BG | EN

„Кметът на Благоевград не изпълни решение на съда и остави без приходи най-старото читалище в града (видео)

Пренебренебрежителното отношение на кмета на Благоевград Атанас Камбитов към решение на Върховния Административен съд лишава най-старата културна институция в града от възможност да се развива.

Читалище „Никола Вапцаров“ В Благоевград
Снимка: Мариета Димитрова

Повече от 30 години Читалище „Никола Й. Вапцаров“, което е най-старият културен институт в Благоевград чака обновяване. В нея няма отопление, а освен това не отговаря и на изискванията за пожарна безопасност. Въпреки това там развиват дейността си 15 състава с над 500 участници. Според председателя на читалището Васил Новоселски единствените приходи, на които е разчитал, са идвали от малък кафе – клуб. Преди три години обаче той бе отнет в полза на местната общинска администрация въпреки решение на Върховния административен съд.

Спорът за обекта, намиращ се в сградата на читалището, който е публична общинска собственост, възникна след решение на Общинския съвет в Благоевград от 25 април 2014 г. Според него за имота трябваше да бъде проведен търг за отдаване под наем, след което кафе – клубът да бъде иззет по административен ред.

Още тогава Васил Новоселски отправи предупреждение към кмета на Благоевград Атанас Камбитов, че тези действия са незаконосъобразни като се позова на Закона за Народните читалища, който им осигурява особена защита. Въпреки това кафе-клубът бе отнет и обявен на търг.

Търгът

През юли 2014 година осем фирми заявиха желание да наемат кафе-клуба в читалище „Никола Й. Вапцаров”. От тях само шест подадоха оферти за участие в търга. Най-висока цена от 4771 лв. месечен наем без ДДС предложи Едноличния търговец „Георги Грънчаров. Така той логично спечели наддаването.

Читалищното настоятелство подаде жалба в Административен съд за спиране на търга, но тя бе отхвърлена с мотив, че помещението, в което се намира кафе-клубът, не се използва за творческа дейност. Тогава като компенсация“”кметът на Благоевград Атанас Камбитов обяви, че администрацията му ще отделя по 1000 лв. месечно от наема на кафе-клуба за издръжка на читалището.

Под наем, без наем

Проверка на “За истината” показа, че от април 2015 г. дружеството „Георги Грънчаров” не е плащало наема си, заради което и обещаната част от него, предвидена за издръжка на читалището, не е била превеждана от общинската администрация.

Няколкото опита, да се свържем с Грънчаров останаха без резултат. От разговора с него трябваше да стане ясно по каква причина той не е плащал наема си и дали към момента има задължения към общината. Бизнесменът категорично отказва коментар пред медиите и не желае да отговаря на поставените въпроси. Интересно е, че община Благоевград също отбягва отговорите на въпроси по темата.

Междувременно председателят на читалище “Никола Й. Вапцаров”даде на съд община Благоевград и поиска обратно обекта, който е основен източник на финансиране за дейността, която развива.

Един “висящ спор”

С Решение на Върховният административен съд от 6 май 2015 г. заповедта на на кмета на Благоевград за изземване на заведението в полза на общината бе отменена. Решението бе окончателно, не подлежеше на обжалване и предполагаше край на спора. Въпреки това той продължава и до днес, тъй като администрацията на Атанас Камбитов отказа да изпълни постановеното от съда и продължава да стопанисва заведението.

През юни 2015 година, въпреки постановеното решение на ВАС, Камбитов е изпратил препоръчително писмо до всички частни съдебни изпълнители в Благоевград. С него той ги информира, че общинската администрация е едноличен собственик на кафе-клуба, поради което те не би трябвало да образуват изпълнително дело или да предприемат съдебно – изпълнителни действия по отношения на кафе – клуба.

Като допълнителен довод кметът на Благоевград изтъква и наличието на “висящ съдебен спор”. Това обаче не отговаря на истината, тъй като Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. През това време едноличният търговец „Георги Грънчаров” , продължава да стопанисва обекта, без да е ясно дали плаща наема си, тъй като няма отговор на официалното запитване, което изпратихме до зам.- кмета по икономическите дейности на община Благоевград Иво Николов.

В очакване на по-добри дни

Според кмета на Благоевград Атанас Камбитов за следващите две години по приоритетната ос „Културна инфраструктура“ на финансираната с европейски средства програма “Региони в растеж”, общината вече е заложила проект за ремонт за читалище “Никола Й. Вапцаров”. Финансирането на дейностите от страна на общината би трябвало да е в размер на 215 хил. лв. Останалите средства се очаква да бъдат осигурени по проекта, ако той бъде одобрен.

Подобни разговори се водят периодично през последните години, но на практика нищо не се случва. За това Васил Новоселски твърди, че не вярва на казаното от Камбитов.

В края на ноември той постави проблемите на най-стария културен институт в областния център пред общинския съвет.

„Постройката е в много лошо състояние, каза Новоселски. Имаме 15 състава с над 500 участници, а залите не се отопляват от 30 години. Противопожарната система също трябва да се обнови, за да се гарантира безопасността на хората. Вентилационна система никога не е имало”.

Според председателят на читалищното настоятелство твърде малко са и залите за репетиции. В сградата има 500-600 квадратни метра неизползваема площ, върху която може да се изградят поне още две просторни помещения. Само за миналата година читалището е имало над 160 големи сценични изяви. А самодейците са спечелили повече от 60 златни, сребърни и бронзови медали в различни конкурси. За общинската администрация в Благоевград всичко това явно няма никакво значение.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините