BG | EN

ТЕЦ „Брикел“ ще гори отпадъци по договор с тайни клаузи

  • Община Гълъбово и Христо Ковачки са на път да сключат споразумение с тайни клаузи за изгаряне на отпадъци в „Брикел“
  • От „Грийнпийс“ – България се опасяват, че смяната на горивото в една от най-остарелите технически и морално въглищни централи в страната може да доведе до екологични проблеми
ТЕЦ „Брикел“ на Христо Ковачки
Снимка: Корпоративен сайт на „Брикел“ ЕАД

Община Гълъбово и дружеството„Брикел“ на Христо Ковачки са подготвили споразумение , което трябва уреди подписването на договор между тях за изгаряне на отпадъци в топлоелектрическата централа на бизнесмена.

Решението за това е взето на извънредно заседание на ОбС в Гълъбово, проведено на 6 юни т.г., научи „За истината“.

В същото време според становище на Районната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора, ТЕЦ „Брикел“ може да започне да изгаря отпадъци

без Оценка за въздействие върху околната среда

(ОВОС), тоест без анализ как тази дейност ще се отрази на хората и природата.

От „Грийнпийс“ – България се опасяват, че смяната на горивото в една от най-остарелите технически и морално въглищни централи в страната може да доведе до още по-големи екологични проблеми от тези, които като основен замърсител „Брикел“ предизвиква и в момента в Гълъбово.

Общината заема

първото място в печалната класация

на градовете с най-замърсен въздух в България. А неотдавна Европейската комисия отвори нова наказателна процедура срещу България в Съда на Европейския съюз в Люксембург. Този път тя е за постоянното превишаване на нормите за серен диоксид в Югоизточна България, където са разположение четирите ТЕЦ-а, използващи източно-маришките въглища с високо съдържание на сяра – над 90 процента.

Проблемът със серният диоксид обаче е само един от многото, които създава дейността на топлоелектрическите централи в комплекса „Марица изток“, три от които инвестираха в нови и високоефективни сероочистващи инсталации. Но дори и те вече не отговарят на последните норми на европейското екологично законодателство. Основен проблем за населението на Гълъбово е и високата запрашеност на въздуха, източник на която е „Брикел“.

Сагата с удължаването на живот на мощности в централата на енергийния бос е дълга, а компромисите през годините от страна на държавните институции – очевидни. И все с аргумента, че ако ТЕЦ-а и Брикетна фабрика бъдат затворени, на улицата ще останат около 1000 души от общината, които работят там. Засегнати ще бъдат и още стотици други свързани работни места.

Към всички нерешени проблеми с качеството на въздуха, създадени от работата на „Брикел“, неотдавна бе добавено и

инвестиционното намерение да изгаря отпадъци

с всевъзможен произход.

В споразумението, прието от Общинския съвет в Гълъбово на 6 страници се описват задълженията на двете страни в бъдещите им договорни отношения (целият текст на споразумението вижте в прикачения файл). Сред целите на първо място е записано предоставянето от общината за изгаряне в „Брикел“ на смеси, получени след механично третиране на отпадъци и модифицирани горими отпадъци или тъй наречения RDF.

Като по-дългосрочна цел на партньорството е подобряването на качеството на атмосферния въздух в региона. Общинските съветници виждат и възможност за оползотворяване на битовите отпадъци от общината и спестяване на средства за транспортирането им до Регионалното депо край старозагорското с. Ракитница.

Договорът ще бъде подписан в едноседмичен срок от получаването на необходимите административни документи, включително и на новото Комплексно разрешително на „Брикел“ което според стр. 2 от споразумението трябва да бъде издадено през октомври т.г., тоест след по-малко от два месеца. То трябва да регламентира оползотворяването на

не по-малко от 500 хил. т. отпадъци годишно

с код R1(използване предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия) според преходните и заключителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. В споразумението е записано още, че след безвъзмездното третиране на 100 хил. тона отпадъци в продължение на една година от сключването на договора, двете страни ще преговарят за нови количества като техния размер, цени и срокове на доставка ще бъдат допълнително уточнени.

Важна подробност е, че община Гълъбово поема ангажимента да съдейства с експертна помощ за промяната и актуализацията на Комплексното разрешително на дружеството на Христо Ковачки. В споразумението е заложено и задължението със средствата от първите 100 хил.т. отпадъци, които общината ще получи като вносител на боклука от Италия, да закупи сепарираща и компостираща инсталация, както и техника за раздробяване на отпадъци с размер до 30 см.

Още по-интересни са задълженията на общината, разписани в други 4 точки от споразумението. Според тях

общината няма право да дава гласност

на факти и обстоятелства с характер на вътрешна тайна за дружеството, както и да разгласява данни, разговори и кореспонденция между страните, свързани с изпълнението на договора. Тази клауза звучи странно при положение, че изгарянето на отпадъци е тема с висок обществен интерес, тъй като е пряко свързана с чистотата на въздуха.

Във финалните клаузи на споразумението изрично е записано, че то се прекратява, ако „Брикел“ не получи до декември 2019 г. Комплексно разрешително да изгаря 500 хил. т. отпадъци годишно.

Пред „За истината“ кметът на Гълъбово Николай Тонев, който най-вероятно ще се бори за още един мандат, не скри намеренията на общината да се включи в

доходоносния бизнес с отпадъците.

Неотдавна той пътува до Милано, за да почерпи опит от дейността на модерен завод за изгаряне на отпадъци. Според Тонев той се намира на 30 км от града, изгаря 380 хил.т. боклук годишно и произвежда 34 MGh електроенергия.

В протокола от извънредното заседание на Общинския съвет в Гълъбово решението за одобряване на споразумение с ТЕЦ „Брикел“ е под номер 626
Илюстрация: „За истината“

По тази причина кметът на Гълъбово смята да изтегли банков кредит, който да инвестира в сепарирането на отпадъци и изграждането на инсталация за преработка на RDF. А получената суровина, далеч по-чиста от въглищата в Източно-маришкия басейн, да предлага за изгаряне не само в „Брикел“, но и в други заводи, включително и в централата на американската компания „AES“, която се намира на територията на община Гълъбово.

В бъдеще Николай Тонев има намерение да сключи и договор за

внос на стотици хиляди тонове боклук от Италия,

за да може, по думите му, община Гълъбово да печели от този бизнес, който и без това щял да се развива на територията й.

Според кмета в „Брикел“ най-вероятно вече се извършвало експериментално горене на отпадъци, натрупани на специална площадка край централата.

Въпреки предварителната уговорка за интервю след края на лятната му отпуска, изпълнителният директор на дружеството Яни Павлов не отговори на мобилния си телефон. От разговора с него трябваше да стане ясно изгарят ли в момента в „Брикел“ отпадъци или не. От фирмената телефонна централата пък заявиха, че имат забрана да свързват когото и да е било с директора. А местните хора със страх говорят, че в дружеството може да се влезе само с полиция или с прокурор.

Ето това е

прозрачността на инвеститора,

който би трябвало да отговори на обществения интерес към темата и да представи гаранции за сигурността на една остаряла централа при промяна на горивото й, както и за чистотата на околната среда и здравето на жителите в региона.

С мълчалив отказ на информация реагира и РИОСВ-Стара Загора на въпросите ни дали дружеството на Христо Ковачки вече изгаря отпадъци, дали ще получи ново комплексно разрешително и дали на „Брикел“ е наложена санкция за последното замърсяване на въздуха от началото на лятото.

Повече от две седмици говорителката на екоинспекцията не можеше да бъде намерена и на мобилния й телефон. Този стил на работа е присъщ за Регионалната инспекция по околна среда и води, която контролира дейността на най-големия енергиен комплекс в България и на най-замърсяващото околната среда производство на електроенергия от въглища у нас.

В края на 2018 г. старозагорската РИОСВ не одобри плана за промяна на горивната инсталация в „Брикел“ и замяната на част от въглищата с отпадъци. По-късно обаче вероятно е променила това

решение, което упорито крие от обществото.

Тук е мястото да се припомни, че Административният съд в София-град осъди МОСВ, заради отказа му да предостави на сдружението „За земята-достъп до правосъдие“ писмото, с което разрешава на „ТЕЦ-Бобов дол“ пробно изгаряне на отпадъци за срок от 6 месеца. Магистратите отхвърлиха аргументите на министерството, че исканата информация съдържала „производствена и търговска тайна“ и се произнесоха, че гражданите имат право да знаят какви и колко отпадъци се горят в централата.

Повелителят на отпадъците, както „Капитал“ неотдавна нарече Христо Ковачки, на практика вече използва (или планира да го направи) в централите си RDF и биомаса. В това няма нищо лошо, ако са спазени всички законови процедури. Като например да има ОВОС, когато в „Брикел“ се планира изгарянето на над 100 тона денонощно и над 500 хиляди тона годишно отпадъци, посочва Меглена Антонова от „Грийнпийс-България“. От организацията разполагат с ексклузивен Доклад за най-големите източници на замърсяване със серен диоксид в света. Той ще бъде представен на медиите официално на 19 август. На този етап може да се каже единствено, че според констатациите, отразени в него, България се нарежда в

списъка на 20-те най-замърсяващи държави в света.

Сърбия и Украйна са другите две европейски държави в класацията.

„Брикел“ на Христо Ковачки е сред най-мръсните въглищни централи в Европа, която отдавна трябваше да бъде затворена. А населението в Гълъбово – регионът с най-усложнена екологична обстановка в страната, е подложено на постоянен риск от болести с висока смъртност. В този контекст намерението там да се изгарят стотици хиляди тонове отпадъци годишно, внесени от Европа без широка обществена дискусия и без яснота за технологията, която ще се използва, е тревожно. А мълчанието на собственика на дружеството и на контролните органи в лицето на Министъра на околната среда и водите и в частност на РИОСВ – Стара Загора са престъпни.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините