За „Про веритас“

„Про веритас“ е сдружение с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и регистрирано от Фирмено отделение на Варненския Окръжен съд с решение №70 от 14 март, 2017 г.

Сдружението осъществява дейност в частна полза по чл. 2 от ЗЮЛНЦ. Негови членове са Спас Спасов, Константин Попов и Ивилина Коева.

„Про веритас“ е действителният собственик и издател на сайта „За истината“.