BG | EN

Край Гълъбово ще се строи ТЕЦ за изгаряне на отпадъци

Мястото където ще се изгражда централата за изгаряне на отпадъци
Снимка: Google street view

Общинският съвет на Гълъбово разреши изграждането на ТЕЦ за изгаряне на отпадъци. Това стана с решение, взето на свикана извънредно сесия на 25 януари т.г.

На нея като първа точка съветниците дадоха предварително съгласие за промяна на предназначението на земи „за нуждите на изграждане на технически инфраструктурен и енергиен обект от значение за социално-икономическото развитие на Община Гълъбово“.

Решението е в полза на дружество „Систек инвест” ООД, в което Общината има миноритарен дял.

Гълъбово дава без търг за 50 години над 2 хил. дка терени за соларни паркове

За реализацията на своето намерение фирмата трябва да купи няколко общински имота. Единият е в местност Чифлика, други четири – в землището на с. Обручище и шести, който представлява дере от близо 26 дка.

В тези терени трябва да се изгради обект с дългото название „Топлоелектрическа централа /ТЕЦ/, ползваща сертифицирано гориво от твърди битови отпадъци /RDF/* за основно гориво, прилежащи индустриални производства, ползващи електрическа и топлинна енергия от нея, открити и закрити складови площи, както и на прилежащата техническа инфраструктура за присъединяване на ТЕЦ-а към преносната мрежа“.

Община Гълъбово става съдружник с 1,60 лв. в дружество с капитал 8 лв.

Общинският съвет в Гълъбово предварително даде и съгласие за учредяване на срочно, възмездно право на строеж без търг или конкурс на „Систек енерджи“ ЕООД за изграждане на ТЕЦ-а, като това трябва да стане на пазарна цена. Правото на строеж е за срок от 50 години. Срокът на изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта е 3 години, считано от влизане в сила на разрешението за строеж. Въпросните имоти, където е предвиден строежът, се намират северно от Гълъбово на половината път до съседното с. Любеново.

През август 2023 г. Община Гълъбово стана съдружник в търговско дружество „Систек инвест” ООД, с размер на дяловото си участие 2 хил. лв. Партньорът й е „Систек енерджи“ ЕООД, чийто капитал е по-голям – 3 хил. лв.

Кой е партньорът?

„Систек енедржи “ ЕООД е регистрирано в София, район „Триадица“, бул.„Витоша“ №66. Фирмата е основана на 10 април 2023 година. Едноличен собственик на капитала от 1000 лева е гражданинът на Федерална република Германия Ченк Каракая.
В предмета на дейност на дружеството е записано „проектиране и изграждане на инсталации за производство на електрически ток и енергия, проектиране и производство на системи, изготвяне и производство на генератори на електроенергия”.

Влиянието върху околната среда

При изгарянето на RDF сде образува 4 до 6 пъти повече пепел в сравнение с изгарянето на въглища. На теория RDF горивото от отпадъци трябва да е с високи концентрации на хартия и пластмаси, но реално то може да съдържа и други материали с неясен произход. Те могат да влошат характеристиките на отпадъчните горивни газове – формирането на хлороводород, който да има корозивен ефект върху вътрешните повърхности на горелката и тръбните участъци на котела.

Гъсти черни облаци от ТЕЦ „Брикел“ скриха небето над Гълъбово (видео)

В RDF е възможно наличието на фини частици метал и стъкло. Отстраняването на тези частици е трудно, поради техните специфични физични и аеродинамични свойства. Дори при съдържание под 1%, върху топлопреносните повърхности на котела се образуват отлагания от силициев диоксид и метални оксиди. Това може да доведе до непланирано спиране на котела и необходимост от извършване на ремонтни дейности.

Приложение и разпространение

Твърдото гориво от отпадъци се използва главно в промишлени и моно-базирани електроцентрали. RDF се използват предимно в рамките на Европейския съюз в страни с висок стандарт на рециклиране на отпадъци, както в Австрия, Германия и Холандия. Отпадъците там се третират със строг контрол от инспекционните дружества.


*RDF , Refuse Derived Fuel (нарича се още: solid recovered fuel, specified recovered fuel (SRF)) е гориво, произведено от различни видове отпадъци, като „твърди битови отпадъци“ (MSW), промишлени сухи отпадъци и отпадъци от различни търговски обекти). Представлява раздробената фракция на отпадъка. По състав RDF е смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост (например хартия, пластмаса) в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. Терминът RDF не е законово дефиниран.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините