BG | EN

„Еко Традекс Груп“ обжалва акт за 1500 лв. след трагичен инцидент с работник в Севлиево

С решение от 18 октомври 2017 г. Районен съд Севлиево потвърди като законосъобразна глобата от 1500 лв. на хасковската фирма „Еко Традекс Груп“. Дружеството, което изпълнява обществени поръчки за над 13 млн. лв. в града, обжалва решението.

След злополуката от 22 юли т.г. след която работникът Васил Заръбов на 66 години бе инвалидизиран с тежки гръбначни травми, „Инспекция по труда“ в Габрово извърши проверка, която приключи със заключението, че скелето, станало причина за тежкия инцидент не е било обезопасено. Освен това то е било използвано „в нарушение на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“.

Речено – несторено

В деня на проверката е издаден акт за спиране на скелето от експлоатация. Актът е връчен на представител на строителната фирма и срещу него към момента на връчването му не е имало възражения, пише в съдебното решение. По-късно, когато ще поискат от съда да отмени санкцията на „Инспекция по труда“ от „Еко Традекс Груп“ ще кажат, че „причината, поради която скелето е пропаднало, е единствено в поведението на работниците, които са работили върху него“.

Независимо от подадените възражения директорът на „Инспекция по труда“ в Габрово препотвърждава написаното в акта за административно нарушение и на 10 юли т.г. издава наказателно постановление, с което налага на „Еко Традекс Груп“ имуществена санкция в размер на едва 1500 лв., която сега от дружеството обжалват.

По това време Васил Заръбов е в болница. Сметката за лечението му достига 8 хил. лв., а семейството му получава уверение от представител на „Еко Традекс Груп“, че компанията ще поеме всички разходи по лечението му. До момент обаче, според роднини па нострадаля, пожелали да останат анонимни, не е оказана никаква помощ. От тук нататък единствения изход за тях е да търсят обезщетение по съдебен ред.

Хасковската връзка

Ремонтът е на стойност 320 хил. лв., от които участието на Община Севлиево е едва 30 хил. лв. Изпълнител на обществената поръчка е регистрираното в хасково дружество „Еко Традекс Груп“. Строителният надзор се осъществява от друга хасковска фирма – „Гарант“ ЕООД.

Санирането на сградата на районната противопожарна служба в Севлиево е обособена позиция, част от по-голяма обществена поръчка, която включва също мерки за енергийна ефективност в три училища и шест детски градини на Севлиево. Общата й стойност е 3,6 млн.лв. без ДДС.

Тържественото откриване на санираната сграда на противопожарната охрана в Севлиево. От ляво на дясно: главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, Министър на вътрешните работи. Валентин Радев и кметът на Севлиево Иван Иванов.
                                                                                                                         Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

Името на „Еко Традекс Груп“ АД нашумя покрай скандала с роднински назначения в Община Хасково и депутата от ГЕРБ Делян Добрев. Дружеството бе класирано от сайта Медиапул в топ три на фирмите, спечелили най-много обществени поръчки по програмата за саниране. През 2016 г. и 2017 г. само в община Севлиево то е спечелило поръчки за близо 8, 4 млн.лв. без ДДС за работа по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“. Компанията спечели и поръчката за зимно поддържане на пътищата в общината, заедно със севлиевската „Инфрастроежи“.

За боклука на три общини…

В началото на 2016 г. ДЗЗД „Еко Свят 2“ със седалище в Хасково, печели обществената поръчка за строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци в Севлиево, която трябва да поема боклука на три общини – Севлиево, Дряново и Сухиндол. Договорът е за 902  хил. лв. с ДДС и в него изрично е посочено, че е без осигурено финанасиране, като фирмата изпълнител поема финансовия риск по обезпечаване организацията и изпълнението на поръчката. Лицето, което представлява обединението, е Величко Минев. В дружеството участват още софийското „Реко инженеринг“ и хасковската „Еко Традекс Груп“.

След като инсталацията е готова от Общината обявяват процедура за избор на фирма, която да я поддържа и стопанисва. Договорът, който кметът на Севлиево подписва, е с „Еко-Титан Груп“ АД със седалище в Смолян. И това дружеството се представлява от Величко Минев, а в Съвета на директорите освен него влизат Даниел Гаргов и Тенчо Лилянов. Тримата са в Съвета на директорите и на „Еко Традекс Груп“.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините