BG | EN

Родителите на Делян Добрев са спечелили търг в Смолян със … „стратегия за управление на риска“

Кметът на Смолян, който е и областен ръководител на ГЕРБ, сключи договор за доставка на пелети с родителите на колегата си в Хасково Делян Добрев, след като отстрани конкуренцията им от процедурата за възлагане на обществената пърочка.

Снимка: pixels.com

Дружеството„Визьор” от Хасково ще достави 700 тона пелети на Община Смолян през следващите три години. Това стана ясно при възлагането на обществена поръчка, в която водещо условие е била „Стратегия за управление на риска“. Търгът, както вече стана известно, бе спечелен от компанията, която е собственост на родителите на депутат от ГЕРБ Делян Добрев.

Договорът с компанията им е подписан на 30 юни т. г. между кметът на Смолян Николай Мелемов и съдружниците във „Визьор” Златка и Александър Добреви. Нищо необичайно за политическата реалност в България, където всеки ден обществени поръчки се печелят от фирми, близки до управляващите. Нищо необичайно, ако „Визьор“ бе избрана заради по-ниска цена или по-високо качество на пелетите, които ще доставя. А не след фактическото отстраняване на останалите участници в конкурса.

Предизвестеният победител

Поръчката за периодични доставки на пелети за отопление е обявена от община Смолян в началото на годината. Прогнозната цена на доставките е „от 452 лв.“ на тон., а тежестта на критериите за възлагане на поръчката са: цена – 60%, срок на доставка – 20% и … управление на риска – 20%. Документи за участие в търга подават три дружества – „Визьор“, „Хайтек“ и „Топливо“.

„Хайтек“ е отстранена от участие още на първото заседание на комисията заради това, че ценовото й предложение не е било поставено в отделен запечатан плик. На следващото заседание при разглеждане на техническите предложения е отстранен и вторият участник – акционерното дружество „Топливо”. Мотивът – „съществен пропуск в представената „Стратегия за управление на риска”.

„Пропускът” е констатиран от тричленната комисия, назначена със заповед на кмета на Смолян Николай Мелемов. Тя включва трима служители на Общината – юрисконсулт, счетоводител и специалист от дирекция „Административно и информационно обслужване”. В документите няма експертна оценка на стратегиите, каквото е изискването на Закона за обществените поръчки в случаите, в които показателите за качество са количествено неопределими. Това показа проверка на документацията за провеждане на търга. Така до финала му без конкуренция достига само „Визьор“. Кметът на Смолян, който е и областен ръководител на ГЕРБ, сключва договор с родителите на колегата си в Хасково Делян Добрев – областен шеф на ГЕРБ в града. Цената, на която те ще доставят договорените пелети е почти 407 лв. на тон.

Александър Добрев, баща на депутата от ГЕРБ Делян Добрев.
Снимка: „Отзвук“

Рискови ли са доставките на пелети?

През 2017 г. обществени поръчки за доставка на пелети са обявили общините Бургас, Лесичово, Лом, Ситово, Тутракан, Своге, Ардино и Смолян, както и Главна дирекция „Гранична полиция”, Югозападно държавно предприятие – Благоевград и две училища – „Христо Ботев“ в София и „Св. Паисий Хилендарски“ в Златица. С изключение на Смолян всички останали възложители са заложили само един критерий за избор на победител – най-ниска цена.

Пристрастяване

За десетте месеца от началото на 2017 г. Смолян е обявил 10 обществени поръчки. В нито една от тях най-ниската цена не е критерий за оценка на офертите. За обявения през април конкурс за ремонт на улици и надлези на стойност 3.6 млн. лв. водещ при избор на победител е критерият „Организация за изпълнение на поръчката” с 60% тежест. Цената е с тежест едва 40%.

Със същите критерии за възлагане през май т. г. е обявена и поръчката за ремонт на четири училища и една детска градина за над 5.5 млн. лв. А най-новите обществени поръчки илюстрират очевидното „пристрастяване” на администрацията, ръководена от кмета на Смолян Николай Мелемов към „управлението на риска”.

Кметът на Смолян Николай Мелемов
Снимка: „Отзвук“

В обявеното на 15 юли т. г. публично състезание за избор на фирма, която да извърши реконструкция на водопровода в село Момчиловци за близо 2 милиона лева, цената формира само 30% от крайната оценка. С 50% тежест е „Стратегията за управление на риска”.

С абсолютно същите критерии (50% управление на риска, 30% цена и 20% срок) ще бъдат оценявани и офертите в обявените през октомври процедури за строителство на пътища към селата Виево и Сивино. Те са за близо 1.4 млн. лева. При липсата на обективни критерии за оценка на тези стратегии кметът на Смолян на практика ще придобие неограничена свобода на избор на бъдещия изпълнител на обществените поръчки.

Какво е „управление на риска“?

Дефиниция за управлението на риска дава Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор. „Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.” – пише в чл. 12, ал. 2 на Закона. Той задължава бюджетните организации, общинските предприятия и всички, които се разпореждат със средства по европейски програми, да изработват стратегии за управление на риска, както и да ги актуализират на всеки три години. Община Смолян, която отстранява от участие в обществени поръчки фирми заради съществени пропуски в техните стратегии, няма такава стратегия, показа проверка на „За истината“. На сайта й в меню „Стратегически програми” са изброени 19 програми, планове и стратегии. В нито един от тях за „управление на риска“ не е спомената и дума.

Смисълът на обществените поръчки е да се гарантира реалната конкуренция. Затова и законът не допуска използването на показатели, които не позволяват ясна мотивация за избора на победител в процедурите. Сега, прилагайки универсалното си „ноу-хау”„стратегията за управление на риска“ при явно пренебрегване на закона, местната администрация и кметът на Смолян придобиват неограничена свобода при възлагането на дейности, за които се плаща с публични средства. А така изборът винаги се оказва предрешен.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините