BG | EN

„Обстоятелства за евентуално престъпление“, или как се губи на инат

  • Съдебно решение от 2010 г. връща на Община Дряново приватизирани имоти заради нарушен договор
  • Девет години по-късно кметът на града отказва да ги актува като общинска собственост
  • През цялото това време бившите собственици на имотите продължават да ги отдават под наем
Сградата в центъра на Дряново, продадена от Общината за под 100 хил. лв. се препродава от новия си собственик за 180 хил. евро.
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

На 13 февруари т.г. Окръжна прокуратура Габрово изпрати на Специализираната прокуратура преписка, съдържаща „обстоятелства за евентуално престъпление“ по чл. 219 от Наказателния кодекс, извършено от кмета Дряново Мирослав Семов. Посоченият текст се отнася за безстопанственост на длъжностно лице, довела до разпиляване на собственост и липса на контрол върху работата на служители, отговорни за обществено имущество. Наказанието, предвидено в тези случаи, е лишаване от свобода от две до осем години или глоба до 5 хил. лв.

Преписката в габровската прокуратура е образувана по сигнал, подаден в началото на февруари 2019 г. от Трифон Панчев – жител на Дряново и народния представител Кристина Сидорова /БСП/. Със сигнала двамата искат прокуратурата да установи дали кметът Мирослав Семов е пренебрегнал задължението да върне на Общината сгради в центъра на Дряново, обект на приватизационна сделка, обявена в последствие от съда за нищожна. Въпреки че от тогава са минали девет години, Община Дряново не е предприела нищо за влизане във владение в своя имот, се твърди в изпратеното до прокуратурата. Според Панчев и Сидорова бездействието на общинската управа е ощетило Община Дряново със стотици хиляди лева.

Собственик без собственост

От девет години помещения в сгради, чийто собственик би трябвало да е Община Дряново, се отдават под наем от частна фирма, а в бюджета на Дряново не влиза и стотинка. Фирмата е „Сидра груп“ ООД. Дружеството е регистрирано през юни 2009 г. с адрес на управление в София и предмет на дейност „търговия, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и всяка друга незабранена от закона дейност“. Съдружници в него са Цветозар Велчев и Евтим Николов, двамата са вписани и като управители. При основаването си „Сидра груп“ е с капитал 119 хил. лв., внесен като непарична вноска. Става дума за две масивни общински сгради, строени за битов комбинат през 1968 г. и 1974 г., прилежащия към една от тях терен с големина 640 кв. м., трафопост, описан като едноетажна полуподземна сграда и терен от 650 кв. м. Всичко това е оценено от вещо лице на 119 хил. лв.. Дружеството няма взаимоотношения с местната Община, поне на хартия. Собствениците му обаче имат.

Чрез приватизация към инвестиции и работни места

Цветозар Велчев и Евтим Николов, съдружници и управители в „Сидра груп“, са бивши съдружници и в друго дружество – „Абко Комерс“. С него на 14 март 2003 г. общинският съвет в Дряново подписва договор за приватизация на цех за конфекция – обособена част от имотите на едноличното дряновско дружество “Боби Денчев“. Целта на приватизацията, записана в договора, е „инвестиции, производствена и търговска дейност, а не да се ликвидират, закрият или замразят основните дейности, осъществявани в имота“. Стойността на сделката е 151 хил. лв. С 136 хил. лв. от тях купувачът се задължава да погаси задължения на бившето предприятие към Националния осигурителен институт и така на практика Общината получава само 15 800 лв.

Въпреки, че договорът за продажбата на тази сграда е разтрогнат от съда, Община Дряново отказва да влезе във владение на тази масивна четириетажна сграда
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

В приватизационният договор са заложени две ограничения за купувача. За период от пет години той няма право да прехвърля вещи и имоти, обект на сделката. За същия срок не може да прехвърля и правата и задълженията по договора на трето лице без писмено съгласие на Общински съвет в Дряново. Със същия договор „Авко Комерс“ се задължава да инвестира 152 хил. лв. за 5 години в сградите, в които е имало шивашко производство и да поддържа определен брой работници според план за трудова заетост, неразделна част от договора за приватизация.

С полагането на подписа си под договора от „Абко комерс“ са поели и задължението да представят ежегодно в Община Дряново писмени отчети за направените инвестиции и броя на откритите работни места.

Ангажименти на хартия

През 2003 г., когато „Абко Комерс“ придобива шивашкия цех, в него е имало 84 работници, става ясно от назначена през 2008 г. съдебна експертиза. Тя установява, че пет години по-късно средносписъчният състав на дружеството е от трима души, а инвестициите са близо 45 хил. лв., вместо договорените 152 хил. лв.

Назначената експертиза установява, че не е спазена и забраната за прехвърляне на имотите, обект на приватизационната сделка. През ноември 2005 г. те са влезли като непарична вноска в капитала на новоучреденото „Сидра Груп“. В това дружество съдружници са „Абко комерс“ и двамата му собственици дотогава – Цветозар Велчев и Евтим Николов. В същото време „Абко Комерс“ вече е прехвърлена на британският гражданин Маркус Хийт. С договора за покупко-продажба той вече е собственик и на земята, обект на приватизационната сделка от 2003 г.

Община Дряново не е уведомена за нито една от тези сделки, което става причина през 2008 г. тогавашният кмет Иван Николов да заведе дело за разтрогване на приватизационния договор с „Абко Комерс“. Делото приключва с влязло в сила решение в полза на местната администрация в Дряново от 24 март 2010 г. на Великотърновски апелативен съд.

Съдебно решение ли?

Девет години по-късно сградите, приватизирани от „Абко Комерс“, са обявени за продажба от „Сидра Груп“. Обявената цената за единия имот е 180 хил. евро, за другия 250 хил. евро. Става за същите имоти, оценени от вещо лице на 119 хил. лв., с които собствениците на „Абко Комерс“ учредяват „Сидра груп“ и които Община Дряново е продала през 2003 г. за 150 хил. лв. В същите сгради и в момента има помещения, отдадени под наем за офиси, магазини и поизводствени цели, но от събираните наеми в бюджета на Дряново не влиза нищо. Защото наемодател е „Сидра Груп“ въпреки, че според съдебното решение от 24 март 2010 г. техен собственик би трябвало да е Община Дряново.

Постановлението на габровската прокуратура, с което преписката, касаеща приватизационната сделка на Община Дряново е препратена в Специализирана прокуратура.
Илюстрация: „За истината“

„Община Дряново в момента не се легитимира като собственик на имотите“, пише кметът Мирослав Семов в отговор на Заявление за достъп до обществена информация, подадено от гражданин на Дряново в началото на 2019 г. Според Семов „Сидра груп“ не е страна по приватизационния договор от 2003 г. /б.ред. страна е „Абко комерс“, чиито тогавашните собственици днес притежават „Сидра Груп“/. Освен това в исковата молба, с която бившият кмет иска разтрогване на приватизационния договор, не са отразени претенции към имотите на общината, заради което и в съдебното решение това не е постановено. С тези аргументи Семов отказва да актува сградите отново като общински.

Губещият

Доколко аргументите на Семов ще издържат при проверка от прокуратурата, ще стане ясно след нейното приключване. Тогава ще стане ясно и дали Община Дряново е собственик на сградите, които е продала по силата на договор, обявен от съда за нищожен. Защото кметът Семов може да се окаже прав – дружеството, което днес е стопанин на бившите общински имоти действително няма нищо общо с Община Дряново. А тогава кой контролира сделките, сключени от едни и същи лица, но през различни търговски дружества?

Едно обаче е ясно – загубите са за бюджета и гражданите на Дряново.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините