Конституционният съд се произнесе по казуса, свързан с кмета на Благоевград

Румен Томов
Снимка: „Благоевград нюз“

Конституционният съд отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд и на 63-ма народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Казусът касае оставането на поста на благоевградския кмет Румен Томов.

Правомощията на Томов бяха прекратени предсрочно точно заради същата норма и това, че не е заличил в едномесечен срок в Търговския регистър фирмата си, както и че не е уведомил за това председателя на Общински съвет – Благоевград и на Общинската избирателна комисия. 

Пред Радио Благовград адвокатът на Румен Томов Милана Кривачка е заявила, че ще изчака мотивите на Конституционния съд. По думите й, след като излезат мотивите административният съд трябва да възобнови делото и заинтересованите страни да получат призовка и двете страни да се яват на дело пред ВАС. Крайното решение е тяхно“.

Делото във ВАС беше образувано по жалба на Румен Томов срещу решение на Административния съд – Благоевград, който потвърди решение на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на правомощията му. Междувременно в Конституционният съд беше образувано конституционно дело по искане на тричленен състав на Върховния административен съд и на 63-ма народни представители за установяване на противоконституционност на разпоредбата именно на чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА. 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам