финансиране са публични, установи, че през последните 2 години няма проект на „Регионално сдружение за социален просперитет“, който фондацията да е подкрепила. Не е възможно това да стане и чрез фонд „Юнкер“, както е написано в инвестиционното предложение, тъй като такъв фонд няма, има план „Юнкер“ – инициатива, която подкрепя проекти, при които може да възникне необходимост от покриване на риска. В списъка с одобрени проекти по план „Юнкер“ името на сдружението също липсва.

„Хоризонт 20-20“ е програма за финансиране на научноизследователски проекти, които най-общо представляват предизвикателства за обществото. А откриването на колеж, дори да е единствен в сферата на биоземеделието, не би могло да се приеме за високо научно постижение, тъй като този вид земеделие не е непознат.

Като организации, подкрепящи създаването на колежа в Дряново са посочени „Технологичен парк София“, Световната организация за продажба на биодинамични продукти „Деметер“, Българската аказемия на науките, Обществената академия за наука, образование и култура, Институт „Марица“ в Пловдив, Филиала в Дряново на Института по платинско земеделие, Украинската академия на науките, както и вече споменатите „Кросфилд институт“ във Великобритания и „Рудолф Щайнер Колидж“ в Съединените щати.

„Нямаме контакти в България“

Както вече стана ясно Кроссфийлд институт е учебното заведение, което ще издава дипломи на колежаните, завършили биодинамика в Дряново. Според неговото портфолио той е „благотворителна организация, която работи за насърчаване на холистично, интегративно образование и разработва специализирани квалификации за организации, центрове и колежи във Великобритания и в чужбина“. „За истината“ изпрати въпроси до института, доколко обещанията за британски дипломи на завършилите в Дряново са изпълними?. Оттам отговориха, че „Crossfields Institute в момента разработва диплома за шесто ниво в областта на биодинамичното земеделие, която ще бъде еквивалентна на бакалавърска степен (три години с 360 кредита). Разработва се в сътрудничество с колежа в Дряново, а който е в процес на одобрение да стане център за предоставяне на квалификация в България“. Писмото е подписано от Исис Брукс, директор на „Кросфийлд институт“- Великобритания.

Изпратихме въпроси и до „Рудолф Щайнер Колидж“ в Съединените щати, където, според публикуваната информация, завършилите в Дряново ще могат да защитят магистратура. Оттам отговориха с две изречения – „От 2017 г. не предлагаме магистърски програми. Нямаме контакти с нито едно учебно заведение в България“.

За статута на дряновския колеж попитахме и в Министерството на образованието. Отговорът, получен от там гласи, че висше образование в България се придобива в училища, получили акредитация и създадени при условия и по ред, определени в Закона за висше образование. А той предвижда за откриването на висше училище или негово поделение да бъде изготвен проект, който да се внесе за оценяване в Националната агенция за оценяване и акредитация. Едва след положителна оценка от там проектът може да бъде внесен за одобрение от Народното събрание или Министерския съвет.

Някои разминавания

Отговорите от образователното министерство дойдоха в края на януари т.г., два месеца, след като разговаряхме с председателя на „Регионално сдружение за социален просперитет“ Гроздалина Георгиева. През ноември м.г. тя каза, че „документите за българската акредитация се движат“, но както стана ясно в Министерството на образованието не са чували за колеж в Дряново. Думите на Георгиева се разминават и с казаното тези дни от колегата й Николай Зайцев, според когото не е възможно да кандидатстват за акредитация в България, тъй като у нас обучението по биодинамика не е застъпено и няма кой да разработи учебните планове и програми, заради което са се обърнали към британския „Кросфийлд институт“. Защо това е спестено преди две години в казаното пред общинските съветници в Дряново, не е ясно. Както не е ясно и защо Георгиева твърди, че учебните планове, с които ще се кандидатства за лиценз пред Министерството на образованието са готови, а Зайцев отрича изобщо да има такива планов.

Схемата – позната и отработена

Зад нелегитимните Висши учебни заведения у нас най-често стоят дружества, регистрирани не по Закона за висшето образование, а по Търговския закон, но с предмет на дейност „образование“. Всички те се представят като филиали на чужди университети и обявяват, че издават дипломи, признати в цял свят. Подобни училища най-лесно се създават с подкрепата на местните власти. Защото кой град не иска да има висше училище. В конкретния случай тази схема явно отново е сработила.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам