BG | EN

Скандал „в рамките на планираното“, или какво се случва в Дирекцията на Национален парк „Рила“?

  •  Повече от 50 души са били уволнени, за девет години в Дирекцията на Национален парк „Рила“

  •  Над 90% от уволнените са възстановени на работа по съдебен ред

  • Според бивши работници в дирекцията на парка непрекъснатите уволнения отслабват администрацията в полза на икономически и политически интереси

Снимка: pixabay.com

За девет години управление сегашното ръководство на дирекцията е уволнило най-малко 50 служители. В същото време щатното разписание на ведомството е 80 човека. Набелязаните се уволняват по предварително прецизиран сценарий. В повечето случаи се пуска сигнал до прокуратурата, с което им се вменява нарушение. След това, на база на този сигнал, Красимир Андонов отстранява служителя.

Дирекция Национален парк „Рила“ се ръководи от Красимир Андонов – „дългогодишен експерт и човек с опит“ – с такива аргументи преди девет години му е поверено управлението на държавната институция, която днес е раздирана от кавги и срамни интриги, по думите на хора, работили там.

Официалната позиция на директора на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов е друга. В отговор на въпроси, изпратени от „За истината“ той пише: „ В организацията на работата на голяма администрация и персонал съвсем естествено се наблюдават подобни събития, но не отговаря на истината, че са уволнени единствено от работодател около 50 служители. Наблюдава се груба, компроматна тенденция от определени освободени служители, която води до проверки от всички институции, които не установяват порочност в действията ми на работодател и ръководител на ведомството.“

Бланка без дата

Валери Николов е баща на три деца. Започва работа в дирекцията на 2 декември 2015 година. Той казва, че още тогава служителите са били разделени на лагери, ръководството е било обградено от „вътрешен кръг“ на приближени, а сервилното отношение към него е било задължителен инструмент за оцеляване, спомня си днес Николов.

Още преди да изтече шестмесечният му изпитателен срок, той бил извикан в кабинета на директора Красимир Андонов. Заявено му било, че трябва да разпише молба за напускане без в нея да е посочена конкретна дата. „Разбрах, че за това си има причина, казва Валери Николов. По съвета на съпругата ми, която е юрист отказах да сложа подписа си на молбата за напускане, тъй като в нея нямаше дата“.

Две седмици по-късно случката се повторила. Той отново е извикан в директорския кабинет и отново му е предложена типова молба за напускане.

„Разбрах, че Красимир Андонов явно бе притискан за моето напускане. Не знам защо, но тогава явно заради психологическия натиск, се съгласих да попълня бланката. Написах върху нея трите си имена, но не я подписах“, спомня си Николов.

От този ден нататък държавният служител отивал на работа с ясното съзнание, че някой „му крои шапката“ и всеки момент може да остане без работа.

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов
Снимка: Мариета Димитрова

Болнични или „самоотлъчки“

На 23 юли същата година, той се сблъсква със сериозен здравословен проблем при едно от децата му, а работата му в Дирекцията на Национален парк „Рила“ остава на заден план. Николов постоянно взима болнични листове, но те не са признати от администрацията на парка и така той се сдобива с критичен брой самоотлъчки. В началото на април тази година се връща на работа и тогава разбира, че в негово отсъствие, в момент, когато е бил в болничен, е бил съставен протокол, че е предал поверения му склад с установени липси.

„Разбрах, че ръководството на дирекцията не се е отказало от намеренията си да се освободи от мен. Пред нищо не се спряха. Нищо! Разбрах, че бездушието трайно се е настанило в тази държавна институция.“, огорчено разказва той.

След завръщането си на работа Николов е извикан при директора Красимир Андонов, а на срещата присъства и Илонка Христова – прекият ръководител на Валери Николов. Двамата му подали за подпис документи за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на страните, на основание онази въпросна бланка, която той попълнил още през май 2016 г. за прекратяване на трудовото правоотношение.

„Отказах да я подпиша, казва той. Отказът бе удостоверен в присъствието на двама свидетели. Още същия ден внесох в деловодството жалба, че не съм разписвал никаква молба за напускане по „взаимно съгласие““.

Уволнението е неправомерно

Върху възражението на Валери Николов не е поставена резолюция на директора Андонов. Именно липсата на тази резолюция му помага по-късно да спечели делото, което е завел заради уволнението си.

Районният и Окръжният съд в Благоевград приемат, че уволнението на Валери Николов е било неправомерно. Ако и на последна инстанция решението се потвърди, той ще бъде възстановен на работа. И ще се нареди в дългата редица на незаконно уволнени служители, чийто обезщетения ще плати не директорът Красимир Андонов, а данъкоплатците.

За всичко това той е подал сигнал и да Инспекцията по труда, но отговор няма и до днес.

Един много странен случай

В началото на месец май 2010 година е уволнен Атанас Панделов – началник отдел „Специализирана администрация“. Всичко се случва по вече познатия сценарий – официално е освободен поради промяна в изисквания към длъжността му, но по-късно също е възстановен на работа от Върховния административен съд. И тук съдебните разноски, адвокатските хонорари по делата, както и обезщетението му – заплати, осигуровки и отпуски, са изплатени от бюджета на Парковата дирекция.

Днес Панделов не иска да си спомни дори за това време, в което е отстранен от парка, както и за последните години на работа там. Спомените му са неприятни, защото вижда как не само той, но и хора, с които е работил са освобождавани без основание и без да са направили каквото и да било нарушение.

„За две години – от 2010 г. до 2012 г. бяха освободени 34 души, тогава ги броях!, казва Панделов. Това е страшно много! Нямаше логика да се сменят дори главните счетоводители, за кратък период от време на тази длъжност пет пъти бяха освободении назначени различни хора. Липсваше капацитет заради уволненията“.

Атанас Панделов си спомня и за един, по думите му, много странен случай.

„Имаше едно момче, Лъчезар Иванов, разказва той. Беше кадърен и способен, доколкото си спомням беше приятел на Андонов. Лично той го бе поканил да започне работа в дирекцията и Лъчезар се прибра от Лондон с цялото си семейство, за да го направи. После го освободи. Иванов отново замина за Англия със семейството си и доколкото знам все още е там и работи.“, спомня си Панделов.

Без обяснение

Подобни спомени, за не особено добра работна атмосфера в Дирекцията, пазят и някои от хората, които са напуснали доброволно.

Владимир Милушев
Снимка: Мариета Димитрова

Владимир Милушев, който работи в НП „Рила“ в периода 2010-2012 година разказва, че не е имал никакви лични проблеми с ръководителите си, но е ставал свидетел на неприятни ситуации, засягащи негови колеги. Те станали причина за напускането му. „Виждал съм как се освобождаваха хора, които имаха качества и желание за работа, казва Милушев. Нямах обяснение затова. В Дирекцията определено се усещаше атмосфера на напрежение и проблеми, които пречеха на работата“. „Накрая реших да си тръгна, не обвинявам никого, беше лично решение.“.

Колко точно са обезщетенията?

Според източници на „За истината“ в управлението на Национален парк „Рила“ повече от 90% от уволнените служители са възстановени на работа по съдебен ред и всички са получили обезщетения за неправомерните си уволнения.

В отговора на въпросите, които му бяха зададени по този повод, директорът на парка Красимир Андонов обяснява, че изплатените средства са съобразени с постановеното от съда и за целия период 2010 г. – 2017 г. са точно 21 767,90 лв. Според уволнени служители обаче, посочената сума е твърде малка и се разминава с размера на действително изплатените обезщетения. На мястото на прогонените хора се назначават веднага нови служители, които задължително са от приятелския кръг на ръководството на Дирекцията, твърдят бивши служители.

„За целта се изменят неправомерно щатни разписания, като се закриват или се добавят позиции в зависимост от образованието и експертизата на човек, гласен за съответния пост.“, разказват още хората, които въпреки, че вече не са на работа в Дирекцията, се притесняват да застанат с имена зад думите си.

Параванът „лични данни“

Колко точно са отстранените държавни чиновници от Дрекцията на Национален парк „Рила“ е тайна. От там отказаха да отговорят на въпросите, зададени от „За истината” по Закона за достъп до обществена информация. Мотивът за този отказ е, че евентуален отговор би съдържал лични данни. Това, разбира се, е несъстоятелен мотив. Със заявлението бяха поискани не имената на уволнените служители, а само техният брой и причините за текучество във ведомството.

На друг от зададените му въпроси Красимир Андонов отговаря така:„ В първите години на посочения период, действително се наблюдава текучество на кадрите, но такова има единствено по отношение на счетоводните и ръководната длъжност Директор на дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, тъй като същата съвместява всички функции и отговорности, присъщи и на „главен счетоводител“. При заемането и първоначалните очаквания на кандидатите са насочени към изпълнението единствено на ръководни и контролни функции, а със същинското поемане на чисто счетоводните такива срещат трудности, поради твърде голямата оперативна натовареност на заемащия длъжността, за съответно недостатъчно, според тях възнаграждение.“, пише до нас Андонов.

В същия отговор той допълва, че на определени длъжностни лица е поискана и дисциплинарна отговорност, в резултат на което те са направили изявления, несъответстващи на действителността „с цел постигане на лично удовлетворение и разправа с ръководството“.

В края на писмото, което директорът на Национален парк „Рила“ изпрати до „За истината“, пише, че ще бъдат предприети „правни действия за ангажирането на съответната законова отговорност на изнеслите неверни данни лица“.

Това предупреждение бе отправено и към екипа на „За истината“, по време на среща, инициирана от самия Андонов, след като до него бяха изпратени писмени въпроси.

„В границите на планираното и очакваното“

В отговор на въпроси за текучеството на кадри в Национален парк „Рила“ от Министерството на околната среда и водите отговориха уклончиво. От там информираха, че министерството не назначава и не освобождава от длъжност служителите в дирекциите на националните паркове. Освен това отчитаните резултати за извършената контролна и оперативна дейност на Национален парк „Рила“ били в границите на планираното и очакваното.

Текучеството на кадри в държавните институции, почти винаги е свързано и прикрива икономически и политически интереси, това показва практиката в стотици случаи, подобни на този в Национален парк „Рила“.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините