BG | EN

Въпреки опорочената процедура по избора му, почетният консул на Барбадос, продължава да е „доцент“ в Тракийския университет (допълнена)

Петър Илиев
Снимка: Mediapool

Ректорът на Тракийския университет в Стара Загора проф. Добри Ярков все още не е приложил закона спрямо бившия депутат от „Има такъв народ“ Петър Илиев, назначен от него на половин щат на длъжността „доцент“ в Стопанския факултет на университета. Това показва проверка на „За истината“. Илиев беше избран в конкурс, в който той бе единствен кандидат, а разследване на прокуратурата установи, че процедурата по избора е била опорочена.

Прилагането на закона

в случая означава само едно – Петър Илиев да бъде освободен от тази длъжност, която заема незаконосъобразно и да бъде обявена нова конкурсна процедура.

В нея обаче Петър Илиев не бива да бъде допуснат като кандидат, тъй като вече веднъж е нарушил изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България. Както и журито, което го е избрало и препоръчало на Факултетния съвет за заемане на длъжността също в нарушение на закона и Правилника за неговото приложение.  

Припомняме, че „За истината“ подаде сигнал до Окръжната прокуратура в Стара Загора за извършените нарушения при провеждането на конкурса и при избора на Петър Илиев за „доцент“ по специалността „право“ в старозагорския университет. От прокуратурата направиха проверка и излязоха със заключение, че процедурата е опорочена. В становището си от 29 септември м.г. прокурор Петя Драганова посочва, че е изпратила предложение до ректора на Тракийския университет за възобновяване на административното производство по избора на д-р Петър Илиев и отмяна на решението на Факултетния съвет на Стопанския факултет от 30 май м.г., с което е бил избран за „доцент“

без необходимото мнозинство от 50+1

от участвалите в гласуването хабилитирани лица.

От изпращането на това становище на Окръжната прокуратура в Стара Загора до ректора на университета изминаха три месеца и половина. През този период в писмена кореспонденция с прокурор Драганова ръководството на учебното заведение непрекъснато променя датите за провеждане на Факултетен съвет, който, според  ректора, трябва да прегласува избора на Петър Илиев. Първоначално беше посочена датата 27 ноември, а в писмо от декември 2023 г. новият декан на Стопанския факултет доцент Николай Пенев е уведомил прокуратурата, че ФС ще бъде свикан след 16 февруари т. г. Но срокът, посочен в Закона за развитието на академичния състав в Република България, в рамките на който трябва да приключи процедурата по избора на Петър Илиев, е 6 месеца. Затова след

оспорването от прокуратурата,

е трябвало тя да бъде възобновена от ръководството на факултета по време на този, вече изтекъл срок. 

Сега възобновяването на административната производство по избора на Петър Илиев за „доцент“ и евентуалното прегласуване на кандидатурата му от Факултетния съвет на университета ще бъде незаконно по няколко причини:

Нито в Закона за развитие на академичния състав, нито в Правилника за приложението му, нито в правилата за избор на въпросната академична длъжност не е посочена процедура „прегласуване“.

Като се позовава на чл.82, ал. 5 от Правилника за развитие на академичния състав на Тракийския университет, прокурор Драганова коментира пред „За истината“, че Факултетния съвет е трябвало е да напише мотиви към решението си за отхвърляне на предложението, направеното от научното жури, за избора на Петър Илиев на академичната длъжност „доцент“.

Текстът на тази алинея гласи, че „Факултетният съвет може с мотивирано решение да отхвърли направеното от научното жури предложение въз основа на направените изказвания“. Но

„може“ е различно от императивното „трябва“.

Освен това представянето на мотиви за отрицателен вот от страна на членовете на ФС противоречи на текста на ал. 3 от същия чл., според която „изборът се провежда при тайно гласуване с обикновено мнозинство, а бяла или нееднозначно попълнена бюлетина се смята за глас “въздържал се”.

Важно е също, че Факултетният съвет, гласувал избора на Петър Илиев през м.г. е бил в един състав, а сега е в друг след проведените избори и за нов декан.

Адвокат Петър Илиев не може да заеме длъжността „доцент“ в Тракийския университет в Стара Загора и защото, както вече писа в своя предишна публикация „За истината“, монографията, с която се явява на конкурса, не е публикувана. Затова пък в интернет страницата на адвокатската кантора Iliev&Partners в раздела „Книги и монографии“ на първо място сред издадените от Илиев трудове е записана хабилитационната му монография „Принципи и организация на дейност на съдебната власт в българската правова държава“ с посочен ISBN, издателство(Рекламна агенция „Евромедия ООД“) и година на издаване – 2023. Към датата на провеждане на конкурса за „доцент“ в ТУ в Стара Загора проверка на „За истината“ в Националната библиотека в София показа, че книгата има единствено запазен ISBN – 978-619-7295-21-4 от издателя, но в отдел „Депозит“ бройка/и от нея не бяха представени. Сега направихме повторно запитване до Националната библиотека и оттам ни отговориха, че книга с това заглавие и запазен ISBN от издателя, при тях все още не е депозирана. От отдела ни информираха, че през лятото на м.г. са разговаряли със Светлана Шаренкова-съдружник (заедно с Димитър Иванов – Гестапото) в Рекламната агенция „Евромедия“ ООД с въпрос кога ще бъде депозирана книгата на Илиев в библиотеката. Шаренкова уверила, че монографията предстои да излезе от печат, но оттогава повече не е отговаряла на телефонните позвънявания от страна на Националната библиотека.

Това е важна подробност за разследващите органи, тъй като представянето на монографията на Илиев като факт в публичното пространство, е чиста проба измама.

Според мнения на учени, които следят плагиатския сюжет с Петър Илиев, една от възможните причини неговия хабилитационен труд за заемане на длъжността „доцент“ да не е отпечатан и достъпен, както изисква законът, е че той е представил на научното жури разширен вариант на негова (или в съавторство) монография. Както вече посочихме и преди в своето разследване, членовете на журито са направили преценките и заключенията си на базата на предоставен им от кандидата текст в PDF формат, което е в нарушения на изискванията за провеждането на конкурса.

Поради същата причина и в Националния център за информация и документация (НАЦИД) за заемането на академичната длъжност „доцент“ в Тракийския университет от Петър Илиев

името на неговия хабилитационен труд отсъства,

броя на страниците му, ползваната библиография и рецензентите, каквито са посочени от СУ за придобитата от него научна степен „доктор“ по право, също са неоткриваеми. А според чл. 2. на Закона за развитие на академичния състав „оценяването на дисертационен труд и на кандидатите за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се извършва само за лицата, които отговарят на съответните минимални национални изисквания.  

Търсачката на НАЦИД не открива името на Петър Илиев в „Хабилитираните лица с наукометрични показатели“. Затова пък то се появява в  „Преглед на академични длъжности и дисертации“. В графата „научни степени“ за докторската си дисертация „Законодателният процес в република България“ докторът по конституционно право има вписани 50 точки в наукометричния показател и още 110 точки за публикувана книга на базата на защитения дисертационен труд, и за публикувани статии и доклади.

Но в графата „настояща академична длъжност“, където Илиев фигурира като „доцент“ в професионално направление „право“ в Тракийския университет, има въведени единствено данни за назначаването му на длъжността на 29 юни м.г. и за състава на журито, което е провело конкурса и няма въведени точки в наукометричния показател. А няма, защото не е възможно да бъде оценен научният принос и значение на една непубликувана монография(книга, статия). По тази причина и от Тракийския университет не са заявили в НАЦИД в определения от закона срок индивидуални научнометрични показатели, оценяващи стойността на хабилитационния труд на адвокат Илиев.

Колко дълго може да продължи всичко това?

Петър Илиев получава заплатата си в ТУ за академичната длъжност, на която е назначен в нарушение на закона, вече повече от половин година. Но досега и през ноември, и през декември не намери време да се яви на някое от заседанията на Факултетния съвет, молба отправена от него към колегите му, за да бъде изслушан по казуса с неговия избор. Това, според писмото на новия декан на Стопанския факултет до прокуратурата, ще е възможно едва през втората половина на февруари т. г, тъй като дотогава Илиев ще отсъства от страната. В изпълнение на някое от „неотложните“ си задължения като почетен консул на Барбадос или като адвокат на фирма в островната държава от Карибския регион, предполагаме.

В края на миналата година Софийският районен съд прекрати делото за плагиатство срещу адвокат Петър Илиев. Като мотив съдия Весела Дончева посочи, че по закон лица с консулски имунитет се разследват от Софийската градска прокуратура и се съдят от Софийския градски съд. Затова тя е изпратила казуса на СГП. Почетните консули, обаче, се ползват с имунитет, който е силно ограничен и осигурява защитата им само за действия, извършени по повод службата им. А плагиатството, за което Районната прокуратура в София е внесла обвинителен акт срещу Илиев, не е по повод на неговите консулски ангажименти.

„За истината“ отправи писмен въпрос към Софийска градска прокуратура дали делото срещу Петър Илиев  е (или) ще бъде възобновено със същите обвинения. Ще продължим да следим развитието и на двата казуса – с плагиатството, и с незаконния му избор на длъжността „доцент“ в Тракийския университет в Стара Загора.

P.S. Днес от Софийска градска прокуратура отговориха на въпросите ни. В имейла, който получихме, пише, „че по делото за плагиатство, водено срещу Петър Илиев към момента се провежда допълнително разследване от наблюдаващия прокурор в СГП, тъй като е необходимо да се преповторят част от действията, извършени от наблюдаващия прокурор в СРП. След приключване на разследването наблюдаващият прокурор в Софийска градска прокуратура ще вземе решение в рамките на законовите си правомощия“.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Венелина Попова
Венелина Попова е дългогодишен журналист в БНР, от 2001 година е кореспондент на програма "Хоризонт" от Стара Загора. Два пъти е заставала на подсъдимата скамейка за свои разследвания, излиза от тях с присъдата "невиновна". Носител е на наградата за гражданска доблест "Паница", има награди от Националния омбудсман и от Родовата фондация "Митрополит Методий Кусев".

Още от автора

Платеният и контролиран вот отново победиха на изборите в Старозагорския регион

Само две от парламентарно представените досега партии в България увеличиха резултата си в абсолютни стойности на изборите от 9 юни – ДПС и ИТН в 27-ми Старозагорски избирателен район.

Георги Георгиев, обвинен за насилието над Дебора Михайлова, бил задържан незаконно, за да бъде спасен от линч, твърдят адвокатите му

Бившият областен директор на полицията в Стара Загора Лазар Христов (сега шеф на Дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР) убеждавал в телефонен разговор адвоката на Георгиев, че тъй като обстановката е "взривоопасна", в полицията обвиняемият щял да бъде защитен от евентуална саморазправа. 

Местната власт в Стара Загора продължава да купува влияние в медиите с публични средства

Немалка част от медиите, особено тези извън столицата, доброволно се отказват от основната си функция – да бъдат коректив на всяка власт и да осветяват корупцията, кражбите и злоупотребите с публични средства.

Още разследвания

Мандатът на съветник от Стара Загора ще бъде прекратен след присъда за купуване на гласове

Остана, обаче, подозрението, че има някакъв неясен сговор между ГЕРБ и осъдения общински съветник, който от началото на този мандат на ОбС се държи като човекът, който диктува дневния ред в него.

Чиновник в Силистра е получавал години наред арендата от държавни земеделски земи

Държавен служител в Областната земеделска служба в Силистра е заменил през 2007 г. свои имоти срещу държавни, след което е продължил да ги от дава под аренда в собствена полза.

„Какво лошо има?“ – 1 млн. лв. за саниране на кметство с осем стаи в Мадара срещу 670 хил. за осеметажен блок в Шумен

Възможно ли е енергийното обновяване на двуетажна сграда с десетина стаи да струва повече от санирането на многоетажен жилищен блок с над 80 апартамента? Риторичен въпрос, както показва практиката от шуменското село Мадара.