BG | EN

Чистка по сталински в земеделската служба в Силистра след разследване на „За истината“ и телевизионен репортаж

Гинка Катева
Снимка: Скрийншот от предаването „120 минути“ по Би Ти Ви

След разследване на „За истината“ и последвал репортаж на Би Ти Ви, разкриващ нарушенията и при провеждане на търгове за отдаване на земи от Държавен поземлен фонд,  директорът на  Областна дирекция земеделие в Силистра Гинка Катева, която уж беше назначена временно, набързо е уволнила трима дългогодишни служители.

Това са главният експерт Светлана Симеонова и старши експерите Силвия Гинова и Иван Ангелов. Силвия Гинова е започнала работа като експерт в ОДЗ – Силистра още през 2003 г., а другите двама през 2011 г. Потърсени от “За истината”, служителите потвърдиха, че вече не са на работа.

Заповедите за уволненията им са връчени на втория ден след излъчения на 19 февруари репортаж на Марин Николов в предаването “120 минути”.

Какво е нарушението на уволнените?

И  тримата са участвали активно в проверките, инициирани от предишния директор на Областна дирекция земеделие Радко Славов и с това са допринесли за разкриване на порочните схеми при организиране на търговете през 2021 г., за които става дума в разследването на „За истината“ и последвалрия репортаж на Би Ти Ви.

Става дума за 241 имота в землищата на селата Светослав, Полковник Чолаково и Поп Кралево, необявени при провеждането на тръжната процедура за отдаването им под аренда. По-голямата част от земеделските терени – 190 имота (над 2 хил. декара), са спечелени от Тодор Тодоров – областен координатор на ГЕРБ. Той ще ги обработва за период от още 10 години и ще печели чрез тях евро субсидии.

При тръжната процедура от 2021 г. директор на Областната дирекция земеделие в Силистра е именно Гинка Катева. Тя е член на местната организация на ГЕРБ, ръководената именно от Тодор Тодоров. И според проверката на инспектората към земеделското министерство отговорността е нейна, защото като директор не е обявила имотите за отдаване. Така тези имоти са останали скрити, а желаещите да участват в търга не са узнали за тях.

Липсва и протоколъйт от проведените търгове – някой го е унищожил. Така не можело да се установи дали процедурата е била проведена законосъобразно. Не е извършена и проверка дали участващите в търговете вече обработват земи от държавния фонд в размер на повече от 10  хил. дка. – граница, поставена от закона. 

За Тодор Тодоров обаче проверката установява, че към момента на придобиване на нови терени той вече е обработвал заедно с майка си Славка Иванова повече от 12 хил.декара, което е в нарушение на закона. В репортажа на Би Ти Ви обаче, той заяви, че  с майка си са отделни стопанства и че огрничението било недомислица в закона. Което съответно трябва да се разбира като право той да бъде нарушаван.

Не така обаче смятат проверяващите тогава от инпектората към менестерството на земеделието. Според тях той не е трябвало въобще да бъде допускан до участие в търга.

Но паралелно с разкритията на Радко Славов започва и

операция за спасяването на “редник Катева”

След жалбите на Славов за нарушенията на търга през 2021г., по които са организирани проверки, хора около Гинка Катева и заинтересовани от запазването на статуквото, подават сигнали за нарушения при провеждане на тръжната процедура през 2022 г. Те са били организирани от Радко Славов. Така паралелно започва втора проверка и излиза втори – “отмъстителен” доклад.

Тези два доклада, за двата търга, впоследствие са предадени в прокуратурата в Силистра. По време на проверките Гинка Катева е била преназначена на друга длъжност в Областната дирекция земеделие и излиза в отпуск. След обявяването на доклада по сигналите срещу Радко Славов, експертите на земеделското министерство организираха

“разлайване на кучетата”

и свикаха спешна среща със земеделски производители в залата на Община Силистра. На нея те бяха уведомени за това, че заради подадени сигнали за извършени нарушения, тръжната процедура за земи от държавен поземлен фонд за 2022 г. ще бъде анулирана. Това е крайна мярка, която не е била приложена за търга от 2021г., ръководен от Катева, нито в други предишни търгове. На същата среща бе съобщено, че това анулиране ще стане със заповед на министъра на земеделието.

Основна роля за възстановяването на Гинка Катева отново на директорския пост има министър Явор Гечев, който е от БСП и е съпартиец на Радко Славов. Това, разбира се, повдига въпроса за

други отношения и обвързаности,

които стоят извън партийната принадлежност, но е факт, че именно с благословията на Гечев Радко Славов е уволнен, а Гинка Катева е утвърдена на поста си и започва сегашната смяна на кадри в службата.

Въз основа на заповедта на министъра, въстановената Гинка Катева издава своя заповед през октомври, с която анулира тръжната процедура за 2022 г. В нейната заповед са посочени нарушения, констатирани при провеждане на търга от комисията, назначена от Радко Славов. Именно тези нарушения сега са използвани като формален повод за уволняване на тримата дългогодишни експерти.

Тези трима експерти са били част от комисията, провела тръжната процедура през 2022 г. В образуваното впоследствие от Катева дисциплинарно дело срещу тях през декември млг. им е дадена възможност да дадат писмени обяснения, което те и направили. Но не е имало никакви индикации, че ще се пристъпи директно към най-тежката санкция – уволнение. Това става след репортажа по телевизията, в който

Катева е принудена да дава обяснения на неудобни въпроси.

Въпросните трима служители са уволнени точно два дни след предаването по Би Ти Ви. Санкцията е по Закона за държавния служител (чл.90 ал.1 т.5). Другите точки в същата алинея предвиждат забележка, порицание, отлагане на повишението в ранг с една година или понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година. Но те не са приложени. А законът предвижда при налагане на санкцията, да бъде взето предвид и цялостното служебно поведение на служителите (чл.91).

Уволнените сега от Катева винаги са имали високи оценки при атестациите през годините. В заповедта им за уволнение не е отразено с какво становище е излязла назначената дисциплинарна комисия. Посочено било само основанието – нарушения при провеждането на анулирания търг от 2022 г. Тоест може да се окаже, че при вземане на решението за уволнение не са били разгледани всички обстоятелства.

Във въпросната тръжна процедура, на която се позовава Катева за уволненията, са участвали и правоспособни юристи, с които служителите са се консултирали, преди да вземат решения. За това и те твърдят, че търгът е бил компетентно проведен и не е имало съществени нарушения. Да припомним, че в проведения търг от комисията, назначена от Катева през 2021 г.

протоколът е изгубен безвъзвратно.

Това е констатирано в доклада на комисията към инспектората на министерството на земеделието.

Но спрямо самата Гинка Катева, комисията към инспектората на министество на земеделието, провела проверките за нарушенията на търга през 2021 г., постъпва доста снизходително като констатира, че е изминала 1 година от установяване на нарушението и не може на нея да и бъде наложено наказание. В случая става дума за необявените 241 имота, които тя самоволно изключила от списъците и които после са спечелени от Тодор Тодоров. 

Докладът на инспектората за скритите имоти от 2021г. разглежда и действията на друг служител – експертът Тунджер Реджеб. Неговият достъп до служебния компютър с данните от търговете е бил отнет от Радко Славов, а причината за това е

установена манипулация на данни.

С подправянето ивм е трябвало те да изглеждат така, че все едноскритите имоти са били обявени публично. Други данни са били напълно изтрити от диска на компютъра. За тези манипулации съобщи и областният управител по това време Катя Кръстева чрез публикуван отчет на сайта на областна администрация. Тя оповести и злоупотребите с държавни земи при търговете. За това може да прочетете подробно тук:

Служителят Тунджер Реджеб обаче засега не е уволнен, а е постоянно в болничен или отпуск. Очевидно  е много ценен за някого. И другият важен въпрос – защо, след като има доклади за нарушения по два търга, проведени от двама директори, единият е отстранен от длъжност, а другият възстановен. Това поставя под сериозни съмнения възможността за обективно проучване на фактите от органите на реда по двата доклада – запазването на документите, на данните, които биха доказали нарушенията. А в Областната дирекция земеделие в Силистра освен чистка на хора е протичала и

чистка на документи и данни,

информират източници на „За истината“.

Според отговора на Министерство на земеделието до Би Ти Ви, Гинка Катева е възстановена временно на длъжността директор на ОДЗ-Силистра, защото била единствената с опит и професионална подготовка, за да се справи с “належащи бързи и адекватни действия” относно организирането на нов търг. Но докато е временно на тази служба се оказва, че належащите бързи и адекватни действия на единствената с опит и професионална подготовка е да уволнява други хора с опит и професионална подготовка.

А

овакантените места на експерти се заемат от лоялни хора

от общинските служби. Един от тези служители е старшият експерт Христина Иванова, която е преместена отскоро от службата в Кайнарджа в областната дирекция в Силистра.

Както “За истината”, вече информира, тя е бивш служител на Тодор Тодоров и едно нотариално заверено пълномощно от 2014 г. разкрива, че от негово име тя се е явявала преди години на търгове за земи, които той да обработва. Сега обаче Христина Иванова е била  назначена от Гинка Катева и като член на дисциплинарния съвет към Областната дирекция земеделие – Силистра. Именно този съвет е трябвало да се произнесе относно нарушенията на тримата уволнени служители. Това може да даде и отговора

кой реално може да стои зад чистката

в земеделската служба на Силистра.

От репортажа на Би Ти Ви стана ясно също, че на търга от 2022 г., проведен от Радко Славов, земи са били спечелени за обработване от нови арендатори, а не от старите играчи. При това на по-високи цени. Това потвърждават и тримата уволнени служители – че търгът през 2022 г. е допуснал нови хора и не е бил предрешен. По този начин обаче са били засегнати интереси и най-вече е била променена схемата “земя за наши хора”. Заради тази промяна са били уволнени и тримата служители.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Димитър Пецов
Димитър Пецов е журналист на свободна практика и граждански активист от Силистра. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за гражданин, най-активно използвал правото си за достъп до обществена информация.

Още от автора

Община Силистра е санкционирана за забавен строеж на велоалеи

Управляващият орган е обосновал решението си въз основа на констатация, че строежът е приключил с 451 дни забава от крайната дата, до която е следвало да приключи строителството съгласно сключения договор с фирмата изпълнител.

Зам.-кмет на Силистра пътувал на общински разноски до САЩ като „шофьор“ на национален ученически отбор по информатика

Докато част от участниците в отбор по информатика от Силистра е трябвало сами да осигурят пари за пътуването си до САЩ в началото на август, заместник-кметът на общината по “Хуманитарни дейности” Мария Недялкова е похарчила 6 хил. лв. от местния бюджет, за да придружава учениците като "шофьор". Това става ясно от проверка на "За истината".

Антикорупционната комисия санкционира двама съветници от Тутракан за конфликт на интереси

Двама от членовете на Общинския съвет в Тутракан са с наложени санкции с решение от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). Това са общинските съветници от местната коалиция “Алтернатива на гражданите” Владимир Колев и Милен Маринов, които са с установен конфликт на интереси.

Още разследвания

Как Вършец остана без музей, а Общината плати двойно за недовършен ремонт

Малко над четвърт милион европейски пари са потънали в недовършения проект за цялостното обновяване на музея във Вършец. Изпълнението започва през 2018 г., но ремонтът на музея във Вършец остава недовършен и до днес.

Какво остана скрито зад конкурса за създаването на Център за експериментално куклено изкуство в Стара Загора 

В международен архитектурен конкурс за идеен проект за изграждането на Център за експериментално куклено изкуство в Стара Загора се състезаваха 98 проекта от 28 страни, оценявани също от международно жури.

„Нокаутира го с два удара“ – горски е бил пребит защото задържал камион с дървени трупи без документи

лужител на Държавното ловно стопанство "Росица" - Севлиево е пребит по време на проверка, която установява съмнителен превоз на дървени трупи.