BG | EN

Още 6 млн. лв. потичат по водопровода на Севлиево към „стари познати“

Водопроводът в Севлиево, за който общината ще плати 6 млн. лв.
Снимка: „За истината“

Общинската администрация в Севлиево е възложила ремонта на довеждащ водопровод в града на дружество, предложило по-висока цена за изпълнението на проекта от компанията, класирана на второ място в проведения търг и само 16 години гаранционен срок на съоръжението срещу 54-години определени от конкурентите й.

Дружеството, спечелило обществената поръчка за ремонт и реконструкция на половината от довеждащия водопровод на града е „Стоките“. То е регистрирано по Закона за задълженията и договорите. Компанията, класирана на второ място с три точки по-малко от победителя е „ПСТ груп“.

За избора „Стоките“ е надделял само един показател – срокът от 12 часа за отстраняване на бъдещи аварии по водопровода. Това става ясно от протокола на комисията, провела търга. „ПСТ груп“ е предложила това да става в рамките на 24 часа.

По всички останали показатели – цена, срок на изпълнение и гаранционен срок, „ПСТ Груп“ е получила повече точки, става ясно пак от протокола на тръжната комисия. Ценовото предложение на дружеството е с 55 лв. по-ниско от това на „Стоките“, а изпълнението на проекта е заложено да стане за 2 месеца и 27 дни, срещу 3 месеца, дадени като срок за завършването на обекта от страна на победителя в процедурата.

Защо е важна гаранцията?

Тя е уверение в качествено вложените материали и строителните дейности. Освен това гаранцията определя и периода, през който възложителят (в случая Община Севлиево) няма да разходва публични средства за отстраняване на възникнали дефекти и аварии.

В обществената поръчка за ремонт на довеждащия водопровод на Севлиево най-голяма тежест е дадена на предложената цена – 40 точки. Срокът за отстраняване на авария носи на участниците 30 точки, времето за изпълнение на проекта – 20, а гаранционният срок – 10 точки.

Логика няма. Има интереси.

Съдружници в ДЗЗД „Стоките“ са хасковското „Еко традекс Груп“ и севлиевското „Инфрастроежи“. Това не е първото сдружаване на фирмите, собственост на Величко Минев и Момчил Момчилов, за изпълнение на обществени поръчки в Севлиево. През миналата година пак те, но обединени в ДЗЗД „Зимно поддържане Севлиево“, бяха избрани да чистят снега от пътищата и улиците в общината в продължение на три години. Договорът за изпълнение на тази дейност е на стойност 1, 2 млн. лв. с ДДС.

Ремонтът на тротоарите в Севлиево на стойност 500 хил. лв. беше извършен от дружества на Момчил Момчилов, изпълнителен директор на „Севлиевогаз“. В него общинската администрация е мажоритарен собственик.
Снимка: „За истината“

Двете дружества са предпочитани от Община Севлиево и поотделно.

Момчил Момчилов е изпълнителен директор на компанията „Севлиевогаз“, в която местната администрация е мажоритарен собственик. В същото време той е съдружник и в още две дружество – „Инфраеко“ и „Инфрастроежи“ В първото той – със съпругата си Ивелина, а във второто – с главния инженер на „Севлиевогаз“ Стефан Стефанов. Само за последните две години фирмите на Момчилов са работили и по други общински проекти за близо 1.5 млн. лв. В повечето случаи те участват в процедурите за възлагане на обществени поръчки като дружества по Закона за задълженията и договорите.

Момчил Момчилов
Снимка: „За истината“

През 2013 г. „Инфрастроежи“ е сред четирите фирми, които работят по Водния цикъл в Севлиево – проект на стойност 14.5 млн. лв. осигурени от фондовете на Европейския съюз. През 2015 г. дружествата на Момчилов изпълняват двете нови кръгови кръстовища в Севлиево, за които от общинския бюджет са платени 300 хил. лв. Миналото лято същите компании печелят обществената поръчка на стойност 200 хил. лв. за подготовката на общинските пътища за зимата. Тази година те ремонтираха тротоарите в Севлиево за 500 хил. лв. Пак на дружество, в което съсобственик е Момчилов, бе възложен ремонта на бившото начално училище в града, който струва 200 хирл. лв. А неотдавна спечели и обществена поръчка по проект за бункерни помпени станции за 300 хил. лв.

Вторият любимец

„Еко Традекс Груп“ също е сред любимите фирми на местната администрация в Севлиево. През 2016 г. и 2017 г. само там компанията на Величко Минев е спечелила поръчки за близо 8.4 млн.лв. без ДДС за работа по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“. През 2015 г. дружеството спечели и поръчка за ремонт на общинските пътуща и улици за 2.6 млн.лв. То изгради и стопанисва и сепариращата инсталация за битови отпадъци в града.

Както в много подобни случаи и тук при избора на изпълнител за инфраструктурните си проекти общинската администрация е действала формално законно. Но това не прави склонността й да възлага поръчките, за които плаща с публични средства, на едни и същи компании по-малко съмнителна.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините