Забранен е риболовът в 17 езера на парк „Пирин“

9:39, 9 юли 18
За истината

Със заповед на директора на Национален парк „Пирин“ Росен Баненски е забранен риболовът в 17 езера на парка. Решението е мотивирано със Закона за защитените територии, закона за рибарството и аквакултурите, както и плана за управление на НП „Пирин“. Прочетете още »