BG | EN

И десетият в евролистата на ГЕРБ с „бели петна” в имотните декларации (допълнена)

В декларацията, подадена пред КПКОНПИ на 08 юни 2018 г. зам. кмет на Смолян Марин Захариев е написал: „Нямам нищо за деклариране”. Какво показа проверка на „За истината“?

Блокът в Смолян, където се намират имотите на Марин Захариев и семейството му.
Снимка: Зарко Маринов / „Отзвук“


Кандидатът за евродепутат от ГЕРБ и зам. кмет на Смолян Марин Захариев е скрил от Антикорупционната комисия, че живее в апартамент и ползва помещения, собственост на фирмата „Кей Зет Проджект”. Това показа съвместно разследване на сайта „Отзвук“ и „За истината“.

В декларацията, подадена пред КПКОНПИ на 08 юни м.г. в раздел „Чуждо недвижимо имущество” Захариев е написал: „Нямам нищо за деклариране”. В същото време е публично известно, че зам.-кметът от години живее в бл. Б на ул. „Дичо Петров” № 15 в центъра на Смолян заедно със съпругата си.

В раздела „Чуждо недвижимо имущество” на декларацията си пред КПКОНПИ Захариев е написал „Нямам нищо за деклариране“.
Илюстрация: „За истината“

Миналата година Законът за противодействие на корупцията задължи лицата, заемащи висши публични длъжности, да декларират чуждото имущество над 10 хил. лв., което трайно ползват, независимо от основанията и условията на ползване.

Според същия закон за „трайно ползване“ се смята период по-дълъг от 3 месеца в рамките на една календарна година.

„Това беше една новост, която се въведе миналата година, и нямаше ясно тълкувание – казва Захариев, цитиран от местното издание „Отзвук”. Имаше някакви тълкувания, че трябва да се декларира кое колко се ползва през половината, през цялата година… Сега до 15 май действително аз ще декларирам, че апартаментът се ползва и от нас”.

Важна подробност в случая е, че Захариев е юрист и ръководи като зам.-кмет „Правната дирекция” на Община Смолян.

Апартаментът, в който живее семейството на кандидата за евродепутат е с площ 63 кв. м. Негов собственик до началото на септември 2012 г. е „Интернешънъл асет банк“. Той е придобит срещу 72.5 хил. лв. от дружеството „Кей зет проджект” собственост на брата на Марин Захариев – Костадин.

Апартаментът, в който живее Захариев от 6-7 години, и който е пропуснат в декларацията му пред КПКОНПИ е отразен в Имотния регистър.
Илюстрация: „За истината“

Как и с какви пари е придобито жилището?

Цената е платена на два пъти от „Кей зет проджект” ЕООД. На 2 август 2012 е внесена  сумата от 7 249.61 лева. На 8 август 2012 г. Интернешънъл Асет Банк отпуска на Марин Захариев 40 000 лева заем. Към тях „купувачът” добавя още 25 хил. лв., и на 10 август 2012 г. е преведен остатъкът от 65 255.39 лв. Така фирмата с капитал от 10 лева, регистрирана непосредствено преди сделката на 30 юли 2012 г., придобива недвижим имот уж „с инвестиционна цел” за 72 хил. лв.

Почти веднага „инвестиционната цел” е забравена, защото от закупуването му до сега в продължение на 7 години, апартаментът не е бил отдаден под наем дори за месец. Още от началото в него живее Марин Захариев. „Тук съм с чиста съвест, не му плащам наем. Ако сме искали да правим нещо скрито и нередно, винаги можем да пуснем някакъв символичен наем.”, заяви зам.-кметът. Финансовите отчети  на „Кей зет проджект”, публикувани в Търговския регистър, потвърждават това.

Сред тях обаче липсват тези за 2012 г. и 2013 г. В отчета от 2014 г. (за предходната 2013 г.) приходите от дейността на дружеството са само 3 хил. лв. от услуги, а разходите – 1000 лв. за външни услуги и 2 хил. лв. за амортизации. Парите за покупка на апартамента – 65 хил. лв., са отнесени към „други задължения” „над 1 година”. През следващите 2014 г., 2015 г. и 2016 г. в„Кей зет проджект” ЕООД няма движение на парични потоци, няма приходи, няма разходи. През 2018 г. Костадин Захариев дори подава пред Търговския регистър декларация, според която през 2017 г. дружеството му не е осъществявало дейност.

Декларация, подадена от „Кей зет проджект“, според която през 2017 г. дружеството не е осъществявяло дейност.
Илюстрация: „За истината“

Без дейност, без приходи, но с още един апартамент

Въпреки че от придобития апартамент „Кей зет проджект” не печели нищо, фирмата продължила да купува имоти в същата сграда. През 2013 г. тя се сдобила в същата сграда с три съседни помещения на нулевия етаж „за складове” с площ от 23,7 кв. м. Цената, платена за тях е 6.9 хил. лв. – по-малко от 300 лв. на кв. м. На 28 декември 2016 г. дружеството на Костадин Захариев прави и още една супер сделка – купува общи части в съседство с трите „склада” за 3.8 хил. лв. и ги обединява в ново помещение от 40 км. м. В нотариалния акт обаче всички „складове“ са описани като „жилище, апартамент”.

На следващата година дружеството на Захариев придобива за 6.5 хил. лв. още две помещения с площ 17 км. м. Така за около 17 хил. лв. „Кей зет проджект” се сдобива с 56 кв. м. жилищна площ.

Как са оформени счетоводно всички тези покупки, при положение, че дружеството не е осъществявало дейност и няма никакви парични потоци, остава тайна. В годишните финансови отчети не са отразени нито нови заеми, нито финансови постъпления, имотите липсват и като дълготрайни активи в баланса на компанията.

И студио за красота на ниска цена…

Освен братът на Марин Захариев имот в сградата на ул. „Дичо Петров” № 15 в Смолян е придобила и съпругата му Екатерина, показва справка в Имотния регистър. Тя е станала собственик на студиото за „Кукла”, което купува от дружеството „Свефис”. Цената, която плаща Захариева за студиото, е 48 хил. лева, или по 615 лв. за квадратен метър – доста под данъчната оценка на имота, която е почти 68 хил. лв., показва проверката на „Отзвук“.

Покупката на студиото за красота, отразена в Имотния регистър.
Илюстрация: „За истината“

Интересно е също, че „Свефис” продава на Екатерина Захариева студиото за красота само две години, след като то е било оборудвано за около 18 хил. лв. по проект за развитие на малкия бизнес с европейско финансиране.

И още два „склада“
Илюстрация: „За истината“

Откъде са парите на Захариев и съпругата му?

„Едно младо момче, което е винаги усмихнато, от Смолян. Нямаме проект да е загубен, по който той е кандидатствал”. С тези думи зам. председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов описва Марин Захариев при представянето на партийната листа за участие в предстоящите избори за Европейски парламент.

Почти 2 години работи като юрисконсулт в международна компания за недвижими имоти, една година „обслужва чужди и български фирми в сферата на правото и инвестиционните проекти”, за кратко е юрисконсулт в Областната администрация на Смолян, а след това експерт и юрисконсулт в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие”.

През ноември 2011 г., Захариев е назначен за заместник-кмет. Но въпреки тази успешна кариера в първата си имотна декларация, подадена през декември 2011 г. по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси Захариев е записал, че не притежава никакви имоти, леки коли, пари или ценни книжа, че няма влогове и кредити над 5 хил. лв. Осем месеца по-късно той нанася в декларацията си промяна, според която е изтеглил заем в размер на 40 хил. лв.

Марин Захариев: Не плащам наем на фирмата на брат си

Пред Сметната палата обаче Захариев декларира, че към 31 декември 2012 г. има кредит от 25.6 хил. лв., а самият той дал назаем на брат си в размер на близо 52 хил. лв. Така излиза, че за 4 месеца Захариев е успял да погаси повече от 14 хиляди лева кредит и същевременно е спестил поне 11 хил. лв., които заедно с 40-те хиляди, взети през август от банката, дал назаем за закупуване на първия апартамент.

За малко повече от 3 години Марин Захариев успява да върне кредита си от 40 хил. лв. и ипотеката върху имота е заличена на 30 декември 2015 г. „Погасявали са майка ми и брат ми суми, които са били семейни, за да не се трупат много лихви“, обяснява Захариев в интервю за сайта „Отзвук“. Но само месец преди ипотеката на апартамента, в който живее да бъде заличена, кредитът му отново набъбва до 40 хил. лв. Това става ясно от имотната декларация, която е попълнил при встъпването си в длъжност като зам. кмет на Смолян за втори път през 2015 г.

Важна подробност в случая е, че до тогава Захариев е получавал сравнително ниска заплата, определена с решение на Общинския съвет в града на около 800 лв.

Съпругата му и „семейството й” за година спестили 48 хил. лева

В декларацията пред КПКОНПИ в графата произход на 48-те хиляди лева, с които съпругата му Екатерина е закупила студиото за красота, Марин Захариев отбелязва:  „спестявания  на съпругата ми и семейството й”. Какво разбира юристът Захариев под понятието семейство? Дали в него, освен себе си, включва и своята тъща Елина Манолова, която извършва търговската дейност в Студио за красота „Кукла”, в случая е напълно резонен въпрос.

Празните графи в имуществените декларации на кандидата за евродепутат от предходните години обаче поставят нов: Само за година ли са спестени тези 48 хил. лв.? В случая не помага и Търговският регистър, защото фирмата ЕТ „Елина Манолова” не е внесла нито един годишен финансов отчет от 2009 г. досега. А дали Антикорупционната комисия, която следва да извърши проверка на „пропуските” в декларациите на Марин Захариев, ще каже, предстои да видим.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините