BG | EN

След 43 тежки нарушения директорът на „Социално подпомагане“ в Габрово напусна системата ненаказан

Колаж: „За истината“

Агенцията за социално подпомагане обяви конкурс за директор на дирекцията в Габрово. Обявата провокира интерес дали най-после срещу досегашния директор Радостина Братованова е задействано дисциплинарно производство, както министър Бисер Петков обяви през март т.г. от трибуната на Народното събрание. Оказа се, че директорката, за чиято работа има доклад, съдържащ данни за 43 тежки нарушения, е напуснала по свое желание, след като от 9 февруари т.г. е в болничен. Продължителният болничен е с еднодневно прекъсване на 10 април т.г., когато е била извикана служебно в София.

Здравословното състояние на Братованова се влоши в деня, в който екип от Инспектората към АСП влезе за комплексна проверка в ръководената от нея дирекция. Осем месеца по-късно „За истината“ разполага с копие от доклада от проверката, който съдържа данни за множество нарушения от Радостина Братованова.

Важно е да уточним, че копие от доклада „За истината“ поиска през март т.г., когато стана ясно, че проверката е приключила. Документа поискахме по реда на Закона за достъп до информация. Информацията ни бе отказана, тъй като е служебна и касае „подготовката и работата на самия орган“, но и защото в нея се съдържат данни за трети лица, които не са дали съгласие данните да бъдат предоставени. Документът още не е публичен, а нарушенията, констатирани в него, добиха гласност чрез медиите.

Според доклада Радостина Братованова е пренебрегвала разпоредби и е допускала неспазване на указания в областта на социалното законодателство, правила е искания за дарения в пари и вещи на български и английски език, които не са отразени в счетоводната документация на дирекцията, заради което „трудно може да се установи цялата дарителска дейност, тъй като г-жа Братованова лично е водила процеса като директор, без да завежда наличните документи с входящ и изходящ номер“.

Установени са случаи на неспазване изискванията за отпускане на помощни средства, а при проверка на досиета на лица, получили патерици, бастуни, ходилки и проходилки, липсвали медицински индикации за отпускането им.

Кашони с близо 13 хиляди неподписани и неподпечатани заповеди за промяна на месечна добавка са били открити на пода в кабинета на директора, без да има „основателна причина за неподписването на процесните заповеди“.

Неглижирането на правилата в дирекцията е ставало при явно съвместяване на частна с държавна работа. В служебния компютър на Братованова са били инсталирани видеокамери, чрез които тя е наблюдавала в реално и работно време случващото се в къща в с. Яворец, в която дъщеря й е предоставяла социални услуги. При анкетиране на подчинените й служители някои са се осмелили да кажат, че знаят, „а и цялата общественост в Габрово знае за дейността на директора като собственик на частен дом за стари хора“. Социалните работници споделили, че „кандидатите за настаняване в с. Яворец или техни близки са звъняли на служебния телефон на дирекцията, а директорът лично се разпоредил, когато отсъства, да се дава мобилния му служебен телефон за връзка.

„Заради неизпълнение на служебните им задължения Братованова, подчинените й ръководители на отдели и главният експерт „Информационно обслужване“ в дирекцията ще бъдат предложени за дисциплинарни производства“, каза министър Бисер Петков през пролетта. Нищо от това не се случи и Братованова вече е доброволно напуснал служител, за който е установено, че е нарушавал разпоредби, правилници и закони и който по всичко личи, няма да понесе отговорност за случвалото се в дирекцията в Габрово.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините