BG | EN

Благоевград светна „на тъмно“

В началото на 2016 година започна изпълнението на проект за изграждане на ново и икономично LED осветление в централната част на Благоевград. Но цената на системата порасна с над 400 хил. лв. още преди да бъде въведена в експлоатация.

Снимката е илюстративна                                                                                                                         Източник: pixels.com

Тази история започва с решени на Общинският съвет в града, с което на местната администрация е разрешено да изтегли заем от „Общинска банка“ в размер на близо 1.9 млн. лв. за реализацията на проекта. „Кредитът ще се изплаща с направените икономии от изразходваната електроенергия“, каза тогава кметът на града Атанас Камбитов. А разчетите сочеха, че спестените пари ще са 120 хил. лв. годишно. Реализацията на проекта трябваше да позволи онлайн и в реално време да се следят потреблението и появата на аварии.

Някои непредвидени разходи

Първоначалната стойност на договора от декември 2015г. бе малко над 1.8 млн лв.с ДДС. Година и половина по-късно се оказа, че са възникнали непредвидени разходи и фирмата изпълнител – „Обединение LED светлина 2015“ ДЗЗД, представлявано от Константин Обецанов има нужда от допълнителни средства в размер на над 433 хил. лв. с ДДС за изграждането на системата. Сумата за доплащането трябваше да бъде осигурена чрез промяна в размера на вече взетия дълг. Така цената на проекта достигна близо 2.3 млн. лв. с ДДС. А това автоматично постави под въпрос изпълнението на критерия за цена при избор на изпълнител на поръчката.

За да се направи допълнителното плащане, бе необходимо ново решение от Общинския съвет в Благоевград с което да се делегират права на кмета Камбитов. Едва след това трябваше да се сключи и допълнителното споразумение към основния договор с „LED светлина 2015“. Но се оказа, че то е станало факт два месеца преди решението на съвета. А още по-важно е, че месец преди да има решение сумата вече е била изплатена. С други думи, Община Благоевград е платила почти половин милион лв. към фирмата изпълнител, преди въобще да го обсъди със съветниците и да е сигурна, че те ще приемат промяната и изменението в договора.

Първо плащаме, после смятаме

„За истината“ поиска по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) справка, от която да стане ясно кога точно е било подписано Допълнителното споразумение и кога е платена сумата по него към изпълнителя. В писмо от началото на август т.г., получихме отговор, който не само, че не внесе яснота, но и допълнително заплита казуса .

От получения отговор се разбира, че без санкция на Общинския съвет в града Допълнителното споразумение към основният договор за изграждане на LED осветлението в Благоевград, между фирмата изпълнител и общината, е било подписано на 6 юни, а плащането е извършено точно месец по-късно. Формалното основание за това е било окончателното завършване на строително – монтажните работи по проекта.

На редовна си сесия в края на юни обаче общинските съветници в Благоевград неочаквано отхвърлиха предложението за допълнително споразумение и извършеното плащане по него. Така кметът на града бе принуден да търси вариант за изход от абсурдната ситуация, в която без разрешение на Общинския съвет Допълнителното споразумение вече бе факт, а и парите по него – платени.

Днес „против“, утре – „за“

Според правилника за работа на съвета, ако едно предложение бъде отхвърлено от него, то не може да бъде внесено за гласуване не по-рано от шест месеца. Но се оказа, че и това не е задължително. В края на юли т.г., само месец след първия отказ на съветниците, предложението отново е подложено на гласуване. Изненадата е, че за това време част от съветниците са променили мнението си, и този път са гласували „за“. Така предложението на кмета бе прието – напълно формално и постфактум. Между двете гласувания то бе допълнено в експертната му част с обяснението, че стълбовете на осветлението са, корозирали в основата си, че липсват бетонов фундамент и се открити още куп неизправности, определени като „непредвидени обстоятелства“.

Подобно заключение е изненадващо, тъй като още при разработването на проекта и оценката му би трябвало да е имало обследване и всички „обстоятелства“ да са били предвидени .

Има и трета изненада – между двете гласувания сумата, необходима за допълнителното плащане, бе намалена с 90 хил. лв. В месеца между двете гласувания, администрацията на Атанас Камбитов установила, че от изтегления заем са й останали непохарчени точно 90 хил. лв.

Кой пази пазачите?

Институцията в Благоевград, която според Закона за местното самоуправление и местната администрация трябва да контролира законността в действията на Общинските съвети, да връща решенията им за допълнително разглеждани и привеждане в съответствие с националната законодателство, е областния управител Бисер Михайлов. След като решението на Общинския съвет веднъж е било отхвърлено, негово задължение е било да го върне след повторното гласуване се е състояло по-рано от законоустановения срок – „не по-рано от 6 месеца“.

Но и това не се е случило.

Обяснението на Михайлов е, че юридическият му екип е преценил решението да не бъде върнато, тъй като ставало дума за „едно ново решени, което няма общо с предишното“.

Подобно основание, разбира се, е твърде спорно. Безспорни обаче остават фактите на извършено плащане от администрацията на Атанас Камбитов, преди за него да е взето решение от Общинския съвет в Благоевград. На необяснимо рязката смяна в позицията съветниците при повторното гласуване на неговото узаконяване. Но и факта на пропуските в счетоводната прецизност на местната администрация, която между две заседания Общинския съвет в града открива, че е допуснала грешка за…90 хил. лв.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините