BG | EN

Доклад от 50 страници разкрива 43 тежки нарушения в габровската дирекция „Социално подпомагане“

  • Директорът на дирекцията Радостина Братованова е ръководила частния бизнес на дъщеря си от кабинета си на държавен служител

  • Дарения не са били отразявани в счетоводната документация на дирекцията

  • В кабинета на Братованова са намерени кашони с 13 хил. неподписани заповеди за промяна на месечна добавка 

Радостина Братованова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ в Габрово
Снимка: Скрийншот от Би Ти Ви

Директорът на Дирекция  „Социално подпомагане“ в Габрово Радостина Братованова е правила искания за дарения, които не са остойностени и заприходени, отпускала е помощни средства на лица, за които липсват документи с медицински индикации, загърбвала е разпоредби в сферата на социалното законодателство по отношение грижата за деца и е използвала служебното си положение, за да създаде и ръководи дома за стари хора на дъщеря си. Всичко това става ясно от доклад на Изпълнителната агенция за социално подпомагане, с който „За истината“ разполага. Документът е от 50 страници и съдържа данни за 43 нарушения.

Извън правилата

Радостина Братованова е пренебрегвала редица разпоредби и е допускала неспазване на указания в областта на социалното законодателство, е записано в доклада. Според документа Братованова е правила искания за дарения в пари и вещи на български и английски език, които подписвала и подпечатвала с печата на дирекцията, без да е упълномощена за това. Комисията е описала, че в хода на проверката е попаднала на папка с договори за дарения, молби от граждани за предоставяне на медицински изделия и списъци с хуманитарни помощи от Германия. Намерени били и голям брой приемо-предавателни протоколи за предаване на медицински изделия, сред които ортопедични легла от германски болници, протокол за дарение на риба от агенцията по рибарство и аквакултури и свидетелство за дарение на прах за пране и спални комплекти от Германия. Нито едно от тези дарения не било отразено в счетоводната документация. Според счетоводните документи единственото безвъзмездно дарение за габровската дирекция било от февруари 2013 г. – на компютри от НОИ за 10 хил. лв. След тази дата даренията не са остойностени и заприходени, заради което комисията е заключила, че „трудно може да се установи цялата дарителска дейност, тъй като г-жа Братованова лично е водила процеса като директор, без да завежда наличните документи с входящ и изходящ номер“.

Дарителската дейност в габровската дирекция трудно може да се установи, тъй като Братованова лично се е разпореждала с даренията, без да ги заприходява
Илюстрация: „За истината“

Констатациите в доклада от проверката сочат още, че са установени случаи на неспазване изискванията за отпускане на помощни средства, а при проверка на досиета на лица, получили патерици, бастуни, ходилки и проходилки, не били посочени медицинските индикации за отпускането им.

В първия ден от проверката на пода в директорския кабинет били намерени кашони с близо 13 хиляди неподписани и неподпечатани заповеди за промяна на месечна добавка, а комисията не открила „основателна причина за неподписването на процесните заповеди“.

Не били спазвани правилата за администриране на дейностите по отпускане, начисляване и изплащане на социални плащания; не е проследявана грижата за деца, настанени при близки и роднини; не са завеждани коректно декларации в деловодната система; не е създадена необходимата организация за ползване на служебния автомобил; не са предприемани всички действия за връщане на неправомерно получени помощи, с което е ощетявана държавата, са част от нарушенията, констатирани от комисията и описани в доклада от проверката.

От кабинета и със средствата на държавния служител

Съвместяването на държавна работа с частния бизнес на дъщерята на Братованова е другото, за което пише в доклада. Връзката на Братованова с частната дейност на дъщеря й „За истината“ разкри в края на миналата година, а на 31 декември 2017 г. подадохме сигнал до Регионалната дирекция за социално подпомагане в Габрово, на чието подчинение е ръководената от Братованова дирекция. До 8 февруари т.г. , когато „За истината“ публикува разследването „Директорът на „Социално подпомагане“ в Габрово насочва пациенти към дома за стари хора на дъщеря си“, отговор нямаше. Но последваха действия – на 9 февруари 2018 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомогане назначи комисия за комплексна проверка, същия ден проверяващите влязоха в дирекцията, а месеци по-късно е готов и доклада с утановените нарушения, „поради занижения контрол от страна на директора и началниците на отдели“. Документа не оставя съмнение, че Радостина Братованова е ръководила частния бизнес на дъщеря си от кабинета и със средствата на държавния служител.

Видеонаблюдение от разстояние

От кабинета на държавния служител Радостина Братованова е наблюдавала в работно време какво се случва в къща „Златни години“ в с. Яворец. Това е къщата на дъщеря й, в която се предоставят социални услуги на името на „Дара 13“ ЕООД. На служебния компютър майката Братованова си е осигурила достъп в реално време до живота в къщата, вероятно след като сама е съдействала камерите за видеонаблюдение от сградата в с. Яворец да бъдат свързани с техниката в кабинета й в Габрово.

Връзката с частния бизнес на дъщерята, която Братованова отрича, е документирана от проверяващите
Илюстрация: „За истината“

На същия компютър Братованова е съхранявала документи, имащи пряко отношение към дейността на дъщеря й, пише в доклада на Изпълнителната агенция за социално подпомагане. Проверката установила също списък със служителите в „Дара 13“, в който най-отгоре стояли името и номера на служебния телефон на Братованова.

По време на инспекцията били анкетирани 38 от подчинените на Братованова. По-голяма част от тях били „притеснени да декларират писмено, че директорът от служебното си място управлява частна социална услуга в с. Яворец“. Някои споделили устно, че знаят, „а и цялата общественост в Габрово знае за дейността на директора като собственик на частен дом за стари хора“. Социалните работници споделили, че „кандидатите за настаняване в с. Яворец или техни близки са звъняли на служебния телефон на дирекцията, а директорът лично се разпоредил, когато отсъства, да се дава мобилния му служебен телефон за връзка.

В Габрово е било публична тайна, че Братованова е свързана със социалните услуги, предоставяни в дома в с. Яворец
Илюстрация: „За истината“

Освен че е ръководила работата в село Яворец, „За истината“ има основания да смята, че Радостина Братованова като човек от системата, познаващ нейните тайни входове и изходи, е автор на схемата, по която функционира заведението – къща под наем за предоставяне на социални услуги. Моделът е перфектно замислен и се вписва без конфликт в пропуските на закона.

Хазяйката и наемателя

„Златни години“ в с. Яворец по документи не е старчески дом или хоспис, а къща, която се отдава под наем за предоставяне на социални услуги. Хазайката е физическото лице Ралица Братованова. Социалните услуги се предоставят от „Дара 13“ ЕООД, чийто едноличен собственик също е Ралица Братованова. Дружеството е вписано в регистъра за социални услуги на Министерството на труда и социалната политика.

Според копие от договор за наем, с който „За истината“ разполага, собственичката на имота Ралица Братованова се договаря със своите наематели да им „предоставя за временно и възмездно ползване част от своя собствен имот“. Наемната цена според този договор е 20 лв. за месец. Същият документ урежда и задължението на наемателя да заплаща допълнително разходите за електричество, вода, телефон и др., както и разходите за текущи ремонти и поправка на повреди. Как точно се изчислява кой колко дължи за консумативи и амортизация, е въпрос, на който договорът не дава отговор.

Освен договора за наем се сключва втори – за ползване на социални услуги. Този договор е между „Дара 13“ и лицето, което ползва услугите. Тяхната цена е 450 лв. на месец. Според текста на документа сумата трябва да се превежда по банков път.

Сметката не излиза

„За истината“ разполага с информация, че месечната такса в с. Яворец е 950 лв. Информацията ни е от разговори с близки на настанени в къщата, както и от две бивши социални работнички, които сами ни потърсиха с любопитни детайли от ежедневието на заведението.

От техните разкази се разбира, че наемателите на Ралица Братованова са с различни заболявания – деменция, подагра, онкологични заболявания, състояния след прекаран инсулт. В средата на юли т. г. от деветнайсет настанени, шест са били лежащо болни. В къщата нямало назначено медицинско лице. За сложни манипулации като поставяне на абокат или катетър викали лекар. За по-леките разчитали на жена от персонала, назначена като социален работник. Тя разпределяла лекарствата и правела инжекции.

Редно ли е да се обгрижват болни хора без медицинско лице, питаме Радостина Братованова, която, както стана ясно е обвързана с дейността на къща „Златни години“.

„Разберете, това не е дом, а частна къща, в която се отдават помещения под наем“, повтаря настойчиво тя. И уточнява, че ако някой има нужда от медицинска манипулация, близките му, или той, ако е в състояние да го направи, ангажират лекар, фелдшер или сестра и ги водят на място. „Това не влиза в задълженията на „Златни години“. Става въпрос за богати хора, които могат да си наемат медицинско лице“, обяснява Братованова, като нито веднъж не използва думата „пациент“ за настанените болни, които по време на разговора ни веднъж нарича „наематели“, друг път „клиенти“.

Извън контрол

Сградата, в която „Дара 13“ предоставя социални услуги не е вписана в регистъра на обектите с обществено предназначение, установи проверка на „За истината“. „Става дума за „частен имот, в който живеят възмездно, под наем, потребителите на предоставяните от „Дара 13“ ЕООД социални услуги от вида „личен асистент“, „домашен помощник“ и „социален асистент““, казва директорът на Регионалната здравна инспекция в Габрово Николай Пенчоков в отговор на въпроси, изпратени по реда на Закона за достъп до информация.

Проверки в частен имот не са в правомощията на регионалните здравни инспекции, уточнява той и подчертава, че „в конкретния случай не става въпрос за обект с обществено предназначение по силата на Закона за здравето и Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, поради което извън компетенциите на РЗИ Габрово са контрол и изразяване на становище относно регистрацията“.

От отговора на Пенчоков бихме могли да заключим, че у нас всеки, който има в дома си свободна стая, може да я даде под наем и да предоставя в нея социални услуги. А ако няма лиценз, може да ползва общински социален асистент. Тази схема охотно ни разяснява и самата Радостина Братованова, която като директор на Дирекция „Социално подпомагане“ в Габрово е добре запозната както с разпоредбите, така и с вратичките на съответното законодателство. „И вие можете да дадете стая под наем“, отговаря на въпроса всеки ли у нас може да си отвори „дом“ у дома, като не пропуска да подчертае, че в с. Яворец дъщеря й притежава не дом за възрастни или хоспис, а частна къща за отдаване под наем.

Какво се готви в частен имот, не е работа на БАБХ

Къщата в с. Яворец не е в обсега на проверка и от страна на Агенцията по безопасност на храните, потвърдиха оттам. На 14 март т.г. от отдел „Контрол по храните“ извършили проверка в жилищни постройки, сочени като дом за възрастни в с. Яворец“, пише в отговора на заявление по ЗДОИ, изпратено от „За истината“ до директора на областната дирекция по безопасност на храните в Габрово д-р Светослав Спасов. Проверката била в резултат на писмо от Инспектората към Агенцията за социално подпомагане.

„При посещението е установено, че се касае за частен имот, който се отдава под наем, като наемателите ползват различни социални услуги, предоставяни в домашна среда. На посоченото място няма регистриран обект по Закона за храните. Закупуването и приготвянето на храната за наемателите е включено в задълженията на асистентите, предоставящи социални услуги“, гласи отговорът на д-р Спасов.

„В „Златни години“ не се спазват рецептурници и грамажи, защото наемателите са тези, които решават какво ще ядат, колко и как да им бъде приготвено“, казва Радостина Братованова. То обаче се разминава със споделеното от двете напуснали социални асистентки, които твърдят, че в къщата има готвачка, която готви за всички и получава заплата за труда си.

Вратичката в закона

„Социалната услуга, при която има настаняване на стари хора е допустимо да бъде предоставяна в частна къща, собствена или ползвана под наем, като задължителни условия са доставчикът да е регистриран в АСП за социалната услуга „Дом за стари хора“, сградата да е със статут на обществено предназначение и да е вписана в регистъра към териториалната Регионална здравна инспекция“, пише изпълнителният директор на АСП Румяна Петкова до „За истината“, в отговор на наша молба да уточни допустимо ли е предоставянето на социални услуги в частни къщи и регламентирани ли са подобни схеми в българското законодателство. Този отговор обяснява защо схемата, по която функционира „Златни години“ в с. Яворец е добре измислена – там не се предоставя услуга „Дом за стари хора“, въпреки, че повечето от настанените са такива, а „Домашен помощник“, „Личен асистент“ и „Социален асистент“, т.е. услуги, които не подлежат на здравен и хранителен контрол. Защото „имот, отдаден под наем, не е социална услуга“, пише Румяна Петкова.

„Наемателите“, които всъщност са пациенти

Липсата на основание за контрол на място, в което се полагат грижи за болни, възрастни и дори неподвижни хора, е абсурдна. Колкото и упорито Радостина Братованова да твърди, че това е къща за отдаване под наем, а възрастните и болни хора, настанени в нея, са клиенти и наематели, не може да има съмнение, че става дума за своеобразен частен хоспис, в който на хартия има наематели, а в действителност – пациенти.

А дали наистина всеки може да печели по посочената схема, както твърди Братованова? Като директор на Дирекция „Социално подпомагане“ в Габрово тя е имала привилегията да е част от системата и познавайки нейните тънкости да се възползва по най-добрия начин. Извън съмнение е, че това й е дало възможност да приложи безпроблемно формулата „къща под наем за социални услуги“. Дали в уравнението има грешка, очевидно трябва да проверят законодателите.


След разкритията на „За истината“ от февруари т.г. Радостина Братованова заведе граждански иск за 10 хил. лв., срещу автора на разследването и издателя – сдружение „Про веритас“. На първа инстанция Районният съд в Севлиево отхвърли иска.

„Свободата на словото е една от основите на демократичното общество, едно от най-важните условия за неговото развитиe, пише в решението на съдия Светла Дойчева, което се позовава и на съдебна практика. Тя се прилага не само към „информация“ или „идеи“, на които се гледа като на безвредни или с безразличие, но също и към такива, които засягат, шокират или смущават държавата или която и да е част от населението. Такива са изискванията на плурализма, толерантността и широкомислието, без които няма „демократично общество.”

Това решение Братованова и адвокатът й обжалваха пред габровския Окръжен съд, чието заседание бе на 13 ноември т.г. Решението на второинстанционния съд трябва да бъде обявено в едномесечен срок.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините