BG | EN

Частната Темида на Община Севлиево

  • Десетки хиляди левове изтичат от бюджета на Община Севлиево за хонорари на външни адвокати, докато четирима юристи, назначени на трудов договор, получават заплата.

  • Разхищават ли се парите на данъкоплатците, за да се крие информация от тях и каква е връзката с една „фактическа грешка“ за 100 хил. лв. отпреди пет години?

Снимка: pixabay.com

През 2017 г. плащанията от бюджета на Севлиево към софийското адвокатско дружество „Шопов и Янков“ възлизат на малко под 35 хил. лв. става ясно от справка, предоставена на „За истината“ по реда на Закона за достъп до обществена информация. Според същата справка взаимоотношенията на администрацията с адвокатското дружество не почиват на договор, а през 2017 г. Община Севлиево е страна по 28 съдебни дела, приключили същата година с влязъл в сила съдебен акт. По колко от тях Общината е представлявана от столичното адвокатско дружество, от справката не става ясно. Половината от делата са образувани в Административен съд Габрово, в четири от случаите става дума за административни дела на последна инстанция, пред ВАС.

В същото време справка в сайта на общинската администрацията в Севлиево показва, че в нея работят четирима щатни юристи – един началник отдел „Обществени поръчки и правно обслужване“, главен юристконсулт, старши юристконсулт и юристконсулт.

Стари познати

Оказва се, че връзката на Николай Шопов – единият от съдружниците в „Шопов и Янков“ с Община Севлиево е от години. Според разследване на сайта „Биволъ“ „Джи Пи Гейт: грандкорупция с еврофондове и обществени поръчки чрез консултантски фирми“ Шопов е собственик на консултантската фирма „Рила консулт“, свързана със Севлиево.

Връзката е проектът „Външна техническа помощ за подпомагане на Община Севлиево при управлението на „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“, финансиран по ОП „Околна среда“, който се изпълнява през 2014 г. Проектът е на стойност 523 хил. лв., а изборът на „Рила консулт“ за консултант по него струва на данъкоплатците 52.3 хил. лв. Това е размерът на имуществената санкция, която Комисията за защита на конкуренцията наложи на кмета на Севлиево Иван Иванов /ГЕРБ/ заради установени порочни практики при възлагане на обществената поръчка. Извън тази сума от бюджета са платени още 1700 лв. разноски за образуваното в КЗК производство.

Скъпото излиза по-скъпо

Опорочаването на процедурата, може да се установи и без калкулатор. „Рила консулт“ е класирана на първо място с оферта от 523 хил. лв. На второ място е обединение „Свеко и КПМГ България“, което е предложило да изпълни поръчката срещу 417 хил. лв. Въпреки че е по-неизгодно с близо 100 хил. лв., предложението на „Рила консулт“ е оценено със 100 точки, а това на „Свеко и КПМГ България“ с 79 точки. Тези оценки дават основание на кмета Иванов да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с дружеството на Николай Шопов.

Останалото на второ място дружество „Свеко и КПМГ България“ обжалва процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, а в хода на обжалването от Община Севлиево направиха изненадващото признание, че по-високата оценка за по-скъпата оферта е „явна фактическа грешка“, която обаче не променяла цялостното класиране на кандидатите.

Докато мандатът свърши или за по-дълго

Партньорството между Община Севлиево и адвокат Николай Шопов, родено от една „фактическа грешка“ за 100 хил. лв., продължава и през втория мандат от управлението на кмета Иван Иванов.

През 2014 г. юристите на кантората „Шопов и Янков“ представляват администрацията по редица дела, заведени от местни компании (в това число най-големия работодател в Централна Северна България „Идеал Стандарт-Видима“ ) за неправомерно начисляване на такса битови отпадъци, върху отменена от съда наредба.

През 2015 г. Николай Шопов е упълномощен представител на севлиевския кмет по гражданско дело за клевета срещу журналист. А тази година „Шопов и Янков“ са адвокати на Общината по две дела, заведени от автор на „За истината“ за отказ от информация за разходването на публични финанси, поискана по реда на ЗДОИ.

Едното дело приключи с влязло в сила решение, с което съдът задължи администрацията на Иван Иванов да предостави подробна информация за разходите за задгранични командировки и посрещането на чуждестранни делегации в Общината. Второто заседание по другото дело бе на 4 октомври т.г. След като решението по него бъде обявено „За истината“ очаква да получи справка за размера на плащанията, които Севлиево прави от бюджета си за външни ПР услуги.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините