Как Техническият университет в Габрово е издавал невалидни документи за следдипломна квалификация

У нас има регламент, определящ кой може да присъжда квалификационните степени на педагозите, но никой не контролира спазването му

Обявлението за нелегитимните курсове, организирани от Техническия университет в Габрово
Илюстрация: „За истината“

Учители, получили професионална квалификационна степен от Центъра за следдипломна квалификация на Техническия университет в Габрово, се оказаха с нелегитимни дипломи.

Повечето от тях не подозират, че са попаднали в незаконна, макар и съвсем легална схема за издаване удостоверения „на килограм“. Скандалното е, че в университета знаят, че нямат право да организират обученията, но въпреки това ги провеждат.

В България вероятно има стотици, а може би и хиляди, учители, които имат степен на квалификация извън регламента. По неофициални данни до момента само от Техническия университет в Габрово са издадени над 170 удостоверения за учителска квалификация, но е възможно броят им да е много по-голям. Това може да бъде засечено само по един начин – ако по пътя към следващата степен (най-ниската е пета, най-високата – първа, б.ред.) кандидатите изберат легитимно заведение, т.е. департамент към университет, акредитиран да обучава учители за допълнителна квалификация.

Притеснително разминаване

Такъв е случаят с две учителки, завършили курс за пета квалификационна степен в Центъра за следдипломна квалификация в Технически университет-Габрово. След време двете потърсили за следващата степен друг обучител. Подали документи в Департамента за информация и обучение на учители към Тракийския университет в Стара Загора. Когато в департамента разгледали удостоверенията от Габрово, се натъкнали на притеснително разминаване. Датата на заповедта, с която се присъжда степен, била отпреди датата от протокола на защитата, т.е. първо са получили степен, след това са държали изпит за нея. Към това се добавя обстоятелството, че удостоверенията са от Център за следдипломна квалификация, който няма право да ги издава, тъй като няма задължителната акредитация от Министерството на образованието.

Удостоверение от Техническия университет в Габрово, на което се вижда, че датата на заповедта за присъждане на степен е отпреди датата на изпитния протокол
Илюстрация: „За истината“

Департамент, не център

Кой у нас има право да издава документ за степен на учителска квалификация, е регламентирано в Наредба 12 от септември 2016 г. на Министерството на образованието и науката. В чл. 55 от нея е записано, че процедурата по придобиване на професионално-квалификационна степен се осъществява от департамент на висше училище, което провежда обучение за придобиване на квалификация „учител“. Друго условие е висшето училище да има програмна акредитация за магистърски програми по специалности, които съответстват на предмети, изучавани в училище. Това ще рече, че ако учител по биология иска да получи по-висока степен на квалификация, той трябва да премине обучението си в департамент към ВУЗ, в който се подготвят учители по биология. В Габрово нито имат департамент за квалификация на учители, нито програмна акредитация да подготвят учители. А това, по силата на наредбата на МОН, прави свидетелствата им за придобита степен на квалификация невалидни.

В департамента към Тракийския иниверситет най-напред задържали удостоверенията на двете учителки. Тъй като не знаели как да постъпят, а случаят не бил единичен, изпратили писмо до Министерството на образованието, с което помолили за указания. Към датата на публикацията на този текст отговор от МОН няма.

Само документи, таксите – по-късно

В университета в Габрово няма как да не знаят, че работят извън закона. Въпреки това и в момента там продължават да се приемат документи от учители, които искат да повишат квалификационната си степен, потвърди проверка на „За истината“. Не вземат обаче такси.

„Тъй като от десетина дни има решение на Академичния съвет курсовете за професионална степен да се прехвърлят към езиковия департамент, в момента приемаме само документи, но няма решение как ще се плащат таксите“, обясни по телефон служителка, на която автор на „За истината“ се представи за учител. Не е изключено промяната да е в резултат на обясненията, които двете „ужилени“ учителки поискали от ръководството на Висшето учебно заведение за оказалите се нелегитимни удостоверения, които са им издадени. Илюстрация: „За истината“

В сайта на Националната агенция за оценяване и акредитация е публикувана информация, според която Техническият университет в Габрово не може да провежда и квалификационни курсове

Според източник на „За истината“ случаят е предизвикал паника в габровския технически университет, което довело до спешно заседание на Академичния съвет на 2 юли т.г.

В протокола от това заседание, с който „За истината“ разполага, се вижда, че действително обучението на учители се прехвърля към езиковия департамент. На заседанието е взето още решение директорът на Центъра за следдипломна квалификация да актуализира учебната документация за учителските квалификации. Дали това не означава, че училището трябва да се освободи от доказателствата за нелегитимната дейност?

