BG | EN

Георги великов

Учителят Георги Великов в края на света

"Началото бе в края на света", разказва Георги Великов, извървял пътя си от младеж, лутащ се по пътя, до учител, решил да промени системата Запомнил...