Как дарител на Община Силистра може да получи обратно 33 пъти повече

Илюстрация: Pixabay

Чрез внасяне на предложение до общинския съвет за продажба на около 600 кв.м. от емблематичната сграда на „Новата баня“ през пролетта на м. г., кметът на града изправи общински съвет, областен управител, прокуратура, съд и гражданите пред сложен казус със съмнения за корупция.

Внесената от кмета докладна записка за гласуване от съвета през юли м. г. имаше

пестелив и неясен текст,

като предлагаше прекратяване на съсобственост и продажба на голяма част от имота, известен и като „Бизнеси нкубатор“. Той е разделен на множество офиси, предоставени директно и без търг на ресторантьора Милен Делийски, който притежава малка част от сградата и заведение до нея. Делийски е приближен до управляващото мнозинство в съвета, формирано около групата на ГЕРБ. Бизнесменът е известен и като близък приятел на областния координатор на партията Тодор Стаматов.

Цената на Новата баня бе определена от лицензиран оценител на 111 450 лв. , или близо 219 лв. на кв. м –

колкото на апартамент от 100 кв. м.

След бурни дискусии, решението за продажбата беше гласувано с решаващите гласове на  мнозинството, доминирано от ГЕРБ. Това предизвика бурни обществени реакции и коментари и след сигнали на общински съветници и граждани до областния управител и прокуратурата, двете институции обжалваха решението пред Административен съд – Силистра. По образуваното дело вече са проведени две заседания. Последното от тях бе на 8 декември м. г. и на него бяха разпитани вещи лица-експерти и свидетели.

По време на гласуването на решение за продажбата на 589,5 кв.м. от „Новата Баня“ обаче, една важна подробност остава премълчана в Общинския съвет. Става дума за това, че броени дни преди  да поиска да изкупи общинския дял от имота, „за да се ликвидира съсобственост“, Милен Делийски е направил дарение на Община Силистра от 17,5 кв.м., които е притежавал в същия имот. Това дарение, направено малко преди да бъде задвижена процедурата по придобиване, според представителя на Окръжна прокуратура – Силистра е имало за цел

да се заобиколи закона.

Това става ясно от протокола на последното съдебно заседание.

Прокуратурата настоява пред съда, че заинтересованото лице „ДМС“ ЕООД, собственост на Делийски е прехвълило тези 17.5 кв.м на общината именно с цел да се избегне общия ред за продажба на общински имот чрез търг или конкурс, на площ, която е около 33 пъти по-голяма. По този начин била създадена фиктивна съсобственост. На това основание прокурорът настоява дарението, направено на общината, да бъде обявено за нищожно, а като следствие от това да бъде отменено и решението на Общинския съвет като незаконосъобразно. Именно с дарението на тези 17.5 кв.м. идеални части, според прокурора, се е целяло ответникът да получи около 480 кв.м. от имота, като се заобикаля законовото изискване за продажба на общо основание чрез търг или конкурс.

Фондации и прокурори тормозели Общинския съвет в Силистра

От Договора за дарение, оформен между Община Силистра и бизнесмена  не била ясна и действителната цел на това дарение за прехвърляне на 17.5 кв.м. на общината. Като страна по тази сделка тя е юридическо лице, със специален статут, съгласно Закона за местната администрация и местното самоуправление и Закона за Общинската собственост. Това юридическо лице, твърди прокурорът, следва да извършва дейност в обществена полза. Двете страни в конкретния случай, е следвало

да посочат и да докажат типичната за дарението цел,

нещо, което не е сторено. Въпросното дарение трябвало да мине и през одобрение на силистренския общинския съвет, но съветът дори не е бил уведомен за подобно обстоятелство.

Сградата на бизнесинкубатора (Новата баня) в Силистра
Снимка: Димитър Пецов

Каквато и да е целта на дарението, тя трябва да е ясна и когато получател е Общината, е трябвало да бъде предварително обозначена. Именно тези действия, които били сключени в рамките на около 10 дни – прехвърляне и заявяване – оттам нататък с претенция за прекратяване на съсобствеността, сочели според прокуратурата каква е била целта на дарението дарението, направено на 13 май 2021г. Според прокуратурата става дума за създаване на привидност, като с дарението на 17.5 идеални части, да бъде обосновано получаването без търг на 480 кв.м. общински терен.

„Опасно за живота“ – как се печелят и изпълняват обществени поръчки за саниране в Силистра

Юристите на община Силистра и адвокатите на Делийски оспорват това заключение. Според тях става дума за дарение, което имало за цел да осигури достъп на общината до покрива на сградата, а не да се образува съсобственост, която после да се прекрати. Такава съсобственост и без това вече имало. По делото се спори дали тази съсобственост между Делийски и  Общината се простира върху всички части на помещенията, което наистина би дало основание за преференциалното им придобиване от съсобственика на общината, или е била ограничена до едно конкретно помещение.  

Относно достъпа на общината до покрива на сградата, трябва да се има предвид, че един от мотивите за продажбата, изтъкнат от кмета пред общинските съветници, е нуждата от ремонт на покрива, който бил в много лошо състояние. Изобщо общината описа състоянието на сградата и помещенията като

„катастрофално“,

което обосновавало и необходимостта от въпросната продажба.

Не така е представил нещата обаче свидетел по делото, който е управлявал сградата през минал период от време. Тя е била основно ремонтирана и добре поддържана от 2001 г. поне до 2013 г. и наемите, които са се събирали, са били няколко пъти по-високи от 10 хил. лв. на година, както посочва кметът на Силистра в предложението си за продажбата й. По време на обсъжданията същото твърдяха и общински съветници, с които се свързали сегашни наематели, които описвали състоянието на сградата като много добро.

Коледен подарък: Кметът на Силистра иска увеличаване на такса смет

„Новата баня“ се ползва от общината и като обезпечение, при поемането на дългове от кредитни институции. Справка в Агенцията по вписванията показва, че тя е многократно е ипотекирана от общината. Това обстоятелство също не беше съобщено от кмета при гласуване на решението от общинските съветници. Сградата не е включена и в Програмата за управление и разпореждане с имоти на Община Силистра за 2021 г., която също се одобрява от общинския съвет, и която отразява намеренията на общината за разпореждане с имоти през годината. Това показва, че местната общинска администрация не е имала намерение да продава имота, а да продължи да го ползва.

Тогава кой има интерес от продажбата?

Милен Делийски е известен и с други дарителски акции в Силистра. Той организира безплатна кухня от две години за раздаване на супа на социално слаби граждани. Тази благотворителна дейност той осъществява съвместно с друг дарител и негов приятел – областният координатор на ГЕРБ Тодор Стаматов, който според признания на Делийски подпомагал финансово акциите с безплатната супа.  Оказа се, че Делийски е бил и „анонимен дарител“ на постовете на полицията около града по време на локдауна през 2020 г. според информация, предоставена от областната администрация. Публикации от това време в медиите обаче насочват вниманието отново към Тодор Стаматов като анонимен дарител на полицията. Това засилва съмненията кой реално иска да придобие сега сградата на банята и дали това не е пак някаква съвместна „дарителска акция“, при условие, че самият Делийски има доста кредити. Справка в  базата данни на Агенцията по вписванията показват, че той също е ипотекирал своята част от помещенията в „Новата баня“ две години преди да поиска да придобие останалата част от нея и терена й.

Следващото заседание по делото за „Новата баня“ е насрочено за 16 февруари т. г. 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам