BG | EN

Щетите от откриването на колежа по биодинамика в Дряново може да се окажат повече от ползите

Наемателят на сградата на някогашното железничарско училище в града не плащат наемите си и не са направили обещаните подобрения, но за сметка на това от там вече липсват скъпи машини и оборудване

Откриването на т.нар. Колеж по биодинамично земеделие в Дряново
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

Три месеца, след като кметът на Дряново Мирослав Семов лично сряза лентата на новооткрития Висш колеж по биодимамика, съветници поискаха разтрогване на договора между колежа и Община Дряново. Причината: наемателите не плащат наем за сградата, която ползват и спестяват такса смет. Как обаче ще ги изгонят, след като договорът за наем е с Регионално сдружение за социален просперитет, а имотът се ползва от „Висш колеж по биодинамика“ АД? И кой допусна да се разпилява общинско имущество за хиляди левове срещу неизпърнимите обещания за „място в световната карта на природосъобразния начин на живот“?

На 20 юни т.г. председателят на общинския съвет в Дряново Георги Казаков и съветниците Преслава Демирева и Даниела Василева, всички от ГЕРБ, са внесли до общинския съвет предложение за решение, с което да се прекрати договора за наем между Община Дряново и „Регионално сдружение за социален просперитет“, подписан на 2 декември 2016 г.

Съгласно този договор Община Дряново отдава на сдружението общински имот (бившата професионална гимназия за ж.п. кадри, б.ред.) за целите на висш колеж по биодинамично земеделие. Срокът на договора е десет години, като първите две от тях са гратисен период. През това време наемателите се задължават да направят подобрения в сградата за сметка на наема. Подобренията трябва да се удостоверят с разходооправдателни документи и ако са на по-ниска стойност от определения месечен наем (4642 лв. без ДДС, б.ред.), разликата да се доплати.

Не са приемани подобрения

В Община Дряново очевидно не са сметнали какво и на каква стойност е ремонтирано в имота им. На поискана от „За истината“ справка за направените подобрения, в която изрично настояхме извършените дейности да бъдат остойностени, оттам отговориха, че не са приемали подобрения в имота. Как тогава е преценено, че ремонтът, който и неспециалист може да оцени като козметичен, е за 133 хил. лв.? Това е сумата, която наемателят е задължен да инвестира в сградата, за да отговаря тя на нуждите на висше училище. Така е по договор. Как, след като не са приемани подобрения, е направено прихващането на наема, заложено в същия договор, е въпрос на който от общинската администрация явно също нямат отговор.

Вместо обяснения, наздравици

Тези въпроси общинските съветници в града трябваше да зададат още преди няколко месеца. Вместо да поискат обяснения обаче, те аплодираха речите на церемонията по откриването на един нелигитимен колеж и вдигаха наздравици за успеха му. Вероятно са повярвали, че новото училище ще превърне Дряново „в световен град на природосъобразния начин на живот“ и „средище на хора, които ще имат трайно място на световната карта, както като града на Колю Фичето, така и като града, създал първия колеж по биодинамично земеделие, градинарство и занаяти в България“. Така им обещаха от „Регионално сдружение за социален просперитет“.

Само че липсата на точна сметка за похарчено и дължимо не е единственият проблем.

Дълговете се трупат

На 2 декември м.г. изтекоха двете години гратисен период по договора за наем на сградата, в която трябваше да се помещава колежът. Седем месеца по-късно наемателите са направили само едно плащане, при това частично. Няма движение по издадените от Община Дряново седем фактури, всяка на стойност 5570 лв. с ДДС. Плащане има само по фактурата за месец март т.г. – 4 хил. лв. Останалите около 30 хил. лв. висят като задължение. Върху него, според договора за наем, се дължи законна лихва за всеки ден забава, но, забележете, „не повече от 10% от месечната наемна цена по договора“.

Съгласно чл. 21 т. 2 от договора за нем, той се прекратява при неплащането на две или повече месечни вноски,т.е. още през февруари т.г. са били налице предпоставки за разтрогването му. Вместо това, на 22 март т.г. кметът на Дряново лично реже лента пред новооткритото училище. Преди това прави оглед и на помещенията. Дали е преценил, че това, което вижда не струва 133 хил. лв.

Похарчено или спестено

„Така както гледате, 110 хил. лв. са вложени“, каза пред „За истината“ представящият се за директор на колежа Росен Наумов в деня на откриването. Да видим къде са тези пари?

Сградата е на два етажа. На втория е очевидно, че майстори не са влизали. Етажът няма да се ползва, уточнява Наумов, само учителската стая. Мястото е поизчистено, но обзавеждането му е от времето на бившата гимназия за ж.п. кадри. На първия етаж ремонтирани, разбирайте боядисани, са няколко стаи. Едната е обособена за музей на железничарството. Това вероятно е реверанс към миналото предназначение на сградата. Всъщност музей е доста силно казано, но така го нарече Николай Зайцев, сочен като лице за контакти на колежа. В стаята има макет на стар локомотив, а наоколо са пръснати вещи от времето, когато железниците в Дряново са били на почит.

По коридора има още няколко стаи, обзаведени с износени мебели, оставящи усещането, че са извадени от вехтошарски склад, само за да видят гостите, че стаите не са празни.

Обстановката трудно може да убеди някого, че над сто хиляди лева са вложени в ремонт. Освен ако толкова не струва свалянето на радиаторите, които според Росен Наумов са оставени от последните стопани пълни, някои протекли и направили сериозни поражения. Наложило се да се прави наново подова замазка. А къде са радиаторите, вероятно трябва да се интересуват собствениците, т.е. общината.

Така изглежда сградата, в която „Регионално сдружение за социален просперитет“ трябваше да създаде Колеж по биодинамично земеделие.
Снимка: Емилия Данкова

Още задължения

След изтичане на гратисния период Сдружение за регионален просперитет е задължено с такса битови отпадъци. Тя не е плащана вече седми месец, потвърдиха от Общината в Дряново.

За последно остава един друг дълг на колежа, с който към днешна дата се занимава прокуратурата. Става въпрос за машините и оборудването, изнесени от общинската сграда от наемателите и предадени на фирми извън региона. В списъка на изнесените вещи, без знанието и съгласието на собственика, са десет универсални струга, четири струга с цифрово-програмно управление, две фрези, шест бормашини, шмиргели, шлосерски маси, гилотини, преси, ножовки и др. Оборудването, според източници на „За истината“, е отпътувало към три дружества – две в София и една в Пловдив. С тах Регионално сдружение за социален просперитет имало съвместна дейност в сферата на професионалното обучение. Дали е налице злоупотреба с общинско движимо имущество, ощетен ли е бюджетът на Дряново и кой трябва да удостовери дали с имуществото на Общината не се извършва дейност, носеща приходи, които не влизат в общинските сметки са все неща, които тепърва трябва да бъдат уточнени. Вероятно общинските съветници в града трябва да потърсят сметка и за това, още повече, че липсите са установени от комисия, назначена със заповед на кмета Семов.

Един подписва, друг стопанисва

Изброеното дотук не е всичко, което поражда съмнения в добрите намерения на наемателите. Всъщност кои точно са те? Този въпрос се появи също при откриването на колежа през март т.г. Тогава се разбра, че имотът, който Община Дряново е отдала на „Регионално сдружение за социален просперитет“ се ползва от „Висш колеж по биодинамика“ АД. В него сдружението има най-малък дял – 10%.

Любопитна подробност е, че „Регионално сдружение за социален просперитет“ не е сред учредителите на „Висш колеж по биодинамика“ АД. То става акционер през февруари 2019 г. Дружеството е създадено през април 2017 г., негови учредители са Ивайло Зайцев, Стефан Наумов и Олег Асенов. Тримата съставляват и Съвета на директорите. Година по-късно Олег Асенов е освободен, а на негово място е вписано „Белмонт Инвест“ ЕООД.

Според портфолиото на „Висш колеж по биодинамика“ АД дружеството е „създадено с търговска цел“ и „фокусирано върху създаването на няколко мини производства на територията на колежа, управление на стопанствата и продукцията от тях“. Това означава, че не неправителствената организация, наела общинския имот, ще ръководи дейността на новото училище, а акционерното дружество. А това автоматично извиква въпроса нарушен ли е договора с Община Дряново, в който изрично е записано, че наемателят няма право да преотдава на трето лице или преотстъпва имотите и вещите, собственост на Общината?

Един юрист за всичко

Отговор вероятно би могъл да даде юриста на Община Дряново, оформил договора за наем с „Регионално сдружение за социален просперитет“. Подписът на адвокат Грета Гавраилова стои под документа, над този на кмета на Дряново. Дали е съвпадение, че юристът на Община Дряново е и адвокатът, който през май 2017 г. е упълномощен от сина на Николай Зайцев, Ивайло, да извърши вписване в Търговския регистър на новоучреденото акционерно дружество „Висш колеж по биодимика“?

Това е същото акционерно дружество, което ползва общински имот, отдаден под наем на Регионално сдружение за социален просперитет. Дали по това време юристът на Общината е бил наясно със случващото се и защо не е последвала реакция, след като адвокат Гаврилова е оформила договора, който забранява преотдаване на имота на трето лице, или това е в реда на закона? Ясно е, че в тази история въпросите са повече от отговорите.

Нелигитимен, но колеж

В началото на февруари т.г. „За истината“ предупреди, че в Дряново се открива нелегитимен колеж. На наши въпроси към Министерството на образованието и науката, оттам уточниха, че дипломите от висшите училища у нас, независимо дали те са българско или филиал на чуждестранен университет, не се признават в страната, ако училището не е получило акредитация. А „Министерството на образованието и науката не разполага с информация за функционирането на висш колеж по биодинамика в страната и неговото откриване“, каза Галина Дреновска, началник отдел „Координация и контрол“ в дирекция „Висше образование“ на министерството. Тази подробност не отрича и Николай Зайцев, посочен като лице за контакти в сайта на колежа. Той обаче обяснява, че завършилите колежани ще имат британски дипломи за бакалавърска степен. Ще ги издава „Кроссфийлд институт“ – неправителствена организация в сферата на образованието. Институтът е автор на учебните планове и програми за колежа, които предлагат различен от познатия модел на университетско образование.

Всичко това е спестено на общинските съветници в Дряново през 2016 г., когато е трябвало да гласуват отдаването под наем на сградата на бившата ж.п. гимназия.

Между другото тогава от „Регионално сдружение за социален просперитет“ се застраховат, като заявяват, че ако „нищо от планираното не бъде свършено, то всички направени от нас подобрения в материалната база ще останат в полза на община Дряново“.

Две и половина години по-късно нищо от обещанията не се случва, а щетите може да се окажат няколко пъти по-големи от направените подобрения.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова - Данкова работи като журналист от завършването на висшето си образование, а от 2015 г. развива собствен сайт за новини от Севлиево и региона. Била е главен редактор на вестник „Севлиево днес“, журналист във вестник „Росица“ и отговорен редактор на новините в кабелна телевизия „Киви-ТВ“ в Севлиево. От 2015 г. е координатор на „Програма Достъп до информация“ за област Габрово. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за 2018 г.

Още от автора

ВАС решава ще даде ли зелена светлина на Румен Гайтански за горене на боклук край с. Върбовка

Във връзка с предложения инсинератор се водят няколко съдебни дела, като до момента съдът устойчиво се произнася в полза на “Петрургия”, подчертават от Антикорупционния фонд, откъдето са провели собствено разследване, установило редица нарушения и поводи за съмнения в безпристрастността на ангажираните със случая институции.

В Габрово политиците не се разбраха за състава на РИК

Липсата на съгласие беше за мястото на секретаря.

„Липсва особено мнение в протоколите“ – ВАС потвърди избора на кмета на Севлиево

Липсата на особено мнение от членовете на секционни и Общинска избирателна комисии, както и отразяването на разногласия относно броенето на бюлетини, означава, че резултата от вота е правилен и не се налага повторно преброяване на бюлетините. С тези аргументи Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на ПП-ДБ срещу резултата за кмет на Севлиево.

Още разследвания

Провал на ул. „Успех“ – след като похарчи 27 млн. лв. социалното министерство постигна 6.5% от заложените цели

За развитието на социалната икономика по времето на трима министри Министерството на труда и социалната политика изхарчва 27 млн. лв. Резултатът от усвоените милиони е 6.5% изпълнение на целите, заложени в проекта.

„В бързината да ме сготвят“ – съветник от Стара Загора, осъден за купуване на гласове, поиска ново – тълкувателно дело

Янко Янков има присъда за купуване на гласове, потвърдена от най-високата инстанция – Върховният касационен съд, но продължава да седи на първата редица в залата, където заседава местният парламент.

Безотговорността, която уби Венци – години наред Община Русе е оставила спортни съоръжения без защита от мълнии

Документи, разкриват, че нито едно от спортните игрища в Русе не разполага с изправна мълниезащита. В Община Русе са знаели за проблема отдавна, но допреди нелепата смърт на Венци през лятото на миналата година не са предприети реални мерки за обезопасяване на съоръженията.