BG | EN

Силистра

Ремонтът на галерията в Силистра: и покривът тече, и Общината е осъдена заради подбора на изпълнителите

Ремонтът на Художествената галерия на Силистра трябваше да приключи още в края на миналата година. Това е трети опит за изпълнението му, но вместо като в приказките да е успешен, проектът вече е извън срока за приключване, а качеството му предизвика поредица от въпроси.

След разкрития на “За истината” Явор Гечев заговори за нов директор на земеделската служба в Силистра

Тази седмица трябва да бъде обявен да бъде конкурс за нов директор на Областна дирекция “Земеделие” - Силистра. Това стана асно от отговори на земеделския министър Явор Гечев в рамките на последния петъчен парламентарен контрол. Сегашната длъжност се заема от Гинка Катева, възстановена миналата година от Явор Гечев.

Гражданите на Силистра ще платят за нов пристан по цени като в Дубай и Хонг Конг

Общинската администрация в Силистра е сключила договор за изграждане на брегова рампа по проект, финансиран от Европейския съюз. Поръчката с предмет „Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда” е на стойност 1.2 млн. лв., които трябва да бъдат осигурени по програма Програма „Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020. Оказва се обаче, че за изпълнител на поръчката по смущаващи критерии е избрана компанията, предложила най-високата възможна цена.

С над 361 хил. лв. ще бъде ремонтирана главната улица в Силистра

Общинският съвет на Силистра прие решение, с което одобри разходи за инвестиции, в които основно място заема сума от 361 хил. лв. Тя е предвидена за инвестиция в реконструкциятаэи рехабилитацията на централната градска ул. "Добруджа". Сумата е част от целева субсидия за 2023 г. на обща стойност 1 863 лв. и е отпусната по така наречения “удължителен закон” от 2022 г., който действа до приемане на бюджет за 2023 г.

Нов устройствен план на Силистра ще позволи по-лесно застрояване

Лозята край град Силистра ще станат жилищни квартали, пътят за Добрич промишлена зона, а “старото гробище” парк. Всичко това може да стане реалност след решението за одобрение на частично изменение на ОУП на Силистра.

Търгове на семейни начала, или „я си гледайте работата!“

Служебният министър на земеделието Явор Гечев възстанови в края на 2022 г. директорката на областната земеделска служба в Силистра Гинка Катева с мотива, че била единствената компетентна и способна да организира търгове за наеми на земи от държавен поземлен фонд. Но това не се отнася само до скандалните търгове, организирани от нея за отдаване под наем на земеделски земи, облагодетелствали публично известни лица, като областния координатор на ГЕРБ Тодор Стаматов.

Земя за „наши хора“ – какво се случва, в Силистра, когато законът няма значение

След проверка, извършена по пет жалби срещу процедури за отдаване под аренда на терени от държавния поземлен фонд, през есента на миналата година земеделското министерство реши да анулира търговете заради "тежки нарушения на процедурата".

Търгове наужким – как „наши хора“ наемат държавна земя

Кръстосани сигнали за нагласени търгове за наем на държавни ниви. Темата на разследване на Би Ти Ви този път е земеделие и разказва история от Силистра. Става дума за търгове за наем на обработваеми земи от държавния поземлен фонд и доклади на земеделското министерство, които констатират, че търговете са опорочени.

Имената на членовете на РИК – Силистра са ясни, заместник-председателите й – не

По покана на областния управител на Силистра Николай Неделчев, в последния срок за провеждане се състояха консултации за формиране състава на Районна избирателна комисия - Силистра за провеждане на предстоящите на 2-ри април предсрочни избори.

Силистра кандидатства за финансиране на енергиен проект въпреки риска парите да не стигнат

На първото си за годината заседание общинският съвет на Силистра гласува по спешност докладна записка, внесена от кмета на общината. Снея се дава одобрение за кандидатстване по процедура...

Най-четени