BG | EN

Цената на лъскавия имидж – дълбоката тайна на Севлиево

Илюстрация: „За истината“

Преди четири месеца „За истината“ поиска справка за плащанията от бюджета на Община Севлиево за външни ПР услуги. От там отказаха да я изготвят с аргумента, че тази информация можело да бъде намерена в публичните отчети на администрацията. Последва дело за осигуряване на достъп до информацията по съдебен път и точно тогава се случи абсурдът – адвокатите на местната администрация в Севлиево поискаха счетоводна експертиза, която да докаже, че във въпросните отчети няма данни за извършени плащания към външна ПР агенция.

През 2017 г. медиите внезапно започнаха да получават съобщения от името на Община Севлиево, подписани от „Пи Ар България“ и Анелия Скримова. По време на празниците на Севлиево през октомври м.г. Скримова присъства и лично отразява събитията. Справка в сайта на Общината обаче показва, че срещу длъжността „протокол и връзки с обществеността“ има само имейл и стационарен телефонен номер, но не и име на служител.

Всъщност Община Севлиево няма служител по връзките с обществеността от около три години, а от това, че прессъобщенията за дейността й са подписани с „Пи Ар България“ и Анелия Скримова е лесно да се заключи, че публичните комуникации са възложени на външен изпълнител. В същото време единственият начин да бъдат получени отговори на въпросите за работата на администрацията е запитване по реда на Закона за достъп до обществена информация. В отделни случаи може да бъде изпратен въпрос и на посочения в общинския сайт адрес на електронна поща, но никога не е сигурно дали той ще получи отговор. Това означава, че „Пи Ар България“ или Анелия Скримова нямат задължение да „говорят“ от името на Общината, а по-скоро само да се грижат за имиджа й.

Каква е цената?

През април т.г. по реда на Закона за достъп до обществена информация беше изискана информация за цената на ПР услугите, които ползва местната администрация в Севлиево. Изпратените четири конкретни въпроса бяха следните:

1. На какво основание „Пи Ар България“ работи с Община Севлиево?

2. По какви критерии е избрана агенцията?

3. Има ли действащ договор между Общината и „Пи Ар България“?

4. Каква е цената на ползваните услуги?

Отговор беше получен само на третия въпрос. Той гласеше следното: „Няма действащ договор между Община Севлиево и „Пи Ар България“.

На въпроса как е избрана агенцията бе отговорено, че това на практика представлява „искане на обяснение“ от кмета на Севлиево Иван Иванов, което не представлява обществена информация. А що се отнася до цената на ползваните ПР услуги от администрацията му – „няма материален носител за исканата информация“. Отговорът на последния въпрос съдържаше и препоръка тя да бъде потърсена във финансовите отчети на Общината, които са публични.

Казусът се пренася в съда

Цялата информация, поискана от „За истината“ би следвало да е публична и да подлежи на предоставяне, затова отказът на Община Севлиево да осигури достъп до нея, бе оспорен пред Административния съд в Габрово. През юли т. г. съдът насрочи заседание по делото, в което Община Севлиево бе представлявана от столично адвокатско дружество, въпреки, че има четирима юристи, назначени на щат.

На това заседание адвокатът на Общината поиска съдът да допусне изготвянето на счетоводна експертиза, тъй като няма материален носител на поисканата информация. Според него „вещо лице, след като прегледа публикувания отчет, който е публичен на сайта на общината, а също и бюджета за 2017-2018 г., следва да даде отговор може ли да бъде установено от тези материални носители какъв е общият размер на плащанията към „Пи Ар България” за цялата 2017 година и за изтеклия период от 2018 година“.

Тайните на финансовия отчет

За всички, които работят с публични отчети за разходване на бюджетни средства е ясно, че там разходите не са по имена на лица и фирми, а по пера и параграфи, съгласно бюджетната класификация. Това означава, че от тях няма как да бъде получена справка за плащанията към конкретна фирма, в случая „Пи Ар България“. Ако целта на наетите от Община Севлиево адвокати е да докажат това, не е нужно да харчат парите на данъкоплатците. Освен ако исканата от тях експертиза не покаже къде точно са скрити цифрите, за които бяха зададени въпроси.

Ситуацията прилича малко на една шмекерска игра – „тука има, тука – няма“. Още повече, че и самата Анелия Скримова не отрича, че получава възнаграждение за работата си от Община Севлиево, макар да няма договор за това. “Става дума по-скоро за благотворителност“, каза тя в телефонен разговор със „За истината“, проведен през май т.г. А щом липсата на договор беше потвърдена и от местната администрация, любопитно е на какво основание „Пи Ар България“ или собственикът на дружеството получават плащания и какъв е размерът им? Но както вече стана ясно, тази информация „не е налична“.

А ако информация наистина няма?

Липсата на данни за плащания не означава, че те не са правени. Въпросът е на кого и срещу какво. Не е изключено Анелия Скримова да е получавала пари срещу договор за предоставяне на услуги като физическо лице. Ако е така обаче на какво основание прессъобщенията й, разпращани до медиите в Севлиево са подписвани с „Пи Ар България“, с която Общината няма договор? Друг вариант е пари да са превеждани срещу фактура, издадена от друга компания, но така въпросът с подписите под прессъобщенията пак остава висящ.

Липсата на отговори обикновено провокира подозренията, че нещо трябва да бъде премълчано. В конкретния случай съмненията получиха и допълнително основание, когато седмица, след като „За истината“ прояви интерес към „Пи Ар България“, агенцията смени собственика си.

Съвпадения ли?

Според данни в системата за фирмено разузнаване „Дакси“ от 5 декември 2015 г. управител и едноличен собственик на „Пи Ар България“ е Йорданка Евтимова, а дружеството е регистрирано на адрес в Перник. Номерът на телефона за връзка с Йорданка Евтимова е същият като този, който сочи за връзка Анелия Скримова. Двете ползваха и един и същ електронен адрес. Приблизително по същото време Скримова е управител на „Грийн пъблишинг“, дружество, собственост на Ростислав Петров и Хафизе Яхова, със седалище в Ловеч.

Разговорите, които „За истината“ проведе със Скримова се състояха на 14 и 15 май т.г. Седмица по-късно – на 22 май т. г., в Търговския регистър е вписана промяна в обстоятелствата и едноличен собственик и управител на „Пи Ар България“ вече не е Йорданка Евтимова, а Анелия Скримова. Може би става дума за съвпадение?

Веднага след публикацията „Тайният PR на Община Севлиево“, прессъобщения подписани с „Пи Ар България“ и Анелия Скримова спряха да пристигат до журналистите в Севлиево. Източници на „За истината“, които отказват да бъдат цитирани, обаче твърдят, че Скримова продължава да работи като ПР за администрацията на кмета Иван Иванов.

Следващото заседание по делото срещу отказа за предоставяне на информация за взаимоотношенията между Община Севлиево и „Пи Ар България“ е насрочено за 4 октомври т.г.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините