BG | EN

За мен разходите – за теб печалбата, или как Смолян (не) управлява отпадъците си

Община Смолян построи със заем сепарираща инсталация за отпадъци, за да пести пари от такса смет. Сега харчи повече, за да я издръжа, но въпреки това не изпълнява изискванията на закона

Снимка: Зарко Маринов

Когато одобрява Националния план за управление на отпадъците правителството си по поставя за цел до 1 януари 2018 г. да се рециклират най-малко 40% от битовите отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло А до 1 януари 2020 г. този процент трябва да стигне 50 %. За да мотивира общините в преследването на тази цел държавата включва в действие добре познатата практика – с моркова и тоягата.

„Морковът“ са 562 млн. лв. от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020” за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци. А „тоягата“ – рязко увеличение на таксите за депониране на отпадъци към Регионалните инспекции по околната среда и водите – 45 лв. на тон през 2018 г., 57 лв. на тон през 2019, и 95 лв. на тон през 2020 г. Тези пари излизат от джобовете на данъкоплатците чрез такса смет.

Без осигурено финансиране, но с познат изпълнител

Вместо да подготви проект по програма „Околна среда”, за да се възползва от европейското финансиране, кметът на Смолян Николай Мелемов (ГЕРБ) обявява обществена поръчка за строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци към регионалното депо „Теклен дол” „без осигурено финансиране”. За изпълнител е избран Консорциум „Еко свят 2”, а стойността на поръчката е 3.6 млн. лв. Съдружници в „Еко свят 2” са „Реко инженеринг” и „Еко традекс груп” на хасковските бизнесмени Величко Минев, Тенчо Лилянов и Даниел Гаргов. Последният стана известен като зет на депутата от ГЕРБ Делян Добрев.

През 2016 г. обектът е завършен. Но събраните и заделени за това средства от такса смет се оказват недостатъчни за разплащане с изпълнителя. Затова Мелемов тегли 2 млн. лв. безлихвен заем от държавата чрез Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда.

Всичко в един портфейл

Фирмите на Минев, Лилянов и Гаргов са добре познати в Смолян. До този момент, управляваната от Величко Минев „Еко традекс груп” е изпълнила строителни дейности по разширение на депото „Теклен дол” за 21 милиона лева. Другата им обща компания – „Клинър” ООД извършва сметосъбирането и сметоизвозването в общината.

Още докато трае строителството на сепариращата инсталация кметът Николай Мелемов обявява нова обществена поръчка – за оператор на съоръжението. На търга, който е за дейност на стойност 3 млн. лв. за срок от 5 години се само една компания – „Еко Титан груп“ АД. Тя също е собственост на въпросните хасковски бизнесмени Минев, Лилянов и Гаргов. Така тримата затварят кръга от дейности по управлението на отпадъците в Смолян – от строителството на депо през събирането на сметта до сепарирането на отпадъците.

Печалба без ангажимент

На 9 септември 2016 г. (преди обектът да бъде въведен в експлоатация) договорът е подписан. Той предвижда Община Смолян да плаща всички разходи по сепарирането, а всички суровини от рециклирането (хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло) да стават собственост на оператора. При това без никакъв ангажимент от страна на „Еко Титан груп“ АД да подкрепя Община Смолян в задължението й да спази изискването на Закона за управление на отпадъците, според който до 1 януари 2018 г. е трябвало да бъдат предадени за рециклиране най-малко 40% от общото тегло на образуваните отпадъци, а до 1 януари 2020 г. – най-малко 50%.

Дали такава клауза е била възможна?

Отговор ни дава почти идентичен договор, подписан между „Еко Титан груп“ АД и кметовете на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол на 16.01.2017 г. Още в чл. 1 на този договор е посочено, че операторът има съпътстващо задължение да постигне целите на трите общини, определени със Закона за управление на отпадъците.

Със скромните 4% рециклирани отпадъци през 2016 г. Община Смолян е наредена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда Камелия Радева към общините, които не са изпълнили ангажиментите си по закона. Затова през 2018 г. смолянските данъкоплатци ще внесат половин милион лева такса за депониране на отпадъци към РИОСВ. Наред с това ще платят още няколкостотин хиляди лева за издръжка на сепариращата и компостираща инсталация в „Теклен дол”.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините