BG | EN

Втори мост в община Червен бряг е застрашен от срутване

Снимки: Зов нюз

Кметът на гр. Койнаре Данаил Тоновски е внесъл докладна записка до кмета на община Червен бряг Данаил Вълов, чрез която моли за съдействие и предприемане на спешни мерки за ограничаване на трафика на тежкотоварни моторни превозни средства по така наречения “Железен мост” над река Искър и за обследването му от специалисти, които да установят неговото състояние и товароносимост. Това съобщи регионалното издание „Зов нюз“, което публикува и докладната на кмета Тоновски.

Според написаното в документа, мостът е в много лошо техническо състояние и вече е пропаднал по средата, а в следствие на възникналата кризисна ситуация в община Червен бряг на 23 октомври, голяма част от трафика, в това число и тежкотоварни превозни средства преминават през село Девеници и град Койнаре по така описания мост.

Тоновски сигнализира и за друг мост, които е в същото тежко състояние. По думите му, другото опасно съоръжение се намира зад ВЕЦ Койнаре и не е обезопасен с парапети, което прави преминаването по него опасно.

В писмото си до кмета на Червен бряг Тоновски пише още, че веднъж вече е сигнализирал за лошото техническо състояние на моста кмета на Червен бряг през 2008 година и общинския съвет на Червен бряг през 2009 година, но до момента дейности по укрепването на моста не са били извършени.

На 24 октомври т.г. в община Червен бряг бе обявено частично бедствено положение заради срутил се мост на изхода на града. Частичното бедствено положение бе с обхват село Горник, село Сухаче, село Лепица, село Чомаковци, град Койнаре и село Глава. Причината бе прекъснатата пътна връзка с тези села заради авариралия мост над река Искър на изхода на град Червен бряг за село Горник. За движението бе определен обходен маршрут – Червен бряг – Рупци – Радомирци – Горни Дъбник – Писарово – Искър – Глава – Койнаре – Чомаковци – Лепица – Сухаче – Горник.

Днес следобед, на сесия на общинския съвет в община Червен бряг, съветниците ще изслушат кмета на Червен бряг Данаил Вълов с „информация относно обявеното частично бедствено положение в община Червен бряг и предприетите мерки за решаване на кризисната ситуация.“, е видно от информация, публикувана в сайта на общината.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините