BG | EN

„Не ми звънете! Разговорите се записват“ – как зелена площ в Стара Загора се превърна в строителна площадка

Снимката ни е предоставена от живеещите в района граждани.

Поредно изсичане на дървета в Стара Загора предизвика гнева на гражданите. Те поискаха отговор от местната власт дали сечта за разчистването на терен в частен имот, предназначен за високо строителство, е законна и защо се премахват напълно здрави дървета?

Местната администрация разпореди проверка, която трябва да установи дали вече изсечените дървета са описани във фитосанитарната оценка и дали тя отговаря на реалното състояние на растителността в терена. Пред „За истината“ кметът Живко Тодоров заяви на 17 август, че са констатирани „известни разминавания“.

Протоколът от проверката може да бъде основание да градоначалникът да отмени разрешението за изсичането на дърветата, а това автоматично би означавало и

отмяна на строителното разрешение.

Започналата сеч е в имот – малко над 2 декара на територията на бившата Военна болница в града е собственост на Мариян Драганов, който има еднолично дружество с ограничена отговорност „Езаро“ с 2 лв. уставен капитал. Освен него, парцели в рамките на 18-те декара терен са закупили Георги Делчев, Антон Иванов и Николай Андонов – всичките еднолични търговци, според справка в системата „Апис“.

Разрешението за изсичането на дърветата в имота на Драганов е подписана от зам. кмета Янчо Калоянов, на когото Живко Тодоров е делегирал своите права.

Фитосанитарната оценка на съществуващата дървесна растителност в имота
Илюстрация: „За истината“

А фитосанитарната оценка на дървесните видове в имота е изработена от ландшафтната архитектка Галина Николова. В нея са описани 33 едроразмерни иглолистни и широколистни дървета, за които „видимо през последните 10-15 години не са полагани съотвестващи грижи за поддържане“, отбелязва Николова в експертизата си. Тя посочва, че кипарисите, тополите, кестените и ясена са обхвани от бръшлян, което е довело до изсъхване на клони и нарушаване на техните декоративни качества – „предпоставка за тяхното премахване при бъдещо застрояване“. Позвънихме на ландшафтната архитектка, за да я попитаме кой обгрижва дървесни видове на по 40 и повече години, как се прави това в паркова среда и дали би препоръчала всички дървета в Аязмото, например, които са обхванати от бръшлян, да бъдат изсечени?

Но още преди да започнем същинския разговор, тя отсече безапелационно:

“Нямам какво да Ви кажа! Не ми звънете повече, разговорите се записват“

и затвори телефона. Галина Николова също така заяви, че е много ангажиран човек. Справка в Търговския регистър показва, че като едноличен търговец тя има и салони за сватбени тържества. Всякакъв коментар по темата отказа и Мариян Драганов, започнал в имота си сечта на напълно здрави дървета, като по този начин е унищожил съществуващата екосистемата в короните им и под тях.

Според свидетелства на очевидци, изсичането на три кипариса и три тополи е било извършено в частния имот с участието на Николай Стоев – началник на отдела по озеленяване в община Стара Загора. На въпроса наистина ли това се е случило и ако са използвани общинска техника и машини, платено ли е за извършване на услугата, кметът на Стара Загора увери, че случаят ще бъде проверен и ако сигналите на гражданите се потвърдят, ще накаже виновните лица. Но това обяснение не стига.

По-важно е

кой е разпоредил на шефа на „Озеленяване и комунални дейности“ да извърши сеч в частен имот пред очите на множество граждани?

Защото едва ли Стоев би се качил на вишката с трион в ръка в имота на никому неизвестния Мариян Драганов просто ей така и да рискува кариерата си. Проверката на факти и обстоятелства, свързани с този сюжет, разкрива поредната порочна практика в община Стара Загора, в която отново изплуват имената на зам. кмета Янчо Калоянов, на Виктория Грозева – бившата главна архитектка на общината, на съпруга й Владимир Георгиев и на неговото архитектурно студио „В&В Архитектс“. 

Малко предистория:

Продадените имоти в района на бившата военна болница в Стара Загора са част от парцел с големина над 18 декара, собственост на Министерството на отбраната (МО). Земята, върху която е била изградена болницата, бе предвидена за възмездяване на собственици, чийто имоти останаха в границите на парк „Бедечка“. Но преди това общината трябваше да получи земята от военното ведомство срещу равностойна замяна и това бившият премиер Бойко Борисов обеща в типичния за него стил по време на едно от посещенията му в Стара Загора. Но до сделка така и не се стигна – според кмета Тодоров, защото военното ведомство не намерило за равностойни предложените му от общината терени. Около преобразуването на земята от публична държавна в публична частна собственост, разделянето й на по-малки парцели и продажбата им в мандата на областната управителка Гергана Микова има множество неизяснени обстоятелства.

Например:

Какво е наложило продажбата на терени с изградена паркова инфраструктура, как и кога е сменен статута им за „Обществено обслужване“ и кой е внесъл предложението затова?

Според експерти смяната на статута може да стане само с промяна на Общия устройствен план на общината(ОУП), а след това и на подробните устройствени планове(ПУП).

Пред „За истината“ Гергана Микова обясни, че с продажбата на земите се е освободила от задължението да ги охранява, за което тя като второстепенен разпоредител с бюджет не разполагала със средства. Подобно обяснение, разбира се, не е задоволително от гледна точка на обществения интерес, но темата е достатъчно голяма и важна, за да бъде обект на отделно разследване. 

След като купуват парцелите, новите собственици поръчват изработването на ПУП – План за застрояване за петте УПИ-та в квартала на архитект Драголюб Наков, който през 2021 г. регистрира своя фирма „ДН архитектс“ още докато е част от колектива на „В&В Архитекстс“ на Владимир Георгиев. В показателите са заложени максималната височина от 24 м, максималната плътност и интензивност на застрояване и минимално озеленяване. Подробният устройствен план е одобрен със заповед от 3 януари т.г. на Виктория Грозева в качеството й на главна архитектка на община Стара Загора и приет от Експертният съвет по устройство на територията(ЕСУТ).

Как Главният архитект на Стара Загора разгневи колегите си в града – тук

Антикорупционната комисия уличи главния архитект на Стара Загора Виктория Грозева в конфликт на интереси – тук

Впоследствие Мариян Драганов решава да раздели своя парцел на две части – единият за строителство на многофамилна жилищна кооперация, другият – за еднофамилна къща. Сега собственикът на имота поръчва комплексен проект за инвестиционна инициатива- процедура от ЗУТ, която се разрешава от кмета на общината и дава възможност за по-бързо строителство при занижен контрол. Автор на проекта е архитект Владимир Георгиев.

Инвестиционното предложение е изпратено до РИОСВ – Стара Загора за съгласуване. В становището на екоинспекцията, подписано от предишната й директорка Ивилина Станева, пише, че “ИП не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС“.

Становището на РИОСВ е изпратено до Мариян Драганов, но на адреса, където се намира архитектурното бюро „В&В Архитектс“

Най-вероятно становището е написано въз основа на фитосанитарната оценка на Галина Николова и без да бъде направена проверка  дали дърветата са във вида, описан в нейната експертиза и дали в имота няма защитени дървесни видове като ореха, например. Учудване предизвиква и фактът, че становището на РИОСВ е изпратено до  Мариян Драганов, но на ул. „Господин Михайловски“ 75 – адресът на архитектурното бюро „В&В Архитектс“ на Владимир Георгиев. Това навежда на мисълта, че архитект Георгиев най-вероятно е поел ангажименти за изпълнение на инвестиционното предложение на собственика на имота.

Снимката ни е предоставена от живеещите в района граждани.

Тази „грешка“ и останали обстоятелства по този сюжет пораждат множество въпроси, свързани с

чужди интереси, прикрити зад строителство и сделки с имоти.

Подобна хипотеза прави лесно обяснимо и защо зам.кметът Янчо Калоянов е подписал разрешението за изсичането на дървета в прекрасно здраве, както и защо фитосанитарната оценка на Галина Николова е минала безпроблемно през санкцията на още трима ландшафтни архитекти. Както и защо шефът на отдел „Озеленяване и комунални дейности“ в общината Николай Стоев услужливо извършва височинна сеч в имота на Драганов. Но това вече не е сюжет за журналистическо разследване. 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Венелина Попова
Венелина Попова е дългогодишен журналист в БНР, от 2001 година е кореспондент на програма "Хоризонт" от Стара Загора. Два пъти е заставала на подсъдимата скамейка за свои разследвания, излиза от тях с присъдата "невиновна". Носител е на наградата за гражданска доблест "Паница", има награди от Националния омбудсман и от Родовата фондация "Митрополит Методий Кусев".

Още от автора

Какво „пропусна“ да види журито на конкурса за Център за експериментално куклено изкуство в Стара Загора

Проведеният конкурс за Център за експериментално куклено изкуство в Стара Загора предизвика нова вълна на възмущение от организацията му и журирането на представените проекти.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се качи на последния влак за предстоящите избори

Живко Тодоров управлява Стара Загора 12 години – един цял цикъл в човешкия живот.

Какво искат зърнопроизводители от Старозагорско

Анкета на „За истината“ със зърнопроизводители от региона осветлява част от проблемите в бранша.

Още разследвания

Търси се заявителят: Как габровският кмет Таня Христова стана съсобственик на …портиерна

Една портиерна от 21 кв. м в Габрово се оказа толкова апетитен имот, че преписката с документите за собственост е на път да набъбне до обема на „Война и мир“.

Млади и богати – кой иска да гори медицински отпадъци на румънския бряг срещу Русе

Точно 3317 метра - толкова е разстоянието между бившия химически завод “Верахим” на румънския бряг на Дунав и идеалния център на Русе. Днес площадката на затвореното през 1991 г. предприятие пустее, но това е напът да се промени.

Как Вършец остана без музей, а Общината плати двойно за недовършен ремонт

Малко над четвърт милион европейски пари са потънали в недовършения проект за цялостното обновяване на музея във Вършец. Изпълнението започва през 2018 г., но ремонтът на музея във Вършец остава недовършен и до днес.