От едно нарушение – в друго

Прехвърлянето на обученията към езиковия департамент не бива да приспива учителите, които смятат да кандидатстват там, защото въпросният департамент също няма програмна акредитация по професия „учител“. Това показва справка в Национална агенция за оценяване и акредитация. А това може да означава само едно – в Габрово искат да се доближат до закона, който казва, че учителските обучения се провеждат в департамент за подготовка на учители. И понеже не подготвят учители, стига им само думата „департамент“, пък ако номерът мине – добре.

Твърде голям избор

В Центъра за следдипломна квалификация в Габрово има списък с 58 направления, в които може да се получи квалификация. Сред тях са някои твърде отдалечени от техническата сфера, от езиковата – също. Като „моделиране и конструиране на обувни изделия“, „социален асистент-детегледач“, „болногледач“, „помощник медицински сестри“, „курс за масажист-терапевт“, работа с деца със специални образователни потребности“ и др. Извън този брой е курсът за шофьори. Под номер три в дългия списък е записано „Обучение на учители за придобиване на професионална квалификационна степен – 5, 4, 3, 2, 1“. Тъй като предлаганото обучение не е тайна, информация за него има на сайта на университета, едва ли някой би се усъмнил, че става дума за дейност извън нормативната уредба. Вероятно затова учители лесно се подлъгват.

Предлагането като капан

Оказва се, че Техническият университет в Габрово не е единствен, който издава удостоверения за квалификация на учители извън регламента на МОН. Проучване на „За истината“ сочи, че у нас документ за клас квалификация може да издава всеки, който има фондация, учебен център или фирма. В интернет изобилства от предложения и възможности, дори Синдикатът на българските учители организира подобни обучения срещу заплащане. Таксите за този вид обучения варират според степента на квалификация и са между 50 и 100 лв.

В Информационния регистър на МОН са вписани над сто организации, които предлагат обучителни програми на учители, след което присъждат квалификационна степен. Не само броят им е голям, но и темите на обученията, някои доста объркващи и определено извън училищната реалност. Въпреки това са преминали одобрението на МОН.

Документ с „предварително изпълнение“

„За истината“ попадна на фрапиращ случай, в който удостоверение от фондация „Кузманов“ от дата 30 юли 2019 г. (т.е. след около три седмци), удостоверява, че лицето, притежател на документа, е преминало тематичен курс на тема „Портфолио на учители“ на 12 и 13 юли 2019 г. с продължителност 16 академични часа. Ясно е, че от въпросната фондация изпреварват времето, а с документа, който са издали, се присъжда първа квалификационна степен на неговия притежател. Това ще му носи по 90 лв. над заплатата всеки месец, докато се пенсионира.

Колко такива удостоверения са издадени от различни фондации и организации, никой не знае. Държавата няма практика да следи всички, които дават квалификационните степени на педагозите, обясни за „За истината“ човек от системата, отлично запознат с нейните пороци. А би трябвало, защото от бюджета излизат парите, които учителите с ПКС получават над заплатите си – 30 лв. за пета степен, 35 лв. за четвърта, 50 лв. за трета, 70 лв. за втора и за най-високата, първа степен – 90 лв. На пръв поглед става дума за дребни суми, но у нас почти няма учител, който да не получава допълнително заради степен на квалификация. По данни на Националния статистически институт в България работят 67 хил. учители.

Извън съмнение е, че всеки има право сам да избере как, къде, за колко време и срещу каква сума да повиши своята квалификация. Важно е обаче да се отбележи, че при наличието на действаща нормативна уредба, учителите, от които се очаква да предават знания и умения на децата и младите хора, би трябвало да могат да отсеят фалшивите обучители. Елементарна компютърна грамотност е необходима, за да се запознаеш както със законовите изисквания, така и с възможностите да получиш по-висока квалификация според тях. Затова ако някои се оказват с нелигитимни удостоверения, то вината е колкото тяхна, толкова и на мнимите обучители, но най-вече на държавата, която проявява пълно безхаберие, отказвайки да упражни контрол върху начините, по които се квалифицират учителите.

На 4 юли т.г. „За истината“ изпрати въпроси до Технически ниверситет в Габрово по реда на Закона за достъп до обществена информация, с които бе поискана информация за броя удостоверения за квалификация на учители, издадени от Центъра за следдипломна квалификация, за какъв период от време са издадени и има ли решение на Академичния съвет за обучение на учители за присъждане на ПКС. Срокът за отговор тече. В началото на тази седмица бяха изпратени въпроси и до Министерството на образованието и директора на Центъра за следдипломна квалификация в Габрово. До този момент отговор няма.

Междувременно в Габрово продължават да приемат документи от учители, желаещи да повишат квалификацията си. Срокът за записване за есенните обучения е 31 юли т.г.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам