Как истината за един „тормозен бизнесмен“ се изгуби в гората край Севлиево

Георги Михайлов, скрийншот: Нова телевизия

Историята на предприемач от Севлиево, разказана пред временната парламентарна комисия по ревизия на бившето управление, уличава директора на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Росица“ – Севлиево Иван Степанов в натиск и тормоз над дърводобивни фирми.

Според потърпевшия Георги Михайлов, представил се като собственик на дружество за дърводобив и дървообработване, заради тормоза много от работниците му са го напуснали, а бизнесът му е сериозно пострадал.

След изслушването комисията по ревизия разпореди проверка на начина, по който се провеждат търгове и е организиран лова в стопанството. Междувременно бърза справка в публично достъпни бази данни показа, че в разказа на Георги Михайлов има детайли, които будят съмнение за достоверността му. Те обаче очевидно не са основание проверката да обхване и неговия бизнес.

Потърсилият публичност Георги Михайлов е фактически собственик на фирма за дърводобив и собственик на дървопреработващо предприятие. На изслушването той обясни как от една година дружествата му са подложени на системен натиск от страна на директора на ДЛС „Росица“ Севлиево Иван Степанов. Натискът се оказвал чрез „проверки в обекти“, собственост на фирмите му.

Разминаване

Справка в Търговския регистър сочи, че Георги Михайлов е собственик само на едно дружество – „Глобъл лес Индъстри“, което преди две години придоби дървопреработващото предприятие „Изгрев-90“ в Севлиево. Управител на това дружество е съпругата на Михайлов Ваня.

До януари 2021 г. Георги Михайлов е собственик на още едно дружество – „Глобъл лес-83“, прехвърлено на Станимир Димитров Иванов с адрес на управление в с. Сенник и капитал от 250 лв. Собственикът на това дружество, според съселяните му, работи като портиер в „Глобъл Лес Индъстри“ и в селото, където живее, не знаят да се занимава с дърводобив.

Важна подробност в случая е, че по време на изслушването, което има за цел да осветли дейността на държавните и местни органи на властта, както и на държавните и общински търговски дружества с над 50 на сто държавно през последните пет години, не бе проверено дали Георги Михайлов действително е собственик на фирмите, които нарича свои и твърди, че са потърпевши от своеволията на Иван Степанов. Подобна справка отнема минути и може да се направи дори и през мобилен телефон.

Заради тормоза работниците на Михайлов му масово напускали, обяви той в Народното събрание и от 75 преди година, в момента били само 35 души

Прости сметки

По време на изслушването на Михайлов не стана ясно в коя от двете фирми са били наети напусналите около 40 служители. „За истината“ обаче разполага с данни, които дават сериозни основания за съмненията, че в посочения от Георги Михайлов период той не е бил работодател на 75 души.

Както стана ясно до януари 2021 г. Георги Михайлов е собственик на учреденото през 2012 г. „Глобъл Лес-83“, чийто основен предмет на дейност е дърводобив. Това е дружеството, което редовно участва в търгове за добив на дървесина, обявени от ДЛС „Росица“, т.е. става въпрос за търгове за сечи в държавни гори, към които очевидно „Глобъл Лес-83“ има интерес, въпреки, че пред комисията Михайлов подчерта, че работи само в частни гори.

Според системата за фирмена информация „Дакси“ към януари т.г., когато дружеството е прехвърлено на новия собственик, в него е имало един осигурен към НОИ работник, а за цялата 2020 г. средногодишният брой служители е четири. Толкова са били и през по-голямата част на 2019 г.

Справка, която сочи, че през миналата и тази година работниците на „Глобъл Лес-83“ се броят на пръстите на едната ръка, екранна снимка: „За истината“

Другото дружество на Георги Михайлов – „Глобъл Лес Индъстри“, към 1 януари 2021 г. е плащало социалните осигуровки на 24 наети лица, а за цялата 2020 г. средният им брой е бил едва 27.

Каквито и сметки да се правят, Георги Михайлов изобщо не е имал 40 служители, колкото твърди, че са го напуснали заради тормоз от страна на шефа на държавното горско стопанство. Елементарната математика сочи, че онези, които са го напуснали, изобщо не са били назначавани. Другото предположение е, че са били наети без трудов договор, което е сериозно нарушение на действащото в момента законодателство. Между другото тази информация също е публична и сравнително лесно достъпна.

Колкото и назад в годините да бъде направена проверка 75 работници в дружествата на Михайлов, такава цифра няма Екранна снимка: „За истината“

Заради очевидното несъответствие между изнесени и официални данни за брой наети във фирмите на Михайлов, „За истината“ го потърси, за да уточни колко точно работници е имал и колко са го напуснали под външен натиск. На тези въпроси той отговори, че му е трудно да бъде конкретен и попита какво пише в справката, която „За истината“ е ползвала. Когато разбра, че броят на наетите лица е доста по-малък от това, което той обяви в Парламента, най-напред каза: „Ама аз имам две фирми“. „За истината“ му припомни, че де юре той е собственик само на едно дружество, но дори и него да сложим в сметките, бройят на работниците не излиза. На това уточнение той отговори: „Вероятно счетоводителката ми е дала такава справка“.  

Проверки и сигнали

Няма съмнение, че целта на изслушването в Парламента на Георги Михайлов е да получат гласност случаите, в които работата му е спъвана и бизнесът му е страдал. Пред депутатите Михайлов каза, че до датата на изслушването (11 август т.г.) срещу него са разпоредени 140 проверки, множество от автомобилите му са спирани и проверявани, издадени са седем наказателни постановления, пет от които са отменени от съда, а по останалите две няма решения.

Всички 140 проверки са документирани. Част от тях са извършени от РДГ Велико Търново, други от Икономическа полиция и Изпълнителната агенция по горите. Общото между всички тях е, че са по сигнал на директора на ДЛС „Росица“ Севлиево Иван Степанов, уточни пред „За истината“ самият Михайлов. Колко точно наказателни постановления са образувани след приключване на проверките, той не можа да каже, но уточни, че нито едно не е влязло в сила.

Информацията, която Иван Степанов дава по случая е различна. Според негова справка от началото на тази година има 78 протокола от извършени проверки на фирми, които работят на територията на ДЛС „Росица“. Въз основа на проверките са издадени 14 акта за нарушения. Протоколите и актовете са надлежно документирани. „От всички проверки само 4-5 са на Георги, по-голямата част са на наши работници“, каза още Степанов.

Заради това оново разминаване, За истината“ поиска справка от Регионалната дирекция по горите (РДГ) във Велико Търново за проверките, направени на „Глобъл Лес-83“ и „Глобъл Лес Индъстри“. В последния ден от срока за отговор от РДГ поискаха удължаването му заради големия обем информация, която трябва да бъде намерена, обобщена и систематизирана. Едва когато справката бъде получена ще стане ясно колко наказателни постановления действително има срещу Георги Михайлов, за какви нарушения са образувани и какво е довело до проверките. 

По гумите ще го познаеш

Иван Степанов, директор на Държавно горско стопанство „Росица“, снимка: „За истината“

„В стопанството познаваме кога Михайлов е идвал по отпечатъците на гумите на колите му и сме внимателни, защото обикновено след негово посещение има проблеми, тъй като той сам прави нарушения и предизвиква проверки, които да уличат нас в небрежност“, казва Иван Степанов.

Той разказва също и за случаи, в които отсечени маркирани трупи, се оказват без марка, защото маркираният край е отрязан или изтрит, а дошлите на място проверяващи, сигнализирани на тел. 112, само установяват, че някой е „обработил“ редовно отсечената дървесина, за да изглежда като незаконно отсечена. За всичко това от стопанството подозират конкретен дървосекач, но докато не го хванат в нарушение, това си остават предположения.     

Къде водят незаконните пътища?

Иван Степанов разказва как в една неделна вечер в началото на септември 2019 г. лично засича на територията на стопанството автомобил, в който са Георги Михайлов, съпругата му и още двама непознати. Тръгнал след тях, за да разбере какво правят в гората преди мръкване. Гонката продължила около 50 км. Директорът пуснал сигнална лампа в опит да спре колата с четиримата, но те не спирали. На другия ден Нова телевизия излъчи репортаж, в който герои бяха Георги Михайлов, Иван Степанов и заместник-директора на общинското предприятие „Гори и Земи“ в Севлиево Александър Атанасов. По време на това участие Атанасов обясни, че има заповед на кмета на Севлиево за назначаване на комисия, която да провери сечищата в района, в който има и много общински гори. Проверката установила десет незаконни пътища, които водят към иглолистни гори над с. Тумбалово. Зад незаконните пътища, според изнесеното от Атанасов пред телевизията, стоял Георги Михайлов.

Само единични дървета

„За истината“ поиска от Община Севлиево копие на заповедта и протокола от въпросната проверката. От тях става ясно, че в землището над балканското с. Тумбалово са прокарани десет незаконни пътища, които преминават през залесени и незалесени общински, частни и държавни имоти. Пътищата водят до множество сечища в горския масив, в който има  държавни, общински и частни гори, но дървесината от тях „не е оставена на собственика“, т.е. извозена е.

Когато проверяващите тръгнали по един от проправените нерегламентирани пътища се натъкнали на уведомителна табела, на която било изписано „Глобъл Лес Индъстри“. Този път минавал през частни и общински имот, в североизточния край на който имало табела с надпис „Глобъл Лес-83“, пише в протокола от проверката. Към него са приложени близо сто снимки, които Община Севлиево също предостави на „“За истината.

Снимки на табела, указваща, че се води сеч от дружество, собственост на Георги Михайлов, на която проверяващите се натъкнали вървейки по един от незаконно изградените горски пътища
Снимка: Община Севлиево

„При обхождане на имотите се констатира, че всички нерегламентирано построени пътища водят до държавни и частни сечища, а по склоновете на с. Тумбалово всичката иглолистна дървесина е отсечена, като са оставени само единични дървета на отделни места“, е констацията от проверката на терен.

При обхода в региона общинските служители се натъкнали още на незаконна сеч в два подотдела държавни гори. Трупите от тези подотдели били извозени, а останалата дървесина оставена. На пъновете на отсечените дървета имало червена горска марка, доказваща незаконната сеч.

В отговора от Община Севлиево към предоставеното копие от протокола се уточнява още, че по време на проверката не са попаднали на нарушители и няма как да обявят конкретни имена, но заради незаконно отсечената дървесина, на която се натъкнали, е сезирана прокуратурата. Сигналът е по чл. 235, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда до 6 години лишаване от свобода за незаконно отсичане, събиране или извозване на дървесина.

Игра на котка и мишка

Въпреки проверките, които тормозят Георги Михайлов и хората му „Глобъл Лес-83“ редовно подава документи за участие в търгове за сеч в държавни гори. От около година не печели нито един. Отстранявано е още на етап разглеждане на документи и има  десетки заведени дела срещу това.

По седемнайсет от образуваните в Административен съд Габрово дела съдът е намерил жалбите на „Глобъл Лес-83“ за неоснователни и ги е отхвърлил. Във всички основанието е невнесена гаранция.

Схемата е следната: Всеки участник в търг за изпълнител внася гаранция за изпълнение, която е неразделна част от тръжната документация. Размерът на гаранцията е различна и зависи от обема на възлаганата дейност. В търговете, за които „Глобъл Лес-83“ внася документи гаранцията е винаги 5 лв., без значение какъв е изискваният размер. Тъй като с това се нарушават условията за участие, комисията по оценка не допуска „Глобъл лес-83“ до по-нататъшно участие. От дружеството обжалват това решение пред съда, а той се произнася, че жалбата е неоснователна. Защо тогава а енужно всичко това?  

Според Иван Степанов безсмислената игра на котка и мишка е, за да се саботира работата на стопанството. При образувано дело, договорът с класирания на първо място не може да започне да се изпълнява, докато няма влязло в сила решение на съда.

„Какво друго да направим. Той ми е конкурент на пазара, но може да ми изпрати проверяващи, докато аз на него не мога“, обяснява Георги Михайлов.

За втори път на ход е прокуратурата

На 28 май т.г. с постановление на прокурор от Районна прокуратура Габрово е образувано досъдебно производство за съставяне на документ с невярно съдържание срещу управителя на „Глобъл Лес Индъстри“ Ваня Михайлова. Производството е по жалба на Стефан Бояджиев, собственик на „Изгрев-90“ в Севлиево, което Георги Михайлов купува през 2018 г. Досъдебното производство се води по чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда затвор до две години за този, който подправи документ и го използва, за да докаже че съществува или не някакво право или задължение.

Тази история засяга граждански отношения, но индиректно потвърждава съмненията, че не всички обвинения срещу начина на управление на ДЛС „Росица“ са достоверни.

Накратко: Малко след като „Глобъл лес Индъстри“ купува „Изгрев-90“, Михайлов иска от предишния собственик заем от 315 хил. лв., с които да купи машина за производство на пелети. На 20 и 22 март 2019 г. Стефан Бояджиев прави два отделни превода по личната сметка на Ваня Михайлова – един за 155 хил. лв. и втори за 116 хил. лв. Още два превода за общо 28 хил. лв. нарежда по личната сметка на Георги Михайлов. В последствие двете страни подписват договор за заем, в който като получател на заема е посочено „Глобъл Лес Индъстри“.

Две години по-късно парите не са върнати, заради което Стефан Бояджиев завежда дело, което губи на две инстанции и по съвет на адвокат отказва да обжалва пред трета. В хода на делото Ваня Михайлова представя разписка, под която Бояджиев се е подписал, че парите са му върнати. Съдът приема документа, за който Бояджиев казва, че там е неговия подпис, но отрича да е подписвал, заради което сезира прокуратурата, а тя образува досъдебно производство за подправяне на документ.

От всичко дотук все по-основателно изглежда съмнението, че историята, които Георги Михайлов разказа пред парламентарната комисия по ревизия на управлението, може и да не отговаря на истината. А иначе комисията определено е създадена с добри намерения, но дали членовете й отчитат, че този, който иска помощ невинаги е жертва? 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам