Общи условия за ползване на съдържание от сайта
„За истината“

Чрез зареждането на страниците и подсайтовете на „За истината“ (zaistinata.com), вие приемате общите условия за ползването им, задължавате се да ги спазвате и се съгласявате с всички последващи промени в тях. В случай, че не сте съгласни с публикуваните тук общи условия, моля, не зареждайте адрес zaistinata.com.

Приемането на тези общи условия представлява ДОГОВОР между вас като ползвател и СНЦ „Про веритас“ в качеството му на собственик на правата върху съдържанието на сайта „За истината“.

Този ДОГОВОР ви дава правото да използвате безплатно съдържането на сайта „За истината“ – текстове, видеообекти, снимки и графични изображения само при спазване на следните условия:

1. Можете да препубликувате всички статии, снимки, видеообекти и графични изображения, част от съдържането на сайта „За истината“ безплатно под лиценз Creative Commons освен ако за конкретна част от съдържането на сайта не е посочено друго.

2. При всяко препубликуване на текстове в тяхното начало като източник се посочва: „За истината“ (с активен линк към zaistinata.com). В края на препубликувания текст се посочва задължително и името на неговия автор така, както то е отбелязано в оригиналната публикация на сайта „За истината“.

3. При препубликуване на снимки, видеообекти и графични изображения като техен източник се посочват сайта „За истината“ (с активен линк към zaistinata.com) както и името на автора им така, както то е отбелязано в оригиналната публикация на сайта „За истината“.

4. Текстове, видеообекти, снимки или графични изображения, първоначално публикувани от сайта „За истината“ не могат да бъдат редактирани при препубликуване. Изключения се допускат единствено в случаите, когато това е наложително, за да се отразят относителните промени във времето и мястото на събитието, за което се отнася текстовата част от съдържанието на сайта „За истината“. Например: „вчера“ може да бъде променено на „миналата седмица“ или „Сливен“ в „тук“.

5. При използване на части от текставе, които първоначално са били публикувани от „За истината“, като цитати в други авторски текстове, като първоизточник изрично се посочва „За истината“ с активен линк към zaistinata.com

6. Снимки, видеообекти и графични изображения, първоначално публикувани от „За истината“, могат да бъдат използвани единствено като неразделна част от съдържанието на препубликувани текстове. Повторно използване на снимки, видеообекти и графични изображения се допуска като изключение само след искане на разрешение, заявено на електронен адрес editor@zaistinata.com и след изрично одобрение на заявката.

7. Препубликация на съдържание, първоначално публикувано от „За истината“, е допустимо на страници (сайтове в интернет), съдържащи реклама, но не и такава, която е продадена във връзка с препубликуваното съдържание. В случай, че това изискване не бъде спазено, предположенията, че финансирането на препубликуващата страна (чрез реклама или дарения) индиректно подпомага работата и популяризирането на СНЦ „Про веритас“ и/или съдържанието на сайта „За истината“, ще бъдат считани за неприемливи.


8. Съдържание, първоначално публикувано от „За истината“ не може да бъде продавано или предлагано за безплатно препубликуване на трета страна.

9. Съдържание, първоначално публикувано от „За истината“, не може да бъде използвано за подобряване на класирането в резултати при използването на машини за търсене в интернет, или за автоматизирано привличане на приходи от реклама в интернет.


10. Всяка страница в интернет, която препубликува съдържание, първоначално публикувано от „За истината“, трябва да съдържа ясно обявен и ефективен начин за обратна връзка – телефон, електронен адрес и др.

За всички останали въпроси, моля свържете се с нас на адрес: editor@zaistinata.com