BG | EN

топъл обяд

Община Стамболово спешно търси доставчик на храна по програмата „Топъл обяд“

Община Стамболово спешно търси доставчик на храна по програмата "Топъл обяд" на стойност 686 070 лева. Обществената поръчка чрез пряко договаряне е обявена на...

За изчезналите резултати от едно „пряко договаряне“ в Смолян

Липса на прозрачност в Смолян лишава бедните граждани от топъл обяд въпреки осигурените средства по проект, финансиран от Европейския съюз С идеята „да подпомогне на...