BG | EN

Корупция и монопол в общинския дърводобив извежда на протест 18 дружества от сектора в Севлиево

Четири случая от последните години дават ясни сигнали, че дърводобивът в района е жертва на схема, в която участва една компания, общинско предприятие и няколко познати лица

Съществуват основателни съмнения за това, че дейността на общинското предприятие „Гори и земи“ в Севлиево съзнателно е държана на тъмно.
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова/“Севлиево онлайн“

Собственици и служители на 18 дърводобивни дружества в Севлиево излизат на протест с искане за противодействие на корупцията в сектора. Събитието е насрочено за 23 април – деня, в който в Севлиево ще се проведе редовно заседание на общинския съвет и ще започне в началния час на сесията.

Основното искане на дружествата (пълният им списък вижте в края на текста), работещи в сферата на дърводобива, е да се спре толерирането на една от тях – „Частно горско предприятие Габрово“, която от години печели търговете за около деветдесет процента от дърводобива в общинските гори и купува дървесината на цени под пазарните. Това, според собственици на дърводобивни фирми, говори за корупционни практики.

Няколко разследвания на „За истината“, свързани с дейността на компанията показаха ясна връзка на компанията с бившия министър на земеделието и горите Мирослав Найденов и някогашния депутат от ГЕРБ Емил Димитров.

Искания и ангажименти

Протестът в Севлиево е провокиран от демонстрираната неангажираност на кмета Иван Иванов (ГЕРБ) за системни нарушения от общинско предприятие „Гори и земи“, обясняват организаторите от сдружение „Граждани на Севлиево“, подкрепяни от собствениците на дърводобивни фирми.

„Още през октомври миналата година разговаряхме с кмета на Севлиево, пред когото поставихме конкретни искания – да се провери как предприятие „Гори и земи“ възлага дърводобив в общински гори“, каза председателят на сдружението Боян Ботев. „Поискахме също да се освободят служителите в предприятието, за които има констатирани нарушения от Регионалната дирекция по горите във Велико Търново, да бъде освободен и директора, а на негово място да се назначи нов, след проведен конкурс“, каза още той.

Според Мирослав Георгиев, собственик на дърводобивното дружество „Елевьор дю Шевър“, на тази среща кметът се е ангажирал с действия по всичките искания, но допреди месец нищо от поетите ангажименти не било изпълнено. Тогава между двете страни се провела нова среща със същите искания. „Договореното тогава и до днес остава само обещания“, казва Георгиев.

Съвместяване

Общинско предприятие „Гори и земи“ в Севлиево е създадено с решение на общинския съвет през януари 2017 г. Предприятието започва работа през април същата година. Дейността му е основана на одобрен от общинския съвет правилник, в който е записано, че „предприятието ще извършва дейности по управлението, стопанисването и опазването на общинските гори и земи, в това число и създаване на нови гори, провеждане на възобновителни, принудителни и санитарни сечи, ползване на дървесина и др. мероприятия, свързани със защита на горите, опазване на горите и вътрешен контрол“.

За директор на новата структура е избран Александър Пенков, който живее във Варна. Според Търговския регистър Пенков е управител и на Държавно ловно стопанство „Шерба“ край Варна, чийто собственик е Министерство на земеделието и горите и член на Управителния съвет на Северноцентралното държавно предприятие в Габрово. Източници на „За истината“ твърдят, че той не живее постоянно в Севлиево, а при това положение не е ясно и доколко ефективно управлява предприятието от Варна.  

Заместник на Пенков е Александър Атанасов, който е от Велико Търново. Лицензът на Атанасов за извършване на дейности по планиране, организация и добив на дървесина в горски територии е отнет само два месеца, след като предприятието започва за функционира. Заповедта е издадена от директора на Изпълнителната агенция по горите. Със същата заповед е отнета и контролната горска марка на Атанасов и той е отписан от регистъра на лицата, упражняващи лесовъдска практика.

Според източници на „За истината“ причината за мерките, предприети срещу него, са установени нарушения, за които му е съставен акт от Регионалната дирекция по горите.

На тъмно

Източници от дружествата, занимаващи се с дърводобив в района на Севлиево и Габрово твърдят, че има основателни съмнения за това, че дейността на общинското предприятие „Гори и земи“ съзнателно се държи на тъмно. То няма интернет страница, както предприятия със същата дейност, нито имейл и адрес за връзка .

В секция „Контакти“ на интернет страницата на Община Севлиево са посочени само два телефона – на директор и заместник-директор. А това прави връзката невъзможна. По тази причина преди няколко месеца, „За истината“ не можа да изпрати заявление за достъп до обществена информация, тъй като не бе открит нито електронен, нито постоянен адрес на предприятието. Единственият вариант бе чрез Община Севлиево, откъдето услужливо се ангажираха да препратят заявлението, а директорът Александър Пенков посъветва по телефон да комуникираме през личната му електронна поща.

Като няма търг, няма конкуренция

Тайнствеността, обвила работата на „Гори и земи“, не е само в трудните контакти с ръководството на предприятието. Според представители на дърводобивните фирми с назначаването на Александър Пенков за директор е станало осезателно присъствието на една единствена дърводобивна фирма в Севлиево – „Частно горско предприятие Габрово“. Пред „За истината“ от предприятието отрекоха обвиненията в монополизъм и казаха, че фирмата им дори е ощетена.

Предприятието извършва сечи в общински гори и купува дървесината на цени, определени от общинския съвет. Според общинския съветник Тодор Ганчев (Реформаторски блок) цените са ниски, но идеята да бъдат гласувани е, че при тръжна процедура участниците ще наддават. В Севлиево обаче търгове не се провеждат, а дърводобивът се възлага чрез пряко договаряне. Тъй като участникът е един, няма наддаване и цената остава ниска. Резултатът е, че общината губи, а на местните дружества е отнета възможността да работят в общинските гори, въпреки, че законът им дава право да ползват до 30% от общинския лесофонд.

„Нима на ресорния заместник-кмет в Община Севлиево не прави впечатление, че всички постъпления от сечи и продажби на дървесина в общински гори идват от една единствена фирма?“, пита Тодор Ганчев.

Съмнения и практики

Първите съмнения за нерегламентирана свързаност на „Частно горско предриятие в Габрово“ с Община Севлиево се появиха след търг за продажба на стояща дървесина на корен през лятото на 2016 г. По това време общинското предприятие не беше създадено и търговете за дърводобив се провеждаха от общинската администрация. На конкретния търг цената стигна нечуваните за Севлиево почти половин милион лева с ДДС, а търгът спечели „Частно горско предприятие Габрово“.

По-късно пълномощникът на 84 годишната собственичка на предприятието отказа да подпише договора, което не беше пречка след време да сключи друг за същото количество дървесина, но на първоначалната цена от 174 хил. лв. без ДДС.

Това стана, след като обектът бе разделен на части и възложен чрез пряко договаряне, припомнят представителите на дърводобивни фирми, за които дори само този случай е индикация, че в Севлиево действат корупционни практики при възлагането на дърводобива в общински гори.

През есента на 2017 г. частното дружество сключва договор за добив на дървесина с общинската структура, а в последствие се оказва, че то не само добива, но и продава отсечената дървесина – дейност, която не е заложена в договора. По този повод още тогава дърводобивни дружества изпратиха сигнал до прокуратурата и кмета на Севлиево.

Със същия сигнал те поискаха проверка, която да установи дали „Частно горско предприятие Габрово“ почиства деретата в землищата на севлиевки села, а след това  купува добитата дървесина на минимална цена от 10 лв. на куб. м. С това те смятат, че Община Севлиево е ощетена, тъй като ако въпросната дървесина е продадена на пазарни цени, стойността й би била чувствително по-висока.

В началото на м.г. „Частно горско предприятие Габрово“ отсече и 360 тополи по поречието на р. Росица, а цялата процедура по възлагането на сечта бе засекретена.

През есента пак на м.г. се оказа, че всички действащи разрешителни за сеч в гори, собственост на Община Севлиево, са на името на габровското предприятие. Част от тях бяха обезсилени, след като бяха доказани злоупортреби при маркирането на здрави дървета като болни. По този случай прокуратурата образува досъдебно производство, което все още не е приключило.

Само преди дни стана ясно, че „Частно горско предприятие Габрово“ е свързано и с проекта за изграждане на цех за производство на дървени пелети само на стотина метра от жилищен квартал, в който има болница, детска градина и две площадки за игра на деца.

Основателни ли са обвиненията на протестиращите в корупционни практики при общинския дърводобив, попита „За истината“ „Частно горско предприятие Габрово“. Оттам отговориха, че „ще бъдат заведени съдебни дела срещу всеки, осмелил се да изказва неверни твърдения по адрес на фирмата  и уронва престижа й“. И уточниха, че „поради оказвания върху предприятието многогодишен натиск  от лица, обществени личности, медии, държавни институции сме провели свое собствено разследване, подкрепено с факти и доказателства, които ще изнесем пред обществото и съдебните органи след провеждане на протеста на гражданите на Севлиево, с цел да не насаждаме у добронамерените хора лично мнение,  въвеждане в заблуда и настройване на обществото в дадена посока“. Тези факти ще бъдат оповестени „след приключване на цирка разиграл се срещу нас“, заявиха от габровското дружество.

Заради случаите, описани по-горе, дружествата от бранша смятат, че дърводобивът в община Севлиево е движен от корупционни схеми. За да ги пресекат сега излизат на първия си протест. Ако исканията им не бъдат чути, следващият протест ще е в София, а в него ще бъдат призовани да участват дружества от цялата страна.

Списък на дружествата, които организират протеста в Севлиево, насрочен за 23 април:

„Глобал лес-83“, „Елевьор дю Шевър“, „Лес 1979“, „МЕМС“, ЕТ „Тодор Ганчев 66“, „Япа груп“, „Сикар“, „Глобал лес индъстри“, „Лес Трейд 2000“, „ВИП 2012“, „Горуневец“, „Магнум“, „Узана 99 Севлиево“ и „Мехмед Салим Агро 2000“.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините