BG | EN

Валентина Иванова - Минчева

Почти нищо не е изпълнено от екологичната програма на Никола Козлево

На този фон е странно заключението в докладната на кмета Исмаил Ибрям: „През отчетния период 2023 г. не са констатирани проблеми при изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община Никола Козлево”.

Общинският съвет в Никола Козлево бламира кмета за нови назначения в администрацията

Ибрям поиска увеличение на щата на общинската администрация с 6,5 бройки и назначаването на трети заместник-кмет на общината.

Промени в Общинския съвет в Никола Козлево

В последния февруарски ден на високосната 2024 г. общинските съветници кръстосаха шпаги по управленски и стопански въпроси през новия кметски мандат.

Училището в с. Вълнари е лишено от 720 декара собствени земи вече 30 години

В същата несправедлива ситуация е и основното училище „Христо Ботев” в с. Църквица, което има около 500 декара земеделска земя, но не може да се разпорежда с тях.

Община Никола Козлево, най-бедната в Шуменска област, разчита на държавни субсидии и еврофинансиране

Бюджетът на Никола Козлево е в размер на 13 млн. лв. Почти 60 % от средствата се осигуряват от целево държавно финансиране.

С приходи от собствени земи читалището в село Никола Козлево се обновява

По повод предстоящите годишнини в с.Никола Козлево в Народно читалище „ Пробуда-1906“ е сформиран инициативен комитет от краеведи, учители, ученици.

Строг отчет за общинското имущество поискаха съветниците в Никола Козлево

Общинският съвет в Никола Козлево проведе първото си заседание за 2024 г. с участието на 12 от общо 13 общински съветници.

Община Никола Козлево се опитва да даде под аренда десетки земеделски имоти 

По предложение на кмета Исмаил Ибрям общината ще обяви публичен търг за 42 земеделски имота за срок от 10 години. Към момента обаче към тях не е проявен интерес

Нов кмет и ново мнозинство в Никола Козлево

След избора на нов кмет и нови съветници в Никола Козлево, залата на общината едва събра гостите, дошли днес да присъстват на тържествената сесия за старта на новата местна власт.

„Усвояване на средства по проект“ – за трагедията на селското здравеопазване в Делиормана

Здравната политика в селата из Североизточна България трябва се промени на общинско и областно ниво. Само с ремонти на здравни служби с европейско финансиране няма да стане.