BG | EN

България е на първо място по загуба на години живот в добро здраве поради замърсяване на въздуха

България е с най-мръсен въздух в Европейския съюз. Страната ни, наред с Чехия, Латвия и Унгария, е с по-замърсен въздух, отколкото Китай и Индия. Това става ясно от публикуван днес доклад на Европейската сметна палата. В документа са отразени наблюдения върху действията на европейските институции за опазване на качеството на въздуха в общността.

Източник: СЗО, „Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution DALYs attributable to ambient air pollution” („Обществено здраве и околна среда: замърсяване на атмосферния въздух и продължителност на живота, коригирана с отчитане на инвалидността (DALYS), свързана с него“), 2012 г.

В интервю за „Хоризонт“ днес Януш Войчеховски, член на Сметната палата, казва, че досега на нито една страна, която не спазва нормите за качеството на въздуха, не е наложена финансова санкция. Пред БНР той подчертава „В това отношение наистина най-зле е ситуацията в България. Средно за Европейския съюз загубата на години живот в добро здраве заради този проблем е средно 0.7. За България обаче те са 2.5. Но все пак има малък напредък. София беше наблюдавана пряко от нашите одитори и от 2009 година насам е малко по-добре“.

В същото време в доклада, представен днес, се посочва още, че София няма проекти за намаляване на замърсяването на въздуха от битово отопление, а то е значим източник на фини прахови частици. Отбелязва се още, че българската столица не разполага с места за наблюдение „от промишлен вид“ на качеството на въздуха, въпреки че в града има електроцентрали и други промишлени съоръжения.

България определя като двата основни източника на замърсяване на въздуха в страната битовото отопление и транспорта. За последните десетина години равнището на финансиране на мерки за опазване на чистотата на въздуха е било намалено с 58 % – от 120 млн. евро за 2007-2013 г., на 50 млн. евро за 2014-2020 г., показват още данните, цитирани от Дневник.

Въпреки спечелените от Европейската комисия дела за чистотата на въздуха срещу България и други страни в ЕС пред Европейския съд това не е довело до задължение за предприемане на съответните мерки. През 2016 г. общо 13 държави в ЕС, сред които и България, са нарушили пределно допустимите стойности за фини прахови частици, се казва още в доклада.

Прекомерното съдържание на замърсители в атмосферния въздух, като например прахови частици, азотен диоксид и озон, всяка година причинява преждевременната смърт на около 400 хил. души и води до разходи за стотици милиарди евро, е записано в документа. Най-застрашени са хората, които живеят в градовете.

Сметната палата е установила, че европейските граждани все още дишат вреден въздух, а причините за това са най-вече слабото законодателство и незадоволителното изпълнение на политиките. Препоръките на Сметната палата са насочени към укрепване на Директивата за качеството на атмосферния въздух и целят да насърчат Европейската комисия и държавите членки да предприемат още ефективни действия, в т.ч. по-добро координиране на политиките и подобрено информиране на обществеността, се казва още в документа.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините