BG | EN

област Разград

25 проекта за общо над 14 млн. лв. са подадени от област Разград по Плана за възстановяване и устойчивост

Общо 25 проектни предложения за изпълнение на инвестиции по първата процедура за „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на обща стойност...