BG | EN

Европейския път на индустриалното наследство

Тютюневият град в Пловдив става част от Европейския път на индустриалното наследство

Ансамбълът от Тютюневи складове в Пловдив, построени 20-те години на миналия век, става част от Европейския път на индустриалното наследство /European Route of Industrial...