Как документирано старо свлачище, стана „нововъзникнало обстоятелство“

Осем дни след пускането на пътя в експлоатация, АПИ започна спешно укрепване

Точно осем дни, след като бе открита и последната дванайсеткилометрова отсечка от обхода на Габрово, в района се изля дъжд, след който към новоизграденото трасе се свлякоха пръст и кал. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) започнаха спешни укрепителни работи за своя сметка, т.е. за сметка на данъкоплатците, въпреки, че проектът се финансира по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013“. Заради забавяне на строителството извън крайния срок обаче, се наложи държавата да съфинансира довършването, а сега и обезопасяването му, като с пари от бюджета се укрепват крайпътните откоси. Тази част от обезопасяване на пътя не е залегнала в проекта, чиято стойност с ДДС е 93 млн. лв. Сигурно защото за опасност от свличане на земни маси се разбрало при едно „нововъзникнало обстоятелство“, каквото според министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова е дъждът.

Как при този бюджет, ще бъде защитена необходимостта укрепителните дейности по трасето да бъдат за сметка на републиканския бюджет, попита в парламента народният представител от Габрово Кристина Сидорова (БСП). В отговора си регионалният министър обяснява: „По време на строителството на обходния път на Габрово възникнаха проблеми от геоложко естество. Тези нововъзникнали обстоятелства не са в обхвата на текущия проект и по тази причина не са предвидени обезопасителни съоръжения, които да предотвратят свличането на земна маса“.

Връзката с метеорологията

След това министър Аврамова обяснява, че на 12 юни в района на Габрово са паднали валежи с количество от 42 литра на квадратен метър, което „е близо до месечната сума на валежите през юни в региона и което от своя страна доведе до преовлажняване на терени и създаване на предпоставки за свличане на скални маси“. Това е станало причина от Агенция „Пътна инфраструктура“ „да осигурят дълготрайна устойчивост на откосите“.

За цвета на пътното строителство, но отзад напред

Част от пуснатия в експлоатация на 4 юни т.г. обходен път на Габрово е най-голямото изграждано досега у нас стоманобетоново мостово съоръжение с дължина 640 м и отвор 160 м, построено по метода „конзолно бетониране“. По тази технология се изграждат мостове с най-големи отвори, а в България този е третият такъв след виадукта на 48-ми км на автомагистрала „Хемус“ и виадукта на пътя Подкова – Маказа.

В новоизградената отсечка от обходния път на Габрово е и тунелът под Бакойския баир, който е строен по нов австрийски метод. Съоръжението е с една тръба с две ленти за движение, две водещи ивици и тротоари, със системи за безопасност като вентилация, светлинна сигнализация, пожароизвестяване, видеонаблюдение и диспечерски пункт.

Освен тунела и мостовото съоръжение има и още два пътни възела и три по-малки моста, които свързват обходният път на Габрово с центъра на града.

Всичко това трудно кореспондира с недоглеждането, че пътят ще има нужда от укрепване, още повече, че излелият се на 12 юни т.г. държд едва ли ще е единственият в годините напред. Защо тогава не е предвидено, че крайпътните насипи имат нужда от укрепване, няма как да знаем.

Една година по-рано

За вероятността да се стигне до свличане на кал към новия път говори още преди една година Златка Петева, директор в АПИ, по време на заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Въпреки, че обходът на Габрово е от предишния програмен период, той е обект на дискусията заради изоставянето от крайния срок и решението на Европейската комисия да наложи на България финансови корекции в размер на 11 млн. лв. В протокола от това заседание четем: „Проблемите, които са свързани с изкопните работи в редица участъци, са породени от наличие на земни маси с потенциал за обрушване и свличане. Към момента се изготвя геоложко становище и очакваме идейни решения за укрепване на откосите и тяхното обезопасяване“ (от изказване на Златка Петева, б.ред.)

Откриването – на живо и преди дъжда

Ясно е, че една година преди министър-председателят да мине „на живо във фейсбук“ по обхода на Габрово, шофирайки лично джипа си, в АПИ са знаели за необходимостта от укрепване на откосите, за да бъдат обезопасени, което прави обяснението на министър Аврамова за необичайно силния дъжд в района комично.

Междувременно Българската държава очаква отговор от Европейската комисия на молбата да преразгледа решението си за финансови корекции на проекта „Обход на Габрово“ заради забавеното му изграждане. Държавата имала неформално уверение, че в Брюксел ще преразгледат решението си за налагане на санкцията, обяви през есента на 2019 г. министърът на транспорта Росен Желязков в Народното събрение. Той обаче не отрече, че компромис би бил възможен само, ако обходът бъде завършен в рамките на 2019 г. Целият път бе пуснат в екплоатация половин година по-късно.

Тези дни министър Аврамова обясни в Парламента, че България подготвя „аргументиран отговор, в който да представи своите коментари за завършване на обекта“. Отговорът на държавата трябва да бъде изпратен до 12 юли т.г.

Обходният път на Габрово е с обща дължина 23 км. Част е от транспортното направление Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението в посока север – юг. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам