BG | EN

Дирекцията по горите в Благоевград отдава имот в нарушение на закона

Заведение за хранене“ от близо 180 кв. м. в идеалния център на града е превърнато в магазин за дрехи без нужните разрешения

Заведенито за хранене в центъра на Благоевград, което без задължителната по закон процедура е превърнато в магазин за дрехи
Снимка: Мариета Димитрова

Помещение в идеалния център на Благоевград, към което интересът е сериозен заради локацията му, се превърна в магазин за дрехи, въпреки предназначението му като „заведение за хранене“. Така се оказва, че като затваря очите си за нарушението, собственикът на обекта – Регионалната дирекция по горите, е спестила на наемателя си както пари, така и време за откриването на магазина.

На какво се дължи тази щедрост би трябвало да отговори Иван Гергов, директорът на Дирекция по горите в Благоевград. До този момент обаче обратна връзка, след въпросите, които му бяха изпратени, няма.

По заповед на министъра

През август 2017 год. със Заповед на Министърът на земеделието – Румен Порожанов и след преписка изпратена от РДГ-Благоевград е обявена процедура за отдаване под наем за срок от 5 години, на имот – публична държавна собственост в центъра на Благоевград.

Имотът е апетитен, защото е на стратегическо място в пешеходната зона. Той се намира и в същата сграда, в която се помещава и местната Дирекция по горите. В продължение на доста години помещението стоеше празно въпреки, че интерес към него винаги е имало. По неизвестни причини до процедура по отдаването му обаче така и не се стигаше.

Помещението се състои от входно предверие, търговска зала, два санитарни възела, кухня със складови и обслужващи помещения и е с обща площ 178 кв.м. Предназначението му е „заведение за хранене“, както става ясно и от заповедта на министър Порожанов. В нея пише също, че обектът следва да се ползва „само по предназначение“.

Заповедта на министър Румен Порожанов, от която става ясно, че въпросното помещение е „заведение за хранене“
Илюстрация: „За истината“

Въпреки заповедта и закона

На 12 септември м.г. е проведен търг с открито наддаване, на който по неофициална информация се явяват 8 участника. Странното е, че по-голямата част от тях, изобщо не участват в наддаването. Така печели едноличното дружество „Тита 86“ със собственик Таня Станчева. Според Търговския регистър предметът на дейността и е „търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки“. Веднага след подписване на договора и последвалия козметичен ремонт, в помещението е открит магазин за дрехи.

Това се случва въпреки, че предназначението на имота не е сменено. В договора на „Тита 86“ с Районната дирекция по горите в Благоевград, също изрично е упоменато, че той е отреден за „заведение за хранене“, твърди източник на „За истината“. При това положение се оказва, че са нарушени и заповедта на министър Порожанов, и договора с регионалната дирекция по горите, и закона.

Какво е пропуснато?

Според сега действащото законодателство при предприемане на процедура за смяна на предназначението на имот, до официалното й приключване обектът не може да бъде ползван. По тази причина в конкретния случай въпросното помещение би следвало да се използва според неговото предназначение, определено с разрешение за ползване, издадено от Община Благоевград. Ако трябва да бъде превърнато в аптека, заведение, магазин за дрехи или нещо друго, то следва за тази дейност да бъде издадено ново разрешение за ползване.

За промяна на предназначението на даден имот са необходими одобрен проект и разрешение за строеж. Законът третира всяка промяна на предназначение на съществуващ недвижим имот (жилище, магазин, офис, ателие) като ново строителство.

Как се сменя статут?

Процедурата за промяна на предназначението на даден обект започва с изготвяне на инвестиционен проект, към който задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата. Когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта. Той се съгласува с експлоатационните дружества и се одобрява от експертен съвет по устройство на територията.

В края на процедурата се получава ново удостоверение за въвеждане в експлоатация, в което обекта е описан с новия си статут. Процедурата е уредена със Закона за устройство на територията. А самото предназначение на сградите и обектите в тях се определя с наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и регистри.

Колко струва промяната?

Цената за смяна на предназначението на даден обект варира 2.5 хил. лв. до 5 хил. лв. като зависи от неговата квадратура и таксите, определени от съответната консултанска фирма, която помага в подобни ситуации. Всички разходи са за сметка на наемателя.

Изготвянето на отделните компоненти на новия проект отнема и доста време, което „Тита 86“ е спестила заедно с разходите за смяна на предназначението на обекта. Разбира се има варианти нещата да бъдат ускорени, но това струва още пари – около 500 – 800 лв.

Сметките

По прости сметки в конкретния случай, наемателят на помещението от 178 кв. м. в сградата на Районната дирекция на горите в Благоевград е спестил между 5 хил. и 6 хил. лв. Това няма как да се случи без знанието на директора на дирекцията Иван Гергов. Защо го е допуснал вероятно ще стане ясно след получаването на информацията и копието от договора за наем, които поискахме по Закона за достъп до информация.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините