Частната Темида на Община Севлиево

  • Десетки хиляди левове изтичат от бюджета на Община Севлиево за хонорари на външни адвокати, докато четирима юристи, назначени на трудов договор, получават заплата.

  • Разхищават ли се парите на данъкоплатците, за да се крие информация от тях и каква е връзката с една „фактическа грешка“ за 100 хил. лв. отпреди пет години?

Снимка: pixabay.com

През 2017 г. плащанията от бюджета на Севлиево към софийското адвокатско дружество „Шопов и Янков“ възлизат на малко под 35 хил. лв. става ясно от справка, предоставена на „За истината“ по реда на Закона за достъп до обществена информация. Според същата справка взаимоотношенията на администрацията с адвокатското дружество не почиват на договор, а през 2017 г. Община Севлиево е страна по 28 съдебни дела, приключили същата година с влязъл в сила съдебен акт. По колко от тях Общината е представлявана от столичното адвокатско дружество, от справката не става ясно. Половината от делата са образувани в Административен съд Габрово, в четири от случаите става дума за административни дела на последна инстанция, пред ВАС.

В същото време справка в сайта на общинската администрацията в Севлиево показва, че в нея работят четирима щатни юристи – един началник отдел „Обществени поръчки и правно обслужване“, главен юристконсулт, старши юристконсулт и юристконсулт.

Стари познати

Оказва се, че връзката на Николай Шопов – единият от съдружниците в „Шопов и Янков“ с Община Севлиево е от години. Според разследване на сайта „Биволъ“ „Джи Пи Гейт: грандкорупция с еврофондове и обществени поръчки чрез консултантски фирми“ Шопов е собственик на консултантската фирма „Рила консулт“, свързана със Севлиево.

Връзката е проектът „Външна техническа помощ за подпомагане на Община Севлиево при управлението на „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“, финансиран по ОП „Околна среда“, който се изпълнява през 2014 г. Проектът е на стойност 523 хил. лв., а изборът на „Рила консулт“ за консултант по него струва на данъкоплатците 52.3 хил. лв. Това е размерът на имуществената санкция, която Комисията за защита на конкуренцията наложи на кмета на Севлиево Иван Иванов /ГЕРБ/ заради установени порочни практики при възлагане на обществената поръчка. Извън тази сума от бюджета са платени още 1700 лв. разноски за образуваното в КЗК производство.

Скъпото излиза по-скъпо

Опорочаването на процедурата, може да се установи и без калкулатор. „Рила консулт“ е класирана на първо място с оферта от 523 хил. лв. На второ място е обединение „Свеко и КПМГ България“, което е предложило да изпълни поръчката срещу 417 хил. лв. Въпреки че е по-неизгодно с близо 100 хил. лв., предложението на „Рила консулт“ е оценено със 100 точки, а това на „Свеко и КПМГ България“ с 79 точки. Тези оценки дават основание на кмета Иванов да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с дружеството на Николай Шопов.

Останалото на второ място дружество „Свеко и КПМГ България“ обжалва процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, а в хода на обжалването от Община Севлиево направиха изненадващото признание, че по-високата оценка за по-скъпата оферта е „явна фактическа грешка“, която обаче не променяла цялостното класиране на кандидатите.

Докато мандатът свърши или за по-дълго

Партньорството между Община Севлиево и адвокат Николай Шопов, родено от една „фактическа грешка“ за 100 хил. лв., продължава и през втория мандат от управлението на кмета Иван Иванов.

През 2014 г. юристите на кантората „Шопов и Янков“ представляват администрацията по редица дела, заведени от местни компании (в това число най-големия работодател в Централна Северна България „Идеал Стандарт-Видима“ ) за неправомерно начисляване на такса битови отпадъци, върху отменена от съда наредба.

През 2015 г. Николай Шопов е упълномощен представител на севлиевския кмет по гражданско дело за клевета срещу журналист. А тази година „Шопов и Янков“ са адвокати на Общината по две дела, заведени от автор на „За истината“ за отказ от информация за разходването на публични финанси, поискана по реда на ЗДОИ.

Едното дело приключи с влязло в сила решение, с което съдът задължи администрацията на Иван Иванов да предостави подробна информация за разходите за задгранични командировки и посрещането на чуждестранни делегации в Общината. Второто заседание по другото дело бе на 4 октомври т.г. След като решението по него бъде обявено „За истината“ очаква да получи справка за размера на плащанията, които Севлиево прави от бюджета си за външни ПР услуги.