BG | EN

Смолян в ТИТАНична хватка

Независимо от смените в кметския кабинет и състава на мнозинствата в Общинския съвет градът продължава да се задъхва в обръч от фирми – монополисти в обществените поръчки

Снимка: Община Смолян

През ноември 2011 г. бившият кмет на Смолян Дора Янкова (БСП) отстъпи кабинета си на Николай Мелемов (ГЕРБ). Основните послания в кампанията, с които той спечели изборите беше, че ще работи за намаляване на местните данъци и такси, които са сред най-високите в страната, и че ще „разсече октопода“. Но до сега, в средата на втория си мандат, Мелемов не само не изпълни обещаното, но и „творчески доразви“ наследеното от Дора Янкова през 2011 г.

Почти всички дейности, свързани с почистване, извозване на смет, депониране и обработка на битови отпадъци, зимна поддръжка, пътно строителство и поддръжка на общинската инфраструктура в Смолян от години се извършва от няколко дружества – „Титан-Клинър“ ООД, „Еко Традекс груп“ АД, „Еко – Титан Груп“ АД, както и консорциумите „Еко свят 2” ДЗЗД, „Спорт за Смолян“ ДЗЗД и „Смолян Е.К.“ ДЗЗД. Заради свързаността си през общи собственици те са известни и с общ „прякор“ – „Титан“. Съдружници в споменатите компании през годините са три физически лица от Хасково – Величко Минев, Даниел Гаргов и Тенчо Лилянов. От 2006 г. до сега бизнесът на тримата в Смолян, свързан с изпълнение на обществени поръчки, върви стремглаво нагоре, независимо от състава на мнозинствата в Общинския съвет или смените в кметския кабинет. Разходите на местната администрация за плащания по договори с дружествата им също растат. През 2015 г. Министерството на финансите нарежда Смолян сред най-задлъжнелите общини в страната – на второ място по поети ангажименти за разходи, на девето по размер на просрочени задължения, на 11-о по общия размер на дълга. До това са довели дейностите, свързани с битовите отпадъци, сочи доклад на АДФИ от 4.08.2017 г.

Кой кой е?

Величко Минев влиза в частния бизнеса след като на 5 август 1999 г. подава оставка като шеф на хасковския филиал на „Воинтех“, еднолично дружество на Министерство на отбраната. Малко преди това Емил Димитров (Ревизоро) беше дал пресконференция, на която обвини Минев, че е злоупотребил с 80 млн. лв. от продажбите на гориво, закупено по ниски цени от „Нефтохим“.

Тенчо Лилянов бе задържан през 1999 г. от полицията като участник в канал за контрабанда на цигари през граничния пункт „Ново Село“. Той има съдружия в десетки фирми в Хасково, Димитровград, София, Смолян, Велико Търново и други градове.

Старт без конкуренция

До 2006 г. местната администрация в Смолян сама извършваше събирането и извозването на сметта, поддържането на чистотата и зелените площи в града. Разходите за всички тези дейности не надхвърляха 800 хил. лв. годишно. В края на май 2006 г. тогавашният кмет Дора Янкова (БСП) обявява търг за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за всички тези дейности плюс почистване на снега, поддържане на парковете, зелените площи и озеленяване. Обявеният срок за изпълнение на поръчката е 15 години, а стойността й трябваше да бъде определяна всяка година с приетата от общинския съвет план-сметка за приходите от такса „Битови отпадъци“.

Според едно от изискванията, заложени в обявлението, кандидатите трябва да притежават и собствена техника за извършването на дейности по събирането и извозването на смет, чистенето на сняг и т.н.
На търга за възлагане на обществената поръчка се явява само един кандидат – „Титан Клинър” ООД и логично печели, след което сключва договор за 15 години, влязъл в сила на 01 октомври 2006 г. Годишната сума, която Смолян се задължава да плаща за извършените дейности, е 662398,38% от минималната работна заплата или в абсолютна стойност 1 млн. лв. при тогавашното й ниво от 160 лв. В момента, изчислена все по тази схема, сумата е вече близо 4 млн. лв. Към момента на сключване на договора съдружници в „Титан Клинър” са „Титан-АС“ (50%), Тенчо Лилянов (35%) и Величко Минев (15%).

В публикация на сайта „Биволъ“ от март т. г. Лилянов е споменат и като съдружник в компанията „Форуком“. Там негов партньор е Даниел Гаргов, който стана известен като „зетят на Делян Добрев“, тъй като е съпруг на първата му братовчедка. „Форуком“ притежава мажоритарен дял в друго дружество – „Еко традекс груп“, която бе класирана в „Топ 3“, на компаниите, получили най-много пари от програмата за саниране.

Бившият кмет на Смолян Дора Янкова (БСП)
Снимка: „Отзвук“

Късата памет

Два дни преди договорът на „Титан Клинър” за почистване на Смолян да влезе в сила – на 29 септември 2006 г., кметът Дора Янкова „забравя“ за изискването към участниците в обществената поръчка „да разполагат със специализирана техника и механизация за сметосъбиране и сметоизвозване“. Без оценка на лицензиран оценител и без решение на Общинския съвет тя дава всички 12 специализирани автомобила, с които до този момент общината е чистила града и извозвала сметта, под наем на „Титан Клинър”. Месечната сума, която дружеството се задължава да плаща за това, е 1820 лв.с ДДС. Заедно с дванайсетте общински автомобила в началото на ноември 2006 г. „Титан Клинър“ започва да използва и всички 1750 общински контейнери тип „Бобър“, както и 750 кофи тип „Мева“. Чак в края на 2009 г. се установява, че това става без договор за наем. Едва на 30 декември 2009 г. администрацията на Дора Янкова начислява месечен наем от… 60 стотинки на контейнер (общо 875 лв. без ДДС за 1750 контейнера) и 30 стотинки на кофа (187 лв. без ДДС за 750 броя).

Братовчеди, съпрузи и кумове

Дни след старта на 15-годишния договор за чистота с „Титан Клинър“ на 9 октомври 2006 г. кметът на Община Смолян Дора Янкова открива процедура и за възлагане на обществена поръчка за реконструкция на регионално депо за твърди битови отпадъци „Теклен дол“. Площадката е на около 15 км западно от града.

Срокът за подаване на оферти е само две седмици след получаването на обявлението в Агенцията за обществени поръчки. Междувременно на 24 октомври в Хасково се създава Консорциум „Еко традекс груп“, който моментално изготвя и подава оферта на стойност близо 10 млн. лв. с ДДС. Оферти подават и „Валмекс“ ООД – София, „Дюлгер“ ООД – Смолян, „Тракия – РМ“ ЕООД – Пловдив, „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД – София.

Комисията, назначена от Дора Янкова, класира на първо място като „икономически най-изгодната“ офертата на „Еко традекс груп“. Заради едно от условията, залегнало в условията за възлагане на обществената поръчка на 12 декември партньорите в „Еко традекс груп“ регистрират акционерно дружество, което носи същоото име като консорциума им. В него 99.99% от акциите са на „Форуком и компания“, а останалите съдружници са Даниел Гаргов с 30% и Надежда Лилянова със 70%. Председател на Съвета на директорите е пак братовчедката на Делян Добрев Росица Гаргова, а изпълнителен директор съпругът й Даниел Гаргов.

 

Снимка: Зарко Маринов
Снимка: Зарко Маринов

Аванс преди заем

Дора Янкова подписва договор с новоучреденото дружество и веднага му превежда 960 хил. лв. като авансово плащане.

През 2007 година компанията отчита 287 хил. лв. разходи за строително – монтажни работи и 250 хил. лв. за „външни“ изкопно-транспортни услуги по изграждането на депото за отпадъци в Теклен дол. Проверка в документацията на компанията обаче показва, че то е работило без персонал и е осигурявало само един човек за месеците от юли до декември с. г. Според годишния финансов отчет на фирмата разходите й за възнаграждения и осигуровки са едва 2 хиляди лв. В същото време от отчета става видно, че голяма част от средства за строителство на депо в Теклен дол, платени авансово от Дора Янкова са давани като заеми на свързани лица с лихва от 6%. След като отчита „външните услуги“, в края на годината „Еко традекс груп“ обявява печалба от 450 хил. лв.

Умножавай по две!

През октомври 2007 г. Община Смолян сключва още един договор с акционерното дружество „Еко традекс груп“ – този път за малко повече от 977 хил. лв. Това става без обявление заради „възникнали допълнителни строително-монтажни работи“ на депото „Текен дол“. След година – на 06 ноември 2008 г., с компанията е подписан и трети договор, отново без обявление и с пряко договаряне, този път за близо 4 млн. лв. Така общата стойност на определената като „икономически най-изгодна оферта“ достига почти 15 млн. лв. В последния работен ден на 2008 г. Дора Янкова пуска и нова обществена поръчка за изграждане на още две клетки в Теклен дол. Подадената единствена оферта за участие в търга е пак на „Еко традекс груп“ и е на стойност надхвърляща 6 млн. лв. Така цената за реконструкция на регионалното депо за твърди битови отпадъци на Смолян от 10 млн. лв. набъбва до почти 21 млн. лв.

Още докато върви строителството на депото в „Теклен дол“ община Смолян бърза да обяви обществена поръчка и за неговата експлоатация.

И този път получената оферта е само една. Тя е подадена от акционерното дружество „Еко – Титан Груп“. Проверката в търговския регистър показва, че неговите собственици са вече познати -„Клинър” ООД (90%) и „Еко традекс груп“ АД (10%). В съвета на директорите на „Еко Титан Груп“ в момента влизат Величко Минев, Даниел Гаргов и Тенчо Лилянов. Договорът за експлоатация на депото, подписан от кмета Дора Янкова на 10 юли 2008 г., е за 15 години и ще изтече чак в средата на 2023 г.

Печели Мелемов

Николай Мелемов Снимка: Община Смолян

През 2011 г. кмет на Смолян става Николай Мелемов (ГЕРБ). Още през първата година от мандата му планираната сума за почистване, озеленяване и поддръжка през зимата достига 3.1 млн. лв. Въпреки това, както и по времето на Дора Янкова, в края на февруари 2013 г. управителят на „Титан – Клинър” Христо Христов отново отчита, че инвестиционната програма на дружеството за предходната година не е изпълнена, поради „неритмичността на плащанията от страна на възложителя”.

Мелемов демонстрира и неочаквана приемственост и в управлението на депото „Текен дол“. Там той решава да изгради сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци на стойност 3.6 млн.лв. с ДДС. Обществената поръчка за нейното проектиране и строителство е спечелена от дружеството по Закона за задълженията и договорите и „Еко свят 2”. В него под привидно „нова външност“ изплуват все стари познати.

Управител е Величко Минев, а негови съдружници са „Еко традекс груп“ и компанията „Реко – Инженеринг“. За да бъде затворен цикъла на работа по депото „Теклен дол“ в началото на септември м. г. след обществена поръчка (по традиция с един единствен участник) договор за оператор на новата инсталация бе подписан с „Еко – Титан груп“ АД. Той е за срок от 5 години и е на стойност 3.6 млн. лв.

И това не е краят!

Оказва се, че сепараторът има нужда от подпорна стена, тъй като имало „опасност от свличане на земни и скални маси“. За това през януари 2016 г. кметът Мелемов подписва договор пак с „Еко свят 2” на стойност от почти 334 хил.лв..

Разширяване на дейността

След като налагат пълен контрол на всички дейности, свързани с битовите отпадъци, чистотата, озеленяването и чистенето на снега в Смолян, Величко Минев, Даниел Гаргов и Тенчо Лилянов се насочват и към строителството на сгради, спортни съоръжения, улици и пътища в Смолян.

ДЗЗД „Спорт за Смолян”, в която основен съдружник е „Еко традекс груп“ за почти 5 милиона лева извърши строителство на спортна площадка и ремонт на спортна зала и плувен басейн в града. При ремонта на басейна отново възникват „непредвидени обстоятелства“ и поръчката набъбва с още 1.9 млн. лв.

През „Смолян Е.К.“ ДЗЗД в момента „Еко традекс груп“ изпълнява обществена поръчка за ремонт на улици и пътища на територията на общината за 3 млн. лв..

И накрая – самоконтрол

През януари 2016 г. с решение на Общинският съвет в Смолян е създадена работна група от 8 съветника, която трябва да разгледа всички материали, касаещи сметосъбирането, да изготви становище и да го внесе за разглеждане и гласуване в съвета. Инициативата е на местната „Коалиция за развитие на Община Смолян“ (КРОС) и лидера й Кирил Асенов. Пет месеца по-късно – през май с. г. от осем членната група само двама отиват на среща с кмета Николай Мелемов, управителя на „Клинър” Христо Христов и представителя на собствениците Величко Минев. Според съобщение, разпространено от пресцентъра на общинската администрация, на срещата е взето решение не кметът на общината или Общинският съвет, а „опериращата фирма да разработи и предложи няколко сравнителни варианта, от които да се избере най-добрия за отчитане на дейността, качеството, отчетността и прозрачността.“ А Общината да отправи питане към Агенцията за обществени поръчки по какъв начин да бъде променен договора за чистене и извозване на битовите отпадъци и снега на територията й, за да бъде оптимизирана цената му. „В рамките на един месец ще се определи дата за следващата среща.“ – пише още в прессъобщението.

Днес, година и десет месеца по-късно, дата за следваща среща не е насрочена, няма резултат от питането до Агенцията за обществени поръчки, не са предложени варианти за следене на качество, отчетност и прозрачност.

А общинските съветници, които продължават да питат как се изпълняват договорите на Община Смолян с „Титан“, вече са малцинство.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините