От сивия бизнес до конфликта на интереси – пътят на един държавен служител

Съпругата на експерт в Областна служба „Земеделие“ в Смолян е получила 50 хил. лева като млад фермер докато е била общински служител и в майчинство

Бойко Борисов и Велизар Шанов
Бойко Борисов и Велизар Шанов (вдясно)
Снимка: „Отзвук“

Експертът в Областна служба „Земеделие“ и зам.-председател на Общинския съвет в Девин Велизар Шанов е подал невярна декларация за конфликт на интереси, установи проверка на  „За истината“. Кадърът на ГЕРБ, с чийто джип стана инцидентът в местността Вълчи камък на 15 юни, при който пострадаха жена и дете, не е отбелязал в декларацията си за имущество и интереси, подадена пред Министерството на земеделието и храните, че от години е председател на Туристическо дружество (ТД) „Зелена долина“ – с. Гьоврен. В нея не е посочил и доходи от сдружението, осъществяващо дейност в частна полза.

33-годишният кадър на ГЕРБ започва работа в Смолян по програма „Старт в кариерата“. В края на 2015 г. е назначен по заместване в Областна дирекция „Земеделие“, а в последствие на постоянно място, където е и до днес на длъжността старши експерт в сектор “Регистрация на земеделските стопани”.  Като държавен служител той е задължен да подава декларация за имущество и конфликт на интереси по чл. 35, ал. 1 т. 2 от Закона на противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОМПИ). От качените на сайта на ведомството документи е видно, че в подписаните от него декларации – първата на 7 декември 2015 г., и  втората – от 11 юни  2018 г., е пропуснал да впише обстоятелството, че е председател на сдружението, осъществяващо дейност в частна полза – Туристическо дружество  „Зелена долина“ – с. Гьоврен.

Сенчест бизнес с НПО

Името на Шанов нашумя след тежкия инцидент, станал по време на един от нерегламентираните превози на туристи до панорамните площадки в местността Вълчи камък, стопанисвани от дружеството. При катастрофата пострадаха 14-годишният Джанер Юреклиев от Гьоврен и 44-годишната Боряна Шутова от София. Туристическите се извършват от името на ТД „Зелена долина“. „Наистина има много хора, които си имат къщи за гости и от своята къща си правят такива турове. Плюс това джипът си е личен и всеки може да се качи да се разхожда, където си иска. Може би има пропуск в законодателната власт.“ – коментира Велизар Шанов пред смолянското издание „Отзвук“, като не скри, че има още няколко автомобила, с които се извършват превози до Вълчи камък без отчитане на средствата и издаване на касови бележки.

Той държавен служител, жена му – „млада фермерка“

Разследване на регионалния вестник „Отзвук“ и „За истината“ установи, че жената, с която старши експертът в сектор “Регистрация на земеделските стопани” в Областна дирекция „Земеделие“ в Смолян живее на семейни начала – Дарина Руженова, е бенефициент по земеделски програми с еврофинансиране. 29-годишната маданчанка до началото на тази година е била служител в Община Смолян – дирекция „Международни проекти, програми, обществени дейности“. Регистрирана е като земеделски производител през 2015 г. с предмет на дейност „Отглеждане на дребен рогат добитък“. Дарина е кандидатствала по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. Проверка в регистрите на Държавен фонд „Земеделие“ показва, че през финансовата 2017 г. младата фермерка, която по това време е и в майчинство, е получила 24 447.50 лв. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет. Данните сочат още, че към 31 май 2019 г. са и били изплатени 48 895 лв. От публичните документи и регистрите не става ясно как Дарина Руженова е успяла да се грижи за дребния рогат добитък и да изпълни сериозните си ангажименти към ДФ „Земеделие“, видно от значителните суми, които е получила. Още повече, че в същия период е била и общински служител, и в майчинство.

И чадър от областния управител

Велизар Шанов е единственият зам.-председател на общински съвет в Смолянска област, който три години и половина получава заплата за длъжността си в нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Законът  допуска председателите на общинските съвети да получават заплати, но не и зам.-председателите.

На 26 ноември 2015 г., в началото на мандат 2015-2019 г. Велизар Шанов е избран за зам.-председател на общинския съвет в Девин. На същото заседание е изменен и Правилникът за организацията на работата на съвета, като на зам.-председателя е определена заплата от 50 на сто от възнаграждението на председателя (в случая 1 080 лв. – б.а.). В началото на декември същата година заради незаконосъобразни разпоредби със заповед № АП-03-14-1064 областният управител Недялко Славов връща правилника за ново обсъждане. Противоречащите на ЗМСМА разпоредби не са отменени, но Славов си затваря очите и пропуска да атакува нормативния документ в съда, каквото е задължението му. Така незаконните разпоредби продължават да действат повече от две години до началото на 2018 г., когато прокурор Станчо Станчев от Окръжна прокуратура – Смолян внася протест в Административния съд. Оказва се, че правилникът освен с незаконосъобразни текстове, е приет без обществено обсъждане. На 28 февруари м. г. съдът го отменя изцяло. Но и в новия правилник, приет на 20.04.2018 г., е гласувана заплата на зам.-председателя Шанов. Този път по-скромна – 30 на сто от заплатата на председателя на ОбС, което по наши изчисления е 648 лв. Областният управител Недялко Славов този път дори не забелязва нарушението на закона. Изчисленията показват, че от януари 2016 г. до юни 2018 г. – за три години и половина като зам.-председател на общинския съвет е получил неправомерно между 30 и 40 хиляди лева, с което е нанесена значителна вреда на общинския бюджет. „В началото на мандата сме върнали решенията на общините Девин, Мадан и Доспат. Те са си направили корекция, по-късно Девин, след отмяна на правилника, отново правят промяна, с което определят възнаграждение. Като мотив изтъкваха, че има много общини където зам.-председателят е взимал възнаграждение и противоречива съдебна практика.“ – каза пред „Отзвук“ областният управител Недялко Славов. 

На ход са съдът и прокуратурата

В сряда в Административен съд – Смолян бе гледано делото по протеста на Окръжна прокуратура срещу правилника на Общинския съвет в Девин, приет с решение № 57 на 20 април 2018 г. Държавното обвинение е било сезирано от адв. Живко Чепишев, че във въпросния нормативен акт е приет незаконосъобразен текст, според който на зам.-председателя на ОбС е гласувано възнаграждение в противоречие със Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). В писменото си становище пред съда Общинският съвет в Девин е оспорил прокурорският протест като неоснователен. Делото е обявено за решаване.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